Klasické zobrazení

Hasák: Rukojeť

    / 8. 5. 2014
                
60-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák.jpg

Na sestavě hasáku si ukážeme možnosti animace šroubového spoje a vymezení pohybu vzdáleností. Pro složení sestavy nejdříve musíme vymodelovat jednotlivé díly. Prvním dílem bude rukojeť.

Založte nový dokument Dílu.

1-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Založte v Horní rovině uvedený náčrt.

2-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Přidání vysunutím, definujte parametr Symetricky a nastavte vzdálenost vysunutí na 13 mm.

3-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Založte nový náčrt na čelní ploše vysunuté tělesa tak, abyste mohli nakreslit uvedený náčrt.

4-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Uzavřený náčrt se skládá z oblouku tečného k hraně vysunutého tělesa a ze tří přímek.

5-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Odebrat tažením a vyberte parametr Po plochu. Označte plochu, která je obrázku znázorněna růžovou barvou. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

6-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Rovina ze záložky Referenční geometrie.

7-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Označte čelní plochu vysunutého povrchu a definujte vzdálenost 4 mm nové roviny od roviny čelní. Dokončete příkaz.

8-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Založte skicu v nové rovině a nakreslete náčrt podle obrázku.

9-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Přidání vysunutím z panelu Prvky a vysuňte uzavřený náčrt do vzdálenosti 21 mm.

10-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Založte skicu na čelní ploše vysunutého povrchu a nakreslete kružnici o průměru 38 mm podle obrázku. Střed zakótujte dle hodnot uvedených na obrázku.

11-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Odebrání tažením a definujte parametr tažení Skrz vše. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

12-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Další skicu nakreslete na čelní ploše podle obrázku. Zde je opět oblouk tečný k hraně vysunutého povrchu a jedná se o uzavřený náčrt.

13-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Odebrat tažením a vyberte parametr Po plochu. Označte plochu, která je obrázku znázorněna růžovou barvou. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

14-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Zaoblit z panelu Prvky.

15-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Označte přechodové hrany dle obrázku a nastavte velikost zaoblení 5 mm.

16-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Zaoblit z panelu Prvky. Označte přechodovou hranu dle obrázku a nastavte velikost zaoblení 10 mm.

17-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Zaoblit z panelu Prvky. Označte přechodové hrany dle obrázku a nastavte velikost zaoblení 4,5 mm.

18-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Založte náčrt na čelní ploše a načrtněte Konstrukční čárou osový kříž.

19-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Zakótujte délky konstrukčních přímek podle obrázku.

20-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

V Horní rovině založte náčrt a nakreslete uvedenou skicu. Koncové body přímek leží na koncových bodech osového kříže. Ukončete náčrt.

21-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Na čelní ploše založte náčrt.

22-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Nakreslete uvedenou skicu. Můžete ji nakreslit dvěma způsoby: pomocí přímek a oblouku, nebo použijte příkaz Odsadit entity. Ukončete náčrt.

23-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Přidání tažením po křivce z panelu Prvky.

24-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Označte náčrt, který tvoří profil, a náčrt, který složí jako trasa pro tažení. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

25-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Zaoblit z panelu Prvky. Označte přechodové hrany dle obrázku a nastavte velikost zaoblení 0,5 mm.

26-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Zaoblit z panelu Prvky. Označte přechodové hrany dle obrázku a nastavte velikost zaoblení 0,5 mm.

27-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Zaoblit z panelu Prvky. Označte přechodové hrany dle obrázku a nastavte velikost zaoblení 0,5 mm.

28-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Založte náčrt na čelní ploše hlavy rukojeti a nakreslete trojúhelník pomocí přímek. Zakótujte trojúhelník tak, aby byl náčrt plně určený.

29-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Odebrání tažením a definujte parametr tažení Skrz vše. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

30-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Lineární pole z panelu Prvky.

31-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Označte hranu pro definici směru kopírování, nastavte vzdálenost odstupu na 3,2 mm a počet instancí volte osm. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

32-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Zaoblit z panelu Prvky. Označte přechodovou hranu dle obrázku a nastavte velikost zaoblení 0,5 mm.

33-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Zkosit z panelu Prvky. Označte hrany otvoru dle obrázku a nastavte velikost zkosení 0,25 mm krát 45 stupňů.

34-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Zaoblit z panelu Prvky. Označte přechodovou hranu dle obrázku a nastavte velikost zaoblení 0,5 mm.

35-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Založte náčrt na ploše těla rukojeti. Nakreslete skicu, která má tvar drážky pro pero. Šířka drážky je 11 mm a osová vzdálenost zaoblení 115 mm.

36-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Rovina ze záložky Referenční geometrie. Vyberte střed zaoblení drážky a vyberte Pravou rovinu. Pomocí této definice vznikne nová rovina.

38-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

V nové rovině nakreslete uvedenou skicu.

39-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Odebrání rotací, vyberte vodorovnou přímku pro definici Osy rotace a nastavte velikost odebrání 180 stupňů. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

40-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Rovina ze záložky Referenční geometrie. Označte novou rovinu a definujte vzdálenost nové roviny 57,5 mm. Dokončete příkaz.

41-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Zrcadlit z panelu Prvky.

42-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Označte novou rovinu a prvek odebraný rotací. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

43-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Založte náčrt na rovinné ploše vybrání, které vzniklo odebrání rotací. Vyberte příkaz Převést entity.

44-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Označte rovinnou plochu a dokončete převedení entit.

45-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Odebrání tažením a nastavte vzdálenost odebrání 115 mm. Dokončete příkaz.

46-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Zaoblit z panelu Prvky. Označte přechodovou hranu dle obrázku a nastavte velikost zaoblení 1 mm.

47-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Zrcadlit z panelu Prvky. Označte Horní rovinu a poslední tři odebírané prvky. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz Zrcadlit.

48-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Zaoblit z panelu Prvky. Označte přechodovou hranu dle obrázku a nastavte velikost zaoblení 1 mm.

49-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Zaoblit z panelu Prvky. Označte přechodovou hranu dle obrázku a nastavte velikost zaoblení 1 mm.

50-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Rovina ze záložky Referenční geometrie. Vyberte válcovou plochu a středový bod podle obrázku. Založte novou rovinu.

51-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

V nové rovině nakreslete kružnici o průměru 4 mm a vzdálenost středu kružnice od počátku zakótujte hodnotou 6 mm.

52-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Odeberte otvor do vzdálenosti 8 mm.

53-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Vyberte příkaz Rovina ze záložky Referenční geometrie. Vyberte válcovou plochu a středový bod podle obrázku. Založte novou rovinu.

54-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

V nové rovině nakreslete kružnici o průměru 4 mm a vzdálenost středu kružnice od čelní plochy zakótujte hodnotou 80 mm.

55-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Odeberte otvor do vzdálenosti 8 mm.

56-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Přidejte modelu texturu oceli. Dále označte plochy pravé části rukojeti a nastavte plochám červenou lesklou barvu.

57-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Označte levé části rukojeti a nastavte plochám černou barvu.

58-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Zuby rukojeti ponechejte bez barvy.

59-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Model rukojeti je hotový.

60-SolidWorks-Caxmix-návod-tutorial-hasák

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte