Práce s plochami: Odsazování a ořezávání ploch #2 (příklad 14.2)

    / 7. 8. 2017
                
2017-07-24_8-13-39

Z důvodu dané kapacity nové Učebnice SOLIDWORKS a rozsáhlého výčtu prvků a nástrojů pro práci s plochami jsme postupy modelování k příkladům z kapitoly 14 umístili na tento uživatelský portál. Podívejme se detailně na názorný postup modelování a základní práce s plochami při řešení příkladu 14.2.

Tento návod navazuje na svou první část. Pokud jste první část ještě nezpracovali, tak nemáte potřebný model 14-2-a.SLDPRT. Přejděte tedy k návodu Práce s plochami: Odsazování a ořezávání ploch #1 (příklad 14.2).

Část 3: Oříznutí přední části modelu

Ve třetí části si na prvcích Vysunutý povrch a Odebrání vysunutím názorně představíme pokročilé nastavení:

 • vysuneme plochy ve směru daném vektorem nebo ze 3D skici,
 • odebereme část modelu funkcí Odebrání vysunutím po plochu.

Cílem třetí části příkladu je odebrat přední část modelu tak, jak je znázorněno na obrázku.

93-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica5 a ze záložky Plochy vyberte příkaz Vysunout povrch.

80-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Povrch-Vysunout:

 • zadejte vzdálenost vysunutí 25 mm a do pole Směr vysunutí vyberte boční hranu označenou červenou šipkou (všimněte si, že se podle směru hrany (vektoru) změnil i náhled vysunutí plochy),
 • aktivujte pole Směr č. 2 a zadejte vzdálenost vysunutí 2,5 mm.

81-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

V záložce Skica klikněte na malou černou šipku pod příkazem Načrtnout skicu a vyberte příkaz Načrtnout 3D skicu.

82-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Vyberte hranu označenou červenou šipkou a ze záložky Skica vyberte příkaz Převést entity.

83-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Vysunutý povrch. V PropertyManageru Povrch-Vysunout:

 • vyberte do pole Směr vysunutí vodorovnou hranu označenou červenou šipkou,
 • zadejte vzdálenost vysunutí 12 mm,
 • změňte směr vysunutí tlačítkem Opačný směr.

84-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete vysunutí plochy ze 3D skici určenou vektorem.

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Sešít povrchy. Vyberte vysunuté plochy a sešijte je.

85-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Tím je hotová plocha, kterou bychom mohli model oříznout některým z již použitých postupů (prvky Odebrání plochou či Odebrání tloušťky). Nyní si však ukážeme, jak je možné stejného výsledku dosáhnout pomocí prvků Odebrání vysunutím.

Založte novou skicu na ploše označenou červenou šipkou.

86-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Jelikož není boční plocha rovnoběžná s rovinou Přední (tedy pro ortogonální pohled na skicu nemůžeme použít klávesovou zkratku Ctrl + 1), změníme orientaci pohledu prostřednictvím skici Skica7 ve FeatureManageru. Klikněte pravým tlačítkem na skicu Skica7 ve FeatureManageru a z místní nabídky vyberte příkaz Kolmý k.

87-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Stiskněte v grafické ploše klávesu S a z Panelu zkratek vyberte příkaz Obdélník s počátkem v rohu.

88-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Nakreslete obdélník tak, aby jeho strany přesahovaly přes místa, ve kterých se protíná objemové tělo s vysunutým povrchem (místa jsou zvýrazněna červenými šipkami).

89-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

90-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Odebrat vysunutím:

 • v poli Od vyberte počáteční podmínku Odsazení a nastavte vzdálenost 15 mm,
 • v poli Směr č.1 vyberte typ ukončení Po plochu,
 • do pole Plocha/rovina vyberte plochu označenou červenou šipkou.

91-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete odebrání po plochu.

Skryjte plochu Povrch-Sešít4. Skrýt ji můžete prostřednictvím FeatureManageruPovrchová těla nebo z místní nabídky, která se zobrazí po kliknutí na plochu.

92-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Uložte dokument (Ctrl + S).

Třetí část příkladu je hotová a model nyní vypadá následovně.

93-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

 

Část 4: Odsazení horní plochy a části boku modelu

Ve třetí části si názorně představíme prvky a jejich pokročilé nastavení:

 • Odsazený povrch,
 • Odebrání tloušťky,
 • Skořepina,
 • Hraniční povrch,
 • Prodloužit povrch,
 • Odstranit/Zachovat tělo.

Cílem čtvrté části příkladu je vytvořit nízké odsazení horní plochy modelu a také části bočních stěn modelu, jak je znázorněno na obrázku.

127-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

 

Odsazený povrch

Prvek Odsazený povrch vytvoří odsazenou (ekvidistantní) plochu v definované vzdálenosti. Výsledkem je nová plocha, která si od té původní udržuje konstantní odstup. Velikost odsazení může mít i nulovou hodnotu (0 mm), nová plocha pak vlastně je kopií původní a obě plochy tak leží na sobě.

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Odsazený povrch.

100-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Odsadit povrch:

 • vyberte horní plochu označenou červenou šipkou,
 • nastavte vzdálenost odsazení 0,25 mm,
 • změňte směr odsazení tak, aby se plocha odsadila směrem do těla modelu → stiskněte tlačítko Opačný směr.

101-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Odebrání tloušťky.

102-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial – kopie

PropertyManager Odebrat tloušťku má přednastavený výběr ploch. Do pole Parametry odsazenou plochu, která je odsazená do vnitřní části modelu.

104-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Stiskněte tlačítko První strana a nastavte tloušťku 2 mm.

104-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial-1

Zkontrolujte náhled a dokončete odebrání tloušťky.

Model po odebrání tloušťky musí mít na horní ploše odsazenou hranu.

105-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Uložte dokument (Ctrl + S).

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Skořepina.

106-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Skořepina1 nastavte tloušťku 0,75 mm a vyberte spodní plochu modelu.

107-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Dokončete skořepinu potvrzovacím tlačítkem.

Z nabídky Průhledné zobrazení vyberte příkaz Řez.

108-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Proveďte řez modelem prostřednictvím roviny Přední.

109-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

V řezu vizuálně zkontrolujte provedení skořepiny. Zrušte zobrazení v řezu stisknutím tlačítka Řez v panelu Průhledné zobrazení.

 

Tvorba geometrie z průsečíku roviny a geometrie modelu

Průsečnice je entita (přímka, oblouk, spline atd.), která je společná oběma protínajícím se prvkům (plochám či rovinám). V druhé polovině  čtvrté části příkladu si ukážeme zajímavou ukázku, jak lze vytvořit skicu (spline) pomocí průsečnice z roviny Rovina2 a geometrie modelu (pravé a zadní strany modelu). Skica, která vznikne průsečnicí roviny s bočními plochami, bude sloužit pro tvorbu hraničního povrchu.

Z nabídky NástrojeNástroje pro skici vyberte příkaz Průsečnice.

111-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Klikněte na malou černou šipku v levém horním rohu grafické plochy a z FeatureManageru vyberte rovinu Rovina2.

112-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Průsečnice vyberte do pole Vybrat entity plochy modelu označené červenými šipkami a dokončete vytvoření průsečnice potvrzovacím tlačítkem.

113-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Zavřete PropertyManager Průsečnice.

Pokud najedete kurzorem na některou z entit, které jsou průsečnicí, zjistíte, že se jedná o spline (symbol u kurzoru).

114-0-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Vyberte levý koncový bod průsečnice…

114-1-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

… a tažením jej posuňte ve směru červené šipky.

115-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Příkazem Inteligentní kóta (použijte horní gesto myši nebo záložku Skica) zakótujte vzdálenost 5 mm od koncového bodu k přechodové hraně.

116-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Opakujte postup a upravte polohu pravého koncového bodu včetně kóty 5 mm od přechodové hrany.

117-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Tip: Všimněte si, že jste dodrželi postup úpravy v pořadí: a) přesunutí koncového bodu, b) kótování. Opačný postup by nebyl možný z toho důvodu, že koncové body leží přímo na kótované hraně.

Průsečnice (3D skica) vypadá po úpravách takto. Ukončete skicu.

118-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Uložte dokument (Ctrl + S).

Založte novou skicu na spodní rovinné ploše modelu.

119-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte hrany označené červenými šipkami a ze záložky Skica vyberte příkaz Převést entity.

120-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Upravte polohu koncových bodů převedených entit a zakótujte jejich vzdálenost 2,5 mm ke stejným hranám, jako v případě úpravy průsečnice. Ukončete skicu.

121-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Hraniční povrch.

122-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Hraniční povrch vyberte do pole Křivky skicu Skica8 a 3D skicu 3DSkica2. Při výběru entity postupujte opatrně a vyberte skutečně místo, které je zvýrazněno červenou šipkou. V opačné případě hrozí přetočení spojek, což způsobí chybnou geometrii modelu.

123-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Uložte dokument (Ctrl + S).

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Prodloužit povrch, kterým prodloužíme spodní hranu plochy tak, aby alespoň trochu přesahovala přes okraj modelu.

124-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Prodloužit povrch:

 • vyberte hrany hraniční plochy (označené červenými šipkami),
 • zadejte vzdálenost prodloužení 0,25 mm.

125-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Odebrání tloušťky. V PropertyManageru Odebrat tloušťku:

 • vyberte prodlouženou plochu,
 • stiskněte tlačítko Obě strany,
 • zadejte tloušťku 0,25 mm.

126-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz. Na bočních stěnách modelu se vytvoří nepatrné zahloubení, které je provedené přes části několik ploch najednou.

Model je hotový.

127-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

 

Odstranit/Zachovat tělo

Kosmetickou záležitostí je odstranění nepotřebných těl. Ta mohou být objemová i plošná. V tomto případě můžeme odstranit plochy, které sloužily pro konstrukci a úpravy rohů nebo bočních ploch. Ve FeatureManageru ve složce Povrchová těla(2) vyberte se stisknutou klávesou Ctrl obě plošná těla, stiskněte pravé tlačítko a z místní nabídky vyberte příkaz Odstranit/Zachovat těla.

128-0-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Odstranit/Zachovat Tělo vyberte Odstranit těla. Jelikož jsme provedli tzv. předběžný výběr, byla povrchová těla k odstranění automaticky vybrána do pole Objemová/povrchová těla k odebrání/zachování.

128-1-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Dokončete odebrání těl potvrzovacím tlačítkem.

Uložte dokument (Ctrl + S).

Hotový díl 14-2-b.SLDPRT můžete najít mezi ostatní soubory příkladů k Učebnici SOLIDWORKS (Kapitola 14).

PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte