Lopatkové kolo

    / 4. 9. 2013
                
25-lopatkove-kolo-rotary-impeller-turbine-rotor-SolidWorks.jpg

Lopatové kolo je funkční částí strojních zařízení, jako jsou turbíny a kompresory. Tento návod se soustředí na zjednodušené modelování lopatkového kola, jelikož funkční model lopatkového kola se ve většině případů řídí parametrickými rovnicemi, které je nutné optimalizovat simulací proudícího média.

V Přední rovině načrtněte uvedenou skicu.

Příkazem Přidání rotací rotujte skicu podél svislé přímky.

Změňte pohled příkazem Čtyři pohledy, který se nachází ve střední části modelovacího prostředí.

Pohled uživatele na modelovací prostředí by mělo vypadat stejně jako na uvedeném obrázku.

Vyberte příkaz Načrtnout 3D skicu z panelu příkazů Skica.

Vyberte ze skicovacích nástrojů příkaz Bod.

V pohledu Horní umístěte bod podle uvedeného obrázku. V nabídce Parametry nastavte „ypsilonovou“ souřadnici na hodnotu třicet milimetrů.

Dále umístěte bod v pohledu Přední tak, aby „ypsilonová“ hodnota byla 175 mm.

Třetí bod umístěte do střední části horní kruhové plochy a ukončete 3D náčrt.

Přepněte se zpět do pohledu Jeden pohled.

Vyberte příkaz Načrtnout 3D skicu.

Vyberte z panelu nástrojů Skica příkaz Splajn.

Splajnou spojte všechny tři načrtnuté body a ukončete příkaz.

Z panelu nástrojů Referenční geometrie vyberte příkaz Rovina.

Označte hranu dle obrázku a potvrďte náhled nové roviny.

Založte skicu v nové rovině a načrtněte dle obrázku obdélník, který bude průřezem lopatky.

Vyberte z panelu nástrojů Prvky příkaz Přidání tažením po křivce.

V parametrech Možnosti vyberte typ Šroubovice podél trasy. Zkontrolujte náhled a potvrďte příkaz.

Zaoblete přechodové hrany mezi lopatkou a dříkem lopatkového kola. Velikost poloměru zvolte sedm milimetrů.

V Přední rovině založte novou skicu a proveďte níže uvedený náčrt.

Příkazem Odebrat rotací, který naleznete v panelu Prvky, odeberte náčrt.

Dále zaoblete hrany na horní ploše lopatky poloměrem o velikosti deset milimetrů.

Přechodové hrany mezi stěnou lopatky a horní stranou zaoblete poloměrem o velikosti dva milimetry.

Lopatku s provedenými úpravami poloměrů kopírujte pomocí příkazu Kruhové pole. Počet instancí zvolte deset.

Model lopatkového kola je hotov. Z modelu je možné vytvořit renderovaný snímek v aplikaci PhotoView360.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte