Návody

Model Mania 2018: Ověření návrhu pevnostní analýzou

Posledním úkolem soutěžního zadání Model Mania 2018 byla pevnostní analýza upraveného modelu. Podívejte se na návod, jak lze rychle ověřit záměr návrhu prostřednictvím nástroje SOLIDWORKS SimulationXpress.

   / 15. 2. 2018

Model Mania 2018: Postup modelování #2

Druhou částí soutěžního zadání Model Mania 2018 byla úprava modelu podle změn ve výkresové dokumentaci. Podívejte se na návod, jak efektivně provést změny na modelu.

   / 13. 2. 2018

Model Mania 2018: Postup modelování #1

Zadáním soutěže Model Mania 2018 není praktická úloha. Při konstrukci modelu se však naučíte zajímavé příkazy a nástroje, které pomáhají rozvíjet vaše zkušenosti a dovednosti s modelováním. Pokud jste…

   / 9. 2. 2018

Model Mania 2018: Soutěžní zadání

Soutěžním úkolem Model Manie na setkání SOLIDWORKS WORLD 2018 v Los Angeles bylo vymodelovat součást, provést patřičné úpravy a výsledný model podrobit pevnostní analýze. Zkuste zpracovat soutěžní úkol…

   / 7. 2. 2018

Křivky: Co je spirála a jak ji zkonstruovat (postup)

Spirála je křivka, která obíhá pevně daný ústřední bod a přitom se od tohoto bodu soustavně vzdaluje. Na modelu ztekucovací spirály si ukážeme, jak při konstrukci postupovat. Názorně…

   / 22. 1. 2018

Křivky: Co je spirála a jak ji zkonstruovat (zadání)

Spirála je křivka, která obíhá pevně daný ústřední bod a přitom se od tohoto bodu soustavně vzdaluje. Formální matematická rovnice (definice), která by zahrnovala všechny spirály, jako je…

   / 18. 1. 2018

Plechy: Jak vytvořit normálové odebrání

Nástroj Normálové odebrání se používá pro úpravu ploch, které vznikly po odebrání a nejsou normálové na hlavní část plechového dílu. Nástroj upraví normálu vybraných ploch, čímž se stanou…

   / 8. 1. 2018

Plechy: Jak vytvořit jazýček s drážkou

Novinka v SOLIDWORKSu 2018, funkce Jazýček a drážka, slouží k vytvoření jazýčků na jednom těle a drážek na druhém tele. Pojďme si ukázat, jak při tvorbě postupovat.

   / 18. 12. 2017

Jak vytvořit vymezovací rámeček

Zajímavou a praktickou funkcí v nové verzi SOLIDWORKSu je vymezovací rámeček, který zcela obklopuje model při minimálním objemu. Touto funkcí snadno stanovíte velikost polotovaru, zkontrolujete nástřihové plány nebo můžete…

   / 11. 12. 2017

Sestavy: Ukazatel průběhu otevírání sestavy

Načítání sestav a jejich průběh můžete nově sledovat v aktuální verzi SOLIDWORKSu. Co všechno ukazatel zobrazuje a jaké jsou možnosti nastavení si představíme podrobněji v tomto článku.

   / 4. 12. 2017