Tipy a návody

Panel zástupců

Volit příkazy pro skicování, modelování, tvorbu sestavy nebo výkresové dokumentace je možné hned několika způsoby. Klávesovou zkratkou S vyvoláte Panel zástupců, který můžete rozšířit o nejčastěji používané příkazy.

   / 20. 10. 2014

Pevnostní analýza tlakové nádoby

Jednou z pevnostních analýz je výpočet tlaku na stěnu nádoby. V příspěvku se dozvíte jak definovat tlak působící na vnitřní stěnu tlakové nádoby.

   / 4. 2. 2014

Jak nastavit Prostředí, Pozadí a Osvětlení

Prostředí představuje vizuální pozadí modelu. V aplikaci SolidWorks dále nabízí odrazy modelu. V případě renderování v aplikaci PhotoView 360 poskytuje prostředí realistický zdroj světla, včetně intenzity osvětlení a…

   / 21. 1. 2014

Animovaný pohyb a rozklad planetové převodovky

V aplikaci SolidWorks se v režimu pohybové studie při animaci planetové převodovky používá vazba Převod. Po správném nastavení převodového poměru mezi satelity, centrálním ozubeným kolem a korunovým kolem…

   / 17. 9. 2013

Pohyb dopravníku: Motor vazby trajektorie [VIDEO]

Animace dopravníku v aplikaci SolidWorks vyžaduje zapnutou funkci Motion Analysis v Pohybové studii. Pohyb pásu je ve skutečnosti řešen pohybem zarážek po trajektorii, která vznikne převedením náčrtu ve…

   / 23. 5. 2013

Nastavení přidané kamery

V dnešním příspěvku se budeme zabývat nastavením pohledu kamery, který se využívá při zhotovování fotorealistických snímků nebo při tvorbě animace.

   / 11. 2. 2013

Láhev

Láhev má mnoho různých tvarů a záleží pouze na konstruktérovi a jeho představivosti. Model láhve v našem případě budeme řešit především z hlediska postupu modelování nežli designu.

   / 25. 9. 2012