Návody

Práce s plochami: Základní práce s plochami (příklad 14.1)

Z důvodu dané kapacity nové Učebnice SOLIDWORKS a rozsáhlého výčtu prvků a nástrojů pro práci s plochami jsme postupy modelování k příkladům z kapitoly 14 umístili na tento uživatelský portál. Podívejme se…

   / 11. 5. 2017

Jak odsadit skicu na površích 3D geometrie

Prvek Odsadit na povrchu můžete v SOLIDWORKSu 2017 použít k odsazení hran 3D modelu a ploch modelu ve 3D skice. V předešlých verzích bylo potřeba vytvořit doplňkové prvky pro odsazení hrany.

   / 11. 5. 2017

Jak změnit formát listu ve výkresu

Potřebujete změnit formát listu ve výkresu, když už máte rozmístěné pohledy, vytvořené kóty a poznámky? V tomto návodu vám poradíme krok za krokem, jak na to.

   / 9. 5. 2017

Jak vytvořit a uložit vlastní formát listu

Výchozí formáty listu, které si uživatel volí po vytvoření výkresu, mnohdy neobsahují požadované informace, které vyžadují normalizační nebo firemní zásady. Zpravidla uživatel požaduje popisové pole v souladu s korporátním vzhledem,…

   / 4. 5. 2017

Jak vytvořit a uložit novou šablonu výkresu

Výchozí šablona výkresu SOLIDWORKSu obsahuje nastavení, které nemusí vyhovovat firemním a normalizačním zásadám nebo vašim představám. V tomto návodu si ukážeme, jak vytvořit novou šablonu výkresu, změnit její výchozí…

   / 2. 5. 2017

Hranice 2017: Postup modelování páky rychloupínáku

Soutěž v CAD modelování v Hranicích se skládala z pěti úkolů. Čtvrtým z nich byla konstrukce páky rychloupínáku. Podívejte se a vyzkoušejte si návrh podle našeho postupu s komentářem – krok za krokem.

   / 27. 4. 2017

Hranice 2017: Postup modelování čela představce

Třetím úkolem studentů na soutěži v CAD modelování v Hranicích bylo zkonstruovat čelo představce. Hodnotitelé věnovali pozornost správnému umístění počátku a orientaci modelu vůči rovinám souřadného systému. Podívejte se na…

   / 20. 4. 2017

Jak nabalit geometrii skici na vybrané plochy

Prvek Nabalit doznal v aktuální verzi SOLIDWORKSu 2017 vylepšení. Nástroj umožňuje vytvořit geometrii na libovolně tvarované ploše (nebo plochách) a nabalí geometrii skici na všechny typy ploch.

   / 11. 4. 2017

Hranice 2017: Postup modelování brzdového disku

Druhým úkolem studentů během hranické soutěže v CAD modelování bylo zkonstruovat brzdový disk. Hodnotitelé věnovali pozornost správnému umístění počátku a orientaci modelu vůči rovinám souřadného systému. Podívejte se na…

   / 4. 4. 2017

Hranice 2017: Postup modelování představce

V návodu modelování představce si názorně ukážeme základní znalosti konstruování v CAD řešení SOLIDWORKS. Představíme si skicování základních entit, tvorbu prvků přidáním a odebráním. Osvojíte si i práci s průvodcem dírami.

   / 31. 3. 2017