Baseballový míček

    / 10. 10. 2013
                
22-baseballový-míček-SolidWorks-14.jpg

Rozdělovací křivka, Složená křivka a pole řízené křivkou, tyto modelovací nástroje mohou čtenáři odzkoušet na modelu baseballového míčku, který je pomocí těchto nástrojů konstruován.

V Přední rovině založte náčrt a nakreslete kružnici o poloměru 63,5 milimetru.

Jelikož míček vznikne rotací půlkružnice kolem vodorovné osy, je nutné načrtnou vodorovnou přímku.

Půlkružnice vznikne oříznutím kružnice příkazem Oříznout entity.

Příkaz Oříznout entity nabízí několik možností jak entity vzájemně oříznout. Nejpoužívanější možností je tažením myší.

Uvedený náčrt rotujte kolem vodorovné přímky pomocí příkazu Rotovat.

Nyní je hotov model koule.

V Přední rovině načrtněte uvedenou skicu. Koncové body přímek leží na stěně koule. Proveďte náčrt tak, aby byl plně definován. Plně definovaný náčrt je charakteristický černou skicou.

V panelu Prvky vyberte z nabídky Křivky příkaz Rozdělovací křivka.

Pro vytvoření rozdělovací křivky je nutné zadat dva parametry. Prvním parametrem je skica, která má rozdělit plochu, přičemž tato plocha je druhým vybraným parametrem.

Ze stejné nabídky Křivky vyberte příkaz Složená křivka.

Na modelu koule vznikla rozdělovací křivka, která se skládá z několika entit. Příkazem Složená křivka dojde k jejímu spojení a vznikne tak jedna spojená entita.

Z nabídky Referenční geometrie vyberte příkaz Rovina.

Vyberte koncový bod složené křivky a označte plochu koule. Zkontrolujte náhledem novou referenční plochu a potvrďte příkaz.

V nové rovině založte náčrt a nakreslete uvedenou skicu.

Z panelu Prvky vyberte příkaz Vysunout. Jelikož náčrt tvoří entity, bude tento prvek považován jako tenkostěnný. Vysuňte prvek do vzdálenosti jednoho milimetru a v parametrech Tenkostěnný prvek nastavte možnost Symetricky. Šířku stěny volte půl milimetru.

Z panelu Prvky, z nabídky Lineární pole, vyberte příkaz Pole řízené křivkou.

Parametrem řízené křivky je složená křivka. U počtu instancí zvolte sto a rozteč nastavte na hodnotu pět milimetrů. V parametru Metoda zarovnávání vyberte Tečně ke křivce, kde normálou plochy je plocha koule.

Nyní skryjte složenou křivku, která je součástí stromové historie.

Pro změnu barvy modelu vyberte povrch koule.

Zvolte bílou barvu. Stejným způsobem změňte barvu výpletu na červenou.

Zjednodušený model baseballového míčku je hotov.

Na závěr ještě zbývá renderovaný snímek z PhotoView.

 

PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte