Postup modelování výztuhy skříně #1

    / 9. 10. 2018
                
152-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-vyztuha-skrine

Výztuha skříně větráku je vyrobena z plechu a proto budeme v SOLIDWORKSu vytvářet model jako plechový díl. Podívejte se na náš návod a postupujte při tvorbě modelu krok za krokem.

Tip: Podívejte se na zadání tohoto seriálu a obrázky modelu skříně.

Postup modelování skříně větráku

Založte si nový díl.

Do složky C:\Mujsolidworks.cz\vetrak (1) uložte díl pod názvem 201810-01-02.SLDPRT a do pole Popis uveďte VÝZTUHA SKŘÍNĚ (2). Uložte díl tlačítkem Uložit (3).

1-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-vyztuha-skrine

 

Vytvoření výchozí skici

Základní plech skříně vytvoříme jako základní plech. Výchozí skicou bude přibližný tvar výztuhy, který z něhož budou vycházet lemy.

Ve FeatureManageru klikněte pravým tlačítkem na rovinu Přední a z místní nabídky vyberte příkaz Načrtnout skicu.

2-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-vyztuha-skrine

Klávesou S si zobrazte Panel zkratek a z dostupných příkazů vyberte příkaz Osa a nakreslete vodorovnou osu procházející počátkem souřadného systému.

3-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-vyztuha-skrine

Levým gestem myši (stiskněte levé tlačítko myši a táhněte doleva) vyberte příkaz Přímka.

4-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-vyztuha-skrine

Nakreslete tvar základního plechu podle obrázku.

5-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-vyztuha-skrine

Pokračujte skicování svislé osy, jejíž počáteční bod vychází z koncového bodu horní vodorovné přímky. Ukončete skicování osy tlačítkem Esc.

6-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-vyztuha-skrine

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte hromadně nebo postupně označené entity a z nabídky Skica vyberte příkaz Zrcadlit entity.

7-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-vyztuha-skrine

Panelu zkratek (klávesa S) vyberte příkaz Prodloužit entity.

8-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-vyztuha-skrine

Prodlužte entitu podle obrázku tak, aby byla svislá přímka sjednocená s vodorovnou osou.

9-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-vyztuha-skrine

Ze záložky skica Vyberte příkaz Zrcadlit entity, vyberte všechny entity (Ctrl + A) a do poole Zrcadlit vzhledem k vyberte vodorovnou osu. Zkontrolujte náhled a dokončete zrcadlení.

10-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-vyztuha-skrine

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte výšku 520,7 mm.

11-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-vyztuha-skrine

Zakótujte vzdálenost svislé přímky vůči počátku 1,5 mm.

12-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-vyztuha-skrine

Podle obrázku zakótujte horní část skici.

13-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-vyztuha-skrine

Doplňte další kóty do střední části skici tak, aby byla plně určená.

14-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-vyztuha-skrine

 

Tvorba základního plechu

Ze záložky Plechové díly vyberte příkaz Základní plech/ouško.

15-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-vyztuha-skrine

PropertyManageru Základní plech zadejte:

  • tloušťku plechu → 1,2 mm,
  • K-faktor0,5,
  • do pole Automatické odlehčení (obdélníkové) → 0,5.

16-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-vyztuha-skrine

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Uložte si dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v modelování podle druhého dílu.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte