Tipy a návody

Zobrazení závitů na výkresech sestav

Po vložení sestavy do výkresu se vám nezobrazí závity. Zobrazení popisů závitů je proto nutné do výkresu importovat přes příkaz Popis modelu. Tento tip vám poradí, jak popisy…

   / 5. 1. 2015

Znáte nový způsob kótování úhlu mezi úsečkami?

Jednou z mnoha novinek SolidWorksu 2015 je kótování úhlu mezi úsečkami. Ve starších verzích bylo nutné vytvořit pomocnou osu. Tento krok nyní odpadá.

   / 31. 12. 2014

Tlakoměr #17: Vložka

Model vložky je posledním dílem tlakoměru. Po vymodelování vložky se můžete pustit do tvorby sestavy.

   / 30. 12. 2014

Model Mania: Modelování dílu podle zadání z roku 2005

Než začnete postupovat podle návodu, prostudujte si důkladně výkresovou dokumentaci.

   / 30. 12. 2014

Model Mania: Zadání soutěže z roku 2005

Podle zadaného výkresu se pokuste zpracovat model v SolidWorksu. Při modelování dodržujte logický sled na sebe navazujících příkazů.

   / 29. 12. 2014

Tlakoměr #16: Táhlo

Na modelu táhla si ukážeme aplikaci příkazu Středová oblouková drážka.

   / 15. 12. 2014

Animace proudění kapalin a plynů

V SolidWorksu lze simulovat proudění kapalin a plynů pomocí zásuvného modulu SolidWorks Flow Simulation. Výslednou simulaci lze uložit jako video.

   / 10. 12. 2014

Tlakoměr #15: Šroub M12

Šrouby tlakoměru slouží k upevnění stupnice na tělo tlakoměru a upevnění krytu. Model šroubů zvládne i začátečník.

   / 9. 12. 2014

Správný postup výběru hran při tvorbě zaoblení hraje roli

Při zaoblení přechodových hran hraje významnou roli pořadí, v kterém je vytváříme. Srovnejte tvorbu zaoblení na modelu lodního šroubu.

   / 3. 12. 2014

Tlakoměr #14: Stupnice

Segmenty slouží pro odečítání hodnoty tlaku. Model je složitější, pokud modelujeme stupnici jako objem. Zjednodušit model lze pomocí nálepky.

   / 3. 12. 2014