Animace dvoustupňové převodovky a využití vazby Převod [VAZBY]

V SolidWoksu je možné animovat pohyb převodovky v režimu Pohybové studie. Pro tento účel je v příkazech Vazby, v záložce Strojní vazby, vazba Převod. Nastavení převodového poměru je jednoduché, jestliže je správně určena osová vzdálenost a vypočítaný patřičný počet zubů na ozubených kolech.

Jestliže jsou do režimu sestavy vloženy dvě ozubená kola, v našem případě je obrázku ozubený hřídel a předlohový hřídel se dvěma ozubenými koly a je mezi nimi správně nastavena osová vzdálenost, která je dána výpočtem pro ozubená kola, pak je nastavení převodu velmi jednoduché.

V našem případě se jedná o vytvoření převodu mezi malým ozubeným kolem s počtem 20 zubů a velkým ozubeným kolem s počtem 120 zubů. Převodový poměr je tedy 1:6 a pro tato ozubená kola byla vypočítána osová vzdálenost 210 mm. Obě hřídele jsou sjednoceny vazbou Soustředná a je jim pomocí vazeb ponechán pouze rotační pohyb kolem vodorovné osy.

Před přistoupením k vazbě Převod nejdříve nastavíme ozubená kola tak, aby zapadal zub do zubové mezery a ozubená kola se navzájem nepřekrývala. Nastavení se provede jednoduchým uchycením části hřídele nebo ozubeného kola a tažením myši.

V panelu Vazby přejděte do záložky Převod.

Označte válcové plochy — hlavové průměry malého a velkého ozubeného kola. Automaticky se do tabulky doplní hodnoty hlavového průměru. Jako vstupní hodnoty je možné použít i počet zubů ozubených kol. Převodový poměr je v obou případech po přepočtení stejný.

Nyní se přepněte do režimu Pohybová studie. Vyberte příkaz Rotační motor a nastavte počet otáček např. 20 za minut. Potvrďte nastavení Rotačního motoru.

Spusťte výpočet simulace pohybové studie a pak si jej jednoduše přehrajte. Výslednou animaci je možné uložit ve formátu avi nebo v sérii obrázků. Pro kvalitní výstup doporučuji HD rozlišení s počtem obrázků 25 za sekundu.

Tímto je nastavení vazby Převod a jeho výpočet u konce. Stejným způsobem by se pokračovalo v případě vícestupňové převodovky.

Na odkazu níže můžete shlédnout animaci prvního stupně převodovky, který byl uveden v tomto příspěvku a animaci kompletní dvoustupňové převodovky včetně uložení a převodové skříně.

Video: Animace dvoustupňové převodovky.

Dalším nástrojem SolidWorksu je tvorba fotorealistických snímků v aplikaci PhotoView360. Její tvorba už zde byla několikrát popsána.

Komentáře k článku (0)