Hasák: Matice

Matice na hasáku zajišťuje šroubový pohyb a vymezuje vzdálenost čelistí pro sevření předmětu. V návodu se dozvíte, jak vymodelovat matici, včetně závitu a rádlování pro zdrsnění válcového povrchu matice.

Založte nový dokument Dílu.

1-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

V Horní rovině založte náčrt a nakreslete dvě kružnice o průměrech 20,5 mm a 33 mm.

2-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Vysuňte mezikruží příkazem Přidání vysunutím do vzdálenosti 17,5 mm.

3-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Vyberte příkaz Rovina ze záložky Referenční geometrie.

4-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Označte čelní plochu vysunutého modelu a nastavte vzdálenost nové roviny 3 mm.

5-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Vyberte příkaz Zkosit z panelu Prvky.

6-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Označte hrany otvoru a nastavte úkos na hodnotu 2,5 mm krát 45 stupňů.

7-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Založte skicu v nové rovině a nakreslete kružnici o průměru 25 mm. Dokončete náčrt.

8-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Vyberte příkaz Šroubovice/spirála ze záložky Křivky.

9-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Označte kružnici a definujte parametry šroubovice. Stoupání volte 6 mm, počet otáček 4 a počáteční úhel nastavte na 270 stupňů. Zkontrolujte náhled a dokončete šroubovici.

10-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

V Přední rovině založte náčrt a nakreslete uvedenou skicu. Jedná se o uzavřený profil závitu, který bude nutný pro odebrání závitu po šroubovici.

11-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Šroubovice a profil závitu připravený pro odebrání tažením po křivce.

12-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Vyberte příkaz Odebrání tažením po křivce z panelu Prvky.

13-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Označte profil závitu a šroubovici. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

14-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Vyberte příkaz Zaoblit z panelu Prvky.

15-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Označte hrany závitu a nastavte poloměr zaoblení 0,3 mm.

16-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Vyberte příkaz Zkosit z panelu Prvky.

17-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Označte vnější hrany matice a nastavte úkos 1 mm krát 45 stupňů.

18-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Založte náčrt na horní ploše. Označte hranu úkosu a vyberte příkaz Převést entity. Uzavřete náčrt.

19-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Vyberte příkaz Šroubovice/spirála ze záložky Křivky.

20-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Označte kružnici a definujte parametry šroubovice. Stoupání volte 35 mm, počet otáček 0,5 a počáteční úhel nastavte na 270 stupňů. Směr otáčení šroubovice volte Doprava. Zkontrolujte náhled a dokončete šroubovici.

21-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Založte náčrt na horní ploše a nakreslete trojúhelník. Zakótujte náčrt podle obrázku.

22-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Vyberte příkaz Odebrání tažením po křivce z panelu Prvky.

23-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Označte skicu trojúhelníku a šroubovici. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

24-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Na válcové ploše se vytvořila šroubovitá drážka

25-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Vyberte příkaz Kruhové pole z panelu Prvky.

26-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Označte válcovou plochu, označte drážku a zvolte počet instancí 18. Dokončete příkaz.

27-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Na válcové ploše jsou zkopírovány drážky.

28-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Postup se nyní bude opakovat. Založte náčrt na horní ploše. Označte hranu úkosu a vyberte příkaz Převést entity. Uzavřete náčrt.

29-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Vyberte příkaz Šroubovice/spirála ze záložky Křivky.

30-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Označte kružnici a definujte parametry šroubovice. Stoupání volte 35 mm, počet otáček 0,5 a počáteční úhel nastavte na 270 stupňů. Směr otáčení šroubovice volte Doleva. Zkontrolujte náhled a dokončete šroubovici.

31-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Založte náčrt na horní ploše a nakreslete trojúhelník. Zakótujte náčrt podle obrázku.

32-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Vyberte příkaz Odebrání tažením po křivce z panelu Prvky. Označte skicu trojúhelníku a šroubovici. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

33-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Vyberte příkaz Kruhové pole z panelu Prvky. Označte válcovou plochu, označte drážku a zvolte počet instancí 18. Dokončete příkaz.

34-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Přidejte matici texturu leštěné uhlíkové oceli.

35-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Model matice včetně závitu a rádlování je hotový.

36-SolidWorks-nut-matice-návod-tutorial-postup

Komentáře k článku (0)

Reklama