13. 3. 2013 v 12:48

Re:Re: Toolbox #53590

tonemas
Účastník
36 příspěvků

Toolbox lze nastavit tak, aby každá nově vložená součást do sestavy z toolboxu se vytvořila jako nový samostatný soubor a sestava se vždy odkazovala pouze na něj.
Je třeba konfigurovat toolbox takto:
V záložce 3 zvolit „Vytvořit díl“.
Dále zvolit adresář, kde se díl vytvoří (např. ve složce projektu vytvořit novou složku „Normalizované díly“).
Uložit!!
Pozor: Při započetí práce na jiném projektu v jiné složce je třeba přednastavit adresář, kde se díl vytvoří. Jinak by se vám pořád díly ukládali do jiného projektu.

Pak je třeba ještě nastavit SolidWorks:
Nástroje -> Možnosti -> Průvodce dírami/Toolbox a zde ODŠKRTNOUT „Toto je výchozí složka pro vyhledávání součástí Toolbox.
(Toto zaškrtávátko je novinka tuším od verze 2010.)
Hotovo.

To Scooby:
Je potřeba mít plná uživatelská práva na počítači, na kterém pracuješ.