Návody

Skica pro modelování čelního ozubeného kola s přímými zuby

V šesté kapitole učebnice SOLIDWORKS se dozvíte, jak použít křivku vyjádřenou rovnicí pro modelování boční křivky zubu čelního ozubeného kola s přímými zuby ve tvaru evolventy. Konstrukce ozubeného kola…

   / 28. 3. 2017

Model Mania 2017: Změna návrhu a pevnostní simulace

Ve druhé části soutěže Model Mania 2017, která se odehrála na uživatelském setkání a konferenci SOLIDWORKS WORLD 2017 v Los Angeles, bylo cílem provést změnu návrhu a pevnostní simulaci….

   / 9. 3. 2017

Model Mania 2017: Postup tvorby modelu

Objektem soutěže Model Mania z roku 2017 není praktická úloha. Konstrukce modelu však ukazuje zajímavé příkazy a nástroje, které pomáhají rozvíjet vaše zkušenosti a dovednosti s modelováním. Podívejte…

   / 6. 3. 2017

Model Mania 2017: Soutěžní zadání

Soutěžním úkolem Model Manie na setkání SOLIDWORKS WORLD 2017 v Los Angeles bylo vymodelovat součást, provést patřičné úpravy a výsledný model podrobit pevnostní analýze. Zkuste zpracovat soutěžní úkol…

   / 28. 2. 2017

Pokročilý průvodce dírami

Novým prvkem v SOLIDWORKSu 2017 je Pokročilá díra, s níž snadněji navrhnete otvory ve formách a zápustkách. V tomto návodu si názorně ukážeme, jak vytvořit díry v hydraulickém bloku.

   / 27. 2. 2017

Převod rozvinutého modelu na plechový díl

Velice často se ve strojírenství můžete setkat s díly, které jsou vyráběny ohýbáním plechových plátů. Jedná se o součásti, které mohou být vyrobeny a technologicky zpracovány s relativně vysokou přesností…

   / 13. 2. 2017

Plechy: Plechový díl #2 (cvičení)

Vyzkoušejte si základy tvorby plechových díl na postupu, který je zároveň zadáním cvičení 12.3 z nové učebnice SOLIDWORKS. 

   / 6. 2. 2017

Převod objemového (ohnutého) modelu na plechový díl

Velmi často se ve strojírenství můžete setkat s díly, které jsou vyráběny ohýbáním plechových plátů. Jedná se o součásti, které mohou být vyrobeny a technologicky zpracovány s relativně vysokou přesností…

   / 2. 2. 2017

Plechové spojení profilů

Ohýbané plechové spojení vyžaduje pečlivou přípravu skic profilů, které musejí být otevřené. V tomto postupu si vysvětlíme teorii a zásady navrhování ohýbaného plechového spojení profilů, včetně praktického postupu modelování….

   / 30. 1. 2017

Postup modelování závlačky

Závlačka je jednoduchá strojní součást, kterou se zajišťují čepy a korunové matice proti samovolnému uvolnění a vypadnutí. V tomto návodu, který vychází ze zadání cvičení 7.15 nové učebnice SOLIDWORKS,…

   / 26. 1. 2017