Tipy a triky

Velikonoční vejce

Jelikož se blíží Velikonoce, napadlo mě vytvořit model vejce, ve kterém využijeme skicování, převedení náčrtu ve splajnu, tvorbu modelu přidáním rotací a rozdělovací křivku. Pro vytvoření obrázku ve…

   / 28. 3. 2013

Nastavení přidané kamery

V dnešním příspěvku se budeme zabývat nastavením pohledu kamery, který se využívá při zhotovování fotorealistických snímků nebo při tvorbě animace.

   / 11. 2. 2013

Sedm základních tipů a návodů pro modelování pružiny

Kovové pružiny mohou být namáhány ohybem, krutem nebo kombinovaně. V případě pružiny tlačné nebo tažné nabízí SolidWorks řadu možností, jak ji vymodelovat. Princip modelování pružiny vychází z příkazu…

   / 15. 1. 2013

Modelování textu

Aplikace SolidWorks nabízí možnost modelovat text. Modelování textu je velmi jednoduché, k vytvoření postačí entita, která je vodicí křivkou vymodelovaného textu.

   / 18. 12. 2012

Změna barev a vzhledů v dílech a sestavách

Nastavovat barvy a vzhledy v aplikaci SolidWorks lze několika způsoby, přičemž je nutné si uvědomit změnu barev na několika úrovních. Změna barvy a vzhledu v prostředí dílu a…

   / 11. 12. 2012

Efektivní návrh nástřihového plánu

Pro návrh nástřihového plánu je užitečnou funkcí „Pole vyplněním“, umožňující jednoduchou tvorbu pole prvků, které mají být z modelu odebrány. Při použití funkce „Pole vyplněním“ postupujeme v níže…

   / 14. 10. 2012