Animovaný pohyb a rozklad planetové převodovky

V aplikaci SolidWorks se v režimu pohybové studie při animaci planetové převodovky používá vazba Převod. Po správném nastavení převodového poměru mezi satelity, centrálním ozubeným kolem a korunovým kolem lze vytvořit animaci pohybu planetové převodovky včetně jejího rozkladu.

Planetové převodovky se skládají ze tří konstrukčních prvků – centrálního kola, tří nebo více satelitů a korunového kola. V planetové převodovce se přenáší pohyb z centrálního kola na satelity, které se poté odvalují ve statickém korunovém kole. Satelity vykonávají rotační pohyb kolem své osy a kolem osy převodovky. Jsou namontovány na unašeči, který pak otáčky přenáší na výstupní hřídel. Převodovka může pracovat jako reduktor i multiplikátor.Koaxiální hnací a hnaný hřídel má menší rozměry, hmotnost a vysokou účinnost i při velkých přenášených výkonech.

Ozubené centrální kolo má přímé nebo šikmé ozubení s malými moduly. S hnacím hřídelem je spojeno zubovou spojkou. Vlastní vstupní hřídel i další otáčející se části jsou uloženy ve valivých kuličkových ložiskách. Účinnost převodovky dosahuje devadesáti devíti procent. Připojení převodovky k dalším strojům je pomocí těsného pera, které je ekonomicky výhodné, normalizované a zajišťuje kompatibilitu s většinou pohonných jednotek a pracovních strojů. Pro velké krouticí momenty se používá normalizovaného rovnobokého drážkování.

Nastavení planetové převodovky se třemi satelity se provede tak, že se přidají do sestavy čtyři vazby Převod. Ve skutečnosti se jedná o tři vazby typu Převod mezi satelity a centrálním ozubeným kolem a jednou vazbou Převod mezi jedním ze satelitů a korunovým kolem.

Pro definici vazeb, respektive nastavení převodového poměru, je nutná znalost počtu zubů na ozubených kolech. Jejich výběr se může provést označením válcové části patní nebo hlavové kružnice.

Animovaný pohyb a rozklad planetové převodovky se zobrazí po kliknutí na níže uvedený odkaz.

Animovaný pohyb a rozklad planetové převodovky.

Komentáře k článku (3)