Návody

Jak převést prvky na těla a plochy

Prvky dílů můžete v SOLIDWORKSu převést na těla a plochy, které si zachovají geometrické odkazy z jiných dílů a sestav a výkresů. Tento nástroj použijete tehdy, chcete-li z dílu odstranit nepotřebnou…

   / 7. 7. 2017

Jak zobrazit výsledky simulace na vybraných součástech nebo tělech

Výsledky simulace získané ze SOLIDWORKS Simulation můžete zobrazit v grafické ploše společně s dalšími součástmi nebo těly v modelu, které nejsou zahrnuty do simulace. Zobrazení pak můžete použít pro reklamní nebo prezentační…

   / 16. 6. 2017

Jak vytvořit součásti transparentních řezů v sestavě

Zobrazování součástí v řezu slouží k různým účelům, například ke kontrole tloušťky stěny dutých součástí. V tomto návodu si ukážeme, jak vytvořit řez sestavou, z řezu vyloučit některé součásti a zobrazit je…

   / 12. 6. 2017

Animace: Jak nastavit dynamickou změnu vzhledu modelu

Pro reklamní a prezentační účely můžete v SOLIDWORKSu vytvářet zajímavá videa s vizualizačními efekty. V tomto návodu si ukážeme, jak provést dynamickou průhlednost součásti v sestavě.

   / 5. 6. 2017

Výkresy: Jak zrcadlit pohled výkresu

Potřebujete zrcadlit pohled výkresu včetně kót a popisů? Ukážeme vám postup, jak na to.

   / 1. 6. 2017

Výkresy: Jak vytvořit oříznutý pohled bez obrysu

Novinkou v SOLIDWORKSu 2017 je tvorba oříznutého pohledu bez obrysových hran. Podívejme se názorně, jak na to.

   / 29. 5. 2017

Práce s plochami: Základní práce s plochami (příklad 14.1)

Z důvodu dané kapacity nové Učebnice SOLIDWORKS a rozsáhlého výčtu prvků a nástrojů pro práci s plochami jsme postupy modelování k příkladům z kapitoly 14 umístili na tento uživatelský portál. Podívejme se…

   / 11. 5. 2017

Jak odsadit skicu na površích 3D geometrie

Prvek Odsadit na povrchu můžete v SOLIDWORKSu 2017 použít k odsazení hran 3D modelu a ploch modelu ve 3D skice. V předešlých verzích bylo potřeba vytvořit doplňkové prvky pro odsazení hrany.

   / 11. 5. 2017

Jak změnit formát listu ve výkresu

Potřebujete změnit formát listu ve výkresu, když už máte rozmístěné pohledy, vytvořené kóty a poznámky? V tomto návodu vám poradíme krok za krokem, jak na to.

   / 9. 5. 2017

Jak vytvořit a uložit vlastní formát listu

Výchozí formáty listu, které si uživatel volí po vytvoření výkresu, mnohdy neobsahují požadované informace, které vyžadují normalizační nebo firemní zásady. Zpravidla uživatel požaduje popisové pole v souladu s korporátním vzhledem,…

   / 4. 5. 2017