Práce s plochami: Odsazování a ořezávání ploch #1 (příklad 14.2)

    / 7. 8. 2017
                
72-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Z důvodu dané kapacity nové Učebnice SOLIDWORKS a rozsáhlého výčtu prvků a nástrojů pro práci s plochami jsme postupy modelování k příkladům z kapitoly 14 umístili na tento uživatelský portál. Podívejme se detailně na názorný postup modelování a základní práce s plochami při řešení příkladu 14.2.

Plošné modelování se používá nejen při importování cizích datových formátů. V tomto návodu si názorně ukážeme pokročilejší práci s plochami při tvorbě krytu. Ukázka modelování krok za krokem s výkladem teorie se věnuje základním prvků pro modelování ploch s následnou úpravou rohových částí.

Při postupu modelování v Příkladu 14.2 si názorně:

 • představíme tvorbu přímkových a odsazených ploch,
 • vysvětlíme, jak funguje přidání a odebrání tloušťky,
 • ukážeme nástroje pro doplňování a přesouvání ploch.

Během studia příkladu 14.2 si zopakujeme vysouvání, ořezávání a sešívání ploch, tvorbu hraniční plochy a další. Všechny tyto prvky pro práci s plochami jsou podrobněji popsány v příkladu 14.1. Vzhledem k velikosti rozsahu příkladu 14.2 je návod rozdělený na čtyři části:

 1. Modelování základního tvaru
 2. Vytvoření odskoku na rohu modelu
 3. Oříznutí přední části modelu
 4. Odsazení horní plochy a části boku modelu

2017-07-24_7-33-23

Tip: Před započetím studia si stáhněte potřebné podklady ze stránky Mujsolidworks.cz → Učebnice. Podklady si stáhněte a uložte do cílových složek podle instrukcí.

 

Postup modelování

Otevřete si díl 14-2.SLDPRT a uložte jej pod názvem 14-2-a.SLDPRT.

0-1-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Díl obsahuje vytvořené skici Skica1Skica5 s plně definovanou geometrií a konstrukční roviny Rovina1 a Rovina2, které byly vytvořeny odvozením z primárních rovin (příkaz Referenční geometrie → Rovina) a které použijeme pro rychlejší vytvoření modelu. Všechny prvky ve stromu FeatureManageru (skici a roviny) jsou ve skrytém stavu, kromě skici Skica1.

0-2-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Pro tvorbu plošného modelu budeme požívat prvky, které najdete v záložce CommandManager → Plochy.

0-3-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Tip: Pokud záložku nevidíte, klikněte pravým tlačítkem na lištu záložek CommandManageru a přidejte záložku Plochy ze seznamu.

 

2-1-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial 

Část 1: Modelování základního tvaru

V první části si názorně ukážeme prvky:

 • Vysunutý povrch,
 • Oříznout povrch,
 • Hraniční povrch,
 • Přímkový povrch,
 • Rovinný povrch,
 • Sešít povrchy,
 • Přidání tloušťky.

Cílem první části modelování je získat základní tvar modelu, znázorněný na obrázku níže. Ten použijeme pro další práci s plochami (úpravu rohu, horní plochy a bočních stěn) v následujících částech příkladu.

2-2-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

 

Vysunutý povrch

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Vysunutý povrch.

3-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Vyberte kteroukoli entitu ze skici Skici1

4-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

… a v PropertyManageru Povrch-Vysunout nastavte:

 • v poli Směr č. 1 typ ukončení Symetricky,
 • vzdálenost vysunutí 75 mm.

5-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Klikněte pravým tlačítkem na skicu Skica2 ve FeatureManageru a z místní nabídky vyberte příkaz Zobrazit.

6-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

 

Oříznout povrch

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Oříznout povrch.

7-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Oříznout povrch nastavte:

 • Typ oříznutíStandardní,
 • do pole VýběryNástroj na ořezání vyberte skicu Skica2,
 • vyberte volbu Odstranit výběry,
 • do pole Odstranit výběr vyberte vysunutou plochu. Pozor, při výběru plochy klikněte do části, kterou chcete odstranit → na obrázku níže je část plochy k odstranění zvýrazněna fialovou barvou a označena oranžovou šipkou.

8-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Skryjte skicu Skica2, která je zahrnuta v prvku Povrh-Oříznout1.

9-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Uložte dokument (Ctrl + S).

Zobrazte si skicu Skica3.

10-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

 

Hraniční povrch

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Hraniční povrch.

11-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Hraniční povrch vyberte jako Směr č.1 skicu Skica3. Při výběru entity postupujte opatrně a vyberte skicu poblíž místa, které je na obrázku níže označeno červenou šipkou.

12-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Klikněte pravým tlačítkem na obrysovou hranu vysunuté ořezané plochy (opět označené červenou šipkou) a z místní nabídky vyberte příkaz SelectionManager. Při výběru entity postupujte opatrně a vyberte hranu poblíž místa vyznačeného zmíněnou červenou šipkou. V opačné případě hrozí přetočení spojek, což způsobí chybnou geometrii modelu.

13-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

SelectionManageru stiskněte tlačítko Vybrat uzavřenou smyčku a dokončete výběr potvrzovacím tlačítkem.

14-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Po výběru dvou entit se zobrazí náhled hraniční plochy. Zkontrolujte vizuálně, že nedojde k přetočení spojek a dokončete vytvoření hraniční plochy potvrzovacím tlačítkem.

15-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Skryjte skicu Skica3.

16-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

 

Přímkový povrch

Dosud jste si vyzkoušeli prvky pro tvorbu ploch, které pravděpodobně znáte z příkladu 14.1 – Základní práce s plochami. V tomto příkladu je teorie a praktické využití popsáno podrobněji. V následujícím kroku si představíme nový prvek Přímkový povrch, který je velmi podobný prvku Přidání tažením po křivce. Tento příkaz vytváří plochy, které jsou prodlouženy určitým směrem z vybraných hran. Typickým příkladem je tečné prodloužení ke komplexním plochám, vytváření zkosených bočních ploch nebo dělících ploch forem.

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Přímkový povrch.

17-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Přímkový povrch:

 • vyberte volbu Sklopený k vektoru (1),
 • zadejte vzdálenost 14,6 mm (2),
 • rozbalte černou šipkou FeatureManager (3),
 • do pole Referenční vektor vyberte z FeatureManageru rovinu Horní rovina (4),
 • v poli Úhel nastavte velikost úhlu 5 stupňů (5).

18-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Výběr hran provedeme pomocí tečnosti. Klikněte pravým tlačítkem na hranu vysunuté ořezané plochy (místo označené červenou šipkou) a z místní nabídky vyberte příkaz Vybrat tečnost.

19-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Změňte směr přímkové plochy tlačítkem Opačný směr.

21-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Směr přímkové plochy je v pořádku, ale úhel úkosu vůči rovině Horní není v souladu se záměrem návrhu – uzavírá se (na obrázku vlevo). Je nutné změnit směr úhlu (alternativní stranu) tak, aby se přímková plocha rozevírala (na obrázku vpravo).

22-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Vyberte (pomocí klávesy Shift či Ctrl) všech osm hran v poli Výběr hran a stiskněte tlačítko Alternativní strana. Zkontrolujte v náhledu, že se přímková plocha rozevírá (viz pohled na přechozím obrázku vpravo) a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

23-0-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

 

Rovinný povrch

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Rovinný povrch.

23-1-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Vyberte spodní hrany přímkové plochy (můžete použít příkaz Vybrat otevřenou smyčku z místní nabídky na první hraně) a uzavřete plošný model ze spodní strany rovinnou plochou.

23-0-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

 

Sešít povrchy

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Sešít povrchy.

24-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Sešít povrchy vyberte do pole Výběry všechny plochy. Použijte hromadný výběr kurzorem nebo klávesovou zkratku Ctrl + A. Ačkoliv bychom mohli vytvořit zároveň objem (volba Vytvořit objem), tuto možnost vynecháme. Ukážeme si alternativní způsob vytvoření objemu prostřednictvím prvku Přidání tloušťky. Dokončete sešití potvrzovacím tlačítkem.

25-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

 

Přidání tloušťky

Prvek Přidání tloušťky umožňuje vytvořit z vybraného plošného těla objemové skořepinové tělo o zadané tloušťce. Tloušťku lze přidat na první stranu, druhou stranu nebo oběma směry. Prvek současně umožňuje vytvořit tělo z uzavřeného objemu a sloučit výsledek, pokud to geometrie modelu umožňuje. Proto se tento prvek velmi často používá v případech, kdy chcete přidat plošnému tělu tloušťku a současně vytvořit objemového tělo, a také v případech, kdy chcete z kompletně uzavřeného plošného těla udělat objem.

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Přidání tloušťky.

26-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

 

PropertyManageru Přidat tloušťku:

 • vyberte sešitou plochu,
 • stiskněte tlačítko Druhá strana,
 • nastavte tloušťku 0,5 mm.

27-0-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Nyní zatrhněte volbu Vytvořit tělo z uzavřeného objemu a všimněte si, že tlačítka i pole pro zadání hodnoty tloušťky zešednou. Je to důsledek toho, že z kompletně uzavřeného plošného těla nevznikne pomocí této volby objemová skořepina, ale plné objemové tělo.

27-1-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Přidání tloušťky dokončete potvrzovacím tlačítkem a základní část modelu je hotová.

Díl uložte (Ctrl + S).

 

Část 2: Vytvoření odskoku na rohu modelu

Ve druhé části si názorně představíme nové prvky:

 • Odebrání tloušťky,
 • Doplnit povrch,
 • Přesunout plochu.

Cílem druhé části příkladu 14.2 je vymodelovat odskočení rohu podle obrázku níže.

72-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica4 a ze záložky Plochy vyberte příkaz Vysunutý povrch.

40-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Povrch-Vysunout, v poli Směr č. 1, změňte typ ukončení Skrz vše. Tato podmínka provede vysunutí plochy po nejvyšší bod modelu ve směru vysunutí.

41-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

příkladu 14.1 jsme si názorně ukázali ořezávání prvkem Odebrání plochou/rovinou. Abychom si prvek připomenuli, uvádíme obrázek z příkladu 14.1.

63.1-SolidWorks-prace-s-plochami-14-1-priklad-postup-reseni-modelovani-ploch-zaklady

V tomto příkladu (příklad 14.2) si však ukážeme jinou možnost a to prostřednictvím prvku Odebrání tloušťky.

 

Odebrání tloušťky

Prvek Odebrat tloušťku umožňuje odebrat z vybraného objemového těla určitou vrstvu, která kopíruje nástroj, kterým je plošné tělo.

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Odebrání tloušťky.

42-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Odebrat tloušťku:

 • vyberte vysunutou plochu,
 • zkontrolujte, zda je aktivní tlačítko První strana,
 • nastavte tloušťku 4 mm.

43-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Potvrďte dokončení odebrání tloušťky. Jelikož se odebere pouze určitá vrstva o tloušťce 4 mm, zůstanou dvě těla – hlavní část modelu a malý rožek. SOLIDWORKS tuto situaci předvídá a zobrazí okno Těla k zachování, který slouží k výběru těl, která chcete v souboru zachovat.

Na výběr jsou dvě možnosti zachování těl:

 • zachovat Všechna těla,
 • zachovat Vybraná těla.

Názorně si ukážeme druhou možnost a zachováme jen hlavní tělo. Vyberte volbu Vybraná těla a zatrhněte položku Tělo 1. Výběr dokončete tlačítkem OK.

44-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Sešít povrchy.

45-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Vyberte plochu označenou červenou šipkou a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

46-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Všimněte si, že lze sešít i jedinou plochu objemového těla do samostatného plošného těla. Tato funkce se v plošném modelování často používá pro „okopírování“ jednotlivých ploch objemového těla do samostatného plošného těla. Výsledek, samostatné plošné tělo, použijeme pro doplnění plochy.

47-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Uložte soubor (Ctrl + S).

V další části modelování budeme pokračovat se skrytým objemovým tělem. Připomeňme si klávesovou zkratku Tab, která skryje tělo v místě kurzoru. Umístěte kurzor nad objemové tělo a stiskněte klávesu Tab → tělo se skryje.

48-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

 

Doplnit povrch

Názorně si ukážeme funkci Doplnit povrch (anglicky Untrim, tedy od-ořezání), která slouží k obnovení původních hranic plochy. Doplnění zacelí vnitřní díry na ploše a zpravidla také prodlouží vnější hrany plochy ve směru přirozených hranic. Hrany doplňované plochy lze také protáhnout až za původní hranice (zadává se v procentech).

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Doplnit povrch.

49-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Doplnit povrch:

 • vyberte plochu,
 • nastavte velikost přesahu 5 %,
 • v poli Možnosti vyberte Všechny hrany.

50-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Kurzor myši umístěte kousek nad doplněnou plochu a stiskněte klávesovou zkratku Shift + Tab. Tím se zobrazí skryté objemové tělo.

52-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

 

Přesunout plochu

Plochy lze odsazovat, přesouvat, otáčet a kopírovat. Můžete tak přímo manipulovat s již existujícími povrchovými plochami modelu. Přesunutím plochy se nevytváří nové tělo, mění se pouze jeho poloha nebo tvar stávající vybrané plochy.

Tip: Funkci Přesunout jste si již mohli vyzkoušet v kapitole 7 v příkladu 7.10, kde bylo úkolem přesunout plochu pootočením.

Prvek Přesunout plochu umožňuje plochu:

 • odsadit,
 • přesunout,
 • otočit.

Volba Přesunout plochuOdsadit odsadí vybrané plochy nebo prvky o určitou vzdálenost ve zvoleném směru.

Tip: V SOLIDWORKSu se vyskytuje podobný příkaz Odsadit povrch. Ten odsadí vybranou plochu o určitou vzdálenost, přičemž se vytvoří nové tělo.

Volba Otočit otočí vybrané plochy nebo prvky o určený úhel kolem vybrané osy.

Názorně si ukážeme funkci Přesunout. Z nabídky VložitPlocha vyberte příkaz Přesunout.

53-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial 

Tip: Příkaz Přesunout najdete i v místní nabídce, kliknete-li na plochu pravým tlačítkem.

54-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Přesunout plochu:

 • v poli Přesunout plochu vyberte Přesunout,
 • vyberte plochu k přesunutí,
 • zadejte vzdálenost přesunutí Delta Y 2,5 mm,
 • stiskněte tlačítko Opačný směr (záměrem návrhu je, aby se plocha přesunula dolů).

55-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

56-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Nyní opět sešijeme jednu vybranou plochu objemového těla do samostatného plošného těla. Ze záložky Plochy použijte příkaz Sešít povrchy. Vyberte plochu zvýrazněnou na obrázku a dokončete sešití.

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Doplnit povrch.

PropertyManageru Doplnit povrch:

 • vyberte sešitou plochu,
 • nastavte velikost přesahu 0 %,
 • v poli Možnosti ponechejte výběr Všechny hrany.

57-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

Uložte dokument (Ctrl + S).

Ukázali jsme si, jak přesunout plochu ve směru osy Y. U přesunutí plochy ještě chvíli zůstaneme, jelikož bývá v praxi často zaměňováno za funkci odsazení a výsledek obou postupů není totožný.

Rozdíl si vysvětlíme na ukázce skici uvedené na obrázku níže. Pokud přesuneme oblouk o libovolné délce a poloměru o vzdálenost 10 mm, nezmění se jeho délka a má stále stejný poloměr (na obrázku vlevo). Pokud oblouk odsadíme o 10 mm, změní se jeho poloměr, odsazený oblouk má sjednocený střed se středem původního oblouku a tím tedy dojde i ke změně délky oblouku.

58-1-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

A právě odsazení použijeme v následujícím kroku.

Z nabídky VložitPlocha vyberte příkaz Přesunout.

PropertyManageru Přesunout plochu:

 • v poli Přesunout plochu vyberte Odsadit,
 • vyberte plochu k přesunutí,
 • zadejte vzdálenost odsazení 2,5 mm,
 • vyberte volbu Obrátit směr.

58-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Oříznout povrch.

59-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Oříznout povrch:

 • vyberte volbu Vzájemné,
 • v poli VýběryPovrchy vyberte dvě doplněné plochy.

60-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Pokračujte v nastavení PropertyManageru Oříznout povrch:

 • vyberte volbu Odstranit výběr,
 • do pole Odstranit výběr vyberte přesahující části ploch pro oříznutí. Při výběru entity postupujte opatrně a vyberte místa, na která na obrázku níže ukazují červené šipky.

61-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Na první pohled může být grafický náhled nepřehledný, jelikož je aktivní tlačítko Zobrazit zahrnuté povrchy. O tom, které plochy budou skutečně odstraněny, se přesvědčte změnou náhledu. Stiskněte tlačítko Zobrazit vyloučené povrchy.

62-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete oříznutí ploch.

Uložte dokument (Ctrl + S).

Výsledek ořezání by měl vypadat podle následujícího obrázku a ve složce Povrchová těla musí být jedno plošné tělo. Tím jsme vytvořili plochu, která představuje povrch nového, odskočeného rohu. Roh nyní vyplníme objemovým vysunutím.

63-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

 

Založte novou skicu na spodní ploše modelu (označená červenou šipkou).

64-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Klikněte pravým tlačítkem na hranu označenou červenou šipkou a vyberte z místní nabídky příkaz Vybrat tečnost.

65-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Stiskněte klávesu Ctrl a do vybraných entit přidejte hranu oříznuté plochy (1). Ze záložky Skica vyberte příkaz Převést entity (2).

66-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

Ze záložky Skica vyberte příkaz Oříznout entity.

67-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte v PropertyManageru Oříznout, zda je aktivní výběr Pokročilé oříznutí. Ořízněte převedené entity tak, aby vznikl uzavřený obrys. Na obrázku je pohyb kurzoru při ořezávání zřetelný z šedé trajektorie.

68-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

69-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Přidat vysunutím:

 • vyberte typ ukončení Po plochu,
 • do pole Plocha/rovina vyberte plochu v místě, kam směřuje červená šipka.

70-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Automaticky se změní směr vysunutí, jelikož se směr orientuje k vybrané ploše.

Zkontrolujte náhled a dokončete vysunutí po plochu.

Skryjte oříznutou plochu Povrch-Oříznout2.

71-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Druhá část příkladu 14.2 je hotová. Roh vytvořený plošným modelováním by měl vypadat jako na obrázku níže.

72-Ucebnice-SolidWorks-modelovani-ploch-priklad-14-2-postup-navod-tutorial

Uložte si dokument (Ctrl + S) a pokračujte návodem Práce s plochami: Odsazování a ořezávání ploch #2 (příklad 14.2).

PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte