Klasické zobrazení

Hrací kostka

    / 10. 4. 2014
                
71-kostky-SolidWorks-render.jpg

Ukázkovým příkladem pro procvičení práce s rovinami, osami, zrcadlením a kruhovým polem je model hrací kostky.

Založte nový dokument dílu jeho označením v nabídce Nový dokument SolidWorks a potvrďte tlačítkem Ok.

Založte náčrt v Přední rovině.

Vyberte příkaz Obdélník s počátkem ve středu ze záložky Skica.

Načrtněte obdélník a zakótujte stranu hodnotou 150 mm.

Vyberte jednu svislou a jednu vodorovnou stranu obdélníku a přidejte vazbu Stejná.

Zkontrolujte, zda je náčrt Plně určený. Plně určený náčrt se projeví černým zbarvením a informací ve spodním panelu textem Plně určený.

Vyberte příkaz Přidání vysunutím ze záložky Prvky.

Vysuňte čtverec Symetricky do vzdálenosti 150 mm.

V Přední rovině založte náčrt.

Přepněte se do pohledu Kolmý k.

Načrtněte půlkružnici a zakótujte dle obrázku.

Vyberte příkaz Odebrání rotací ze záložky Prvky.

Odeberte rotací provedený náčrt, zkontrolujte v náhledu a dokončete příkaz.

Máme hotovou jednu stranu kostky. Součet bodů na protilehlých plochách kostky musí dávat sedm.

Založte náčrt v Přední rovině.

Přepněte se do pohledu Kolmý k.

Načrtněte půlkružnici a zakótujte dle obrázku.

Vyberte příkaz Odebrání rotací ze záložky Prvky. Odeberte rotací provedený náčrt, zkontrolujte v náhledu a dokončete příkaz.

Vyberte příkaz Lineární pole ze záložky Prvky.

Označte jednu hranu plochy, nastavte rozteč bodů na hodnotu 37,5 mm a počet instancí zvolte dva. Aktivujte druhý směr lineárního pole. Označte druhou hranu plochu stěny, nastavte rozteč bodů na hodnotu 37,5 mm a počet instancí zvolte dva. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

Označte ve Stromové historii Pravou rovinu a vyberte příkaz Zrcadlit ze záložky Prvky.

Vyberte prvek Lineárního pole ze Stromové historie a dokončete příkaz Zrcadlit.

Změňte zobrazení modelu na Skryté hrany viditelné.

Zkontrolujte současný rozpracovaný stav modelu.

Vyberte příkaz Rovina ze záložky Referenční geometrie.

Označte horní stěny kostky a nastavte odstup nové plochy do vzdálenosti 37,5 mm.

Ve Stromové historii rozklikněte druhý modelovaný prvek Odebrat rotací a vyberte možnost Upravit skicu.

Vyberte skicu a stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + C.

V nové rovině založte náčrt.

Přepněte se do pohledu Kolmý k.

Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + V, vložíte tak do nového náčrtu již kreslenou skicu.

Zakótujte skicu dle obrázku tak, aby byla plně určená.

Odeberte rotací provedený náčrt.

Vyberte příkaz Rovina ze záložky Referenční geometrie.

Označte tři vrcholy, které definují novou rovinu. Postupujte dle obrázku.

Vyberte příkaz Zrcadlit ze záložky Prvky.

Označte novou rovinu a modelovaný prvek Odebrat rotací. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz. Tímto je hotová strana kostky se dvěma body.

Vyberte příkaz Zrcadlit ze záložky Prvky.

Označte Přední rovinu a modelovaný prvek Odebrat rotací a Zrcadlit. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

Pootočte modelem. Vyberte příkaz Zrcadlit, vyberte Pravou rovinu a dvě plochy podle obrázku. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

V záložce Referenční geometrie vyberte příkaz Osa.

Označte parametr Dvě roviny a dále vyberte Přední a Horní rovinu.

Vyberte příkaz Kruhové pole ze záložky Prvky.

Označte osu a modelovaný prvek Odebrat rotací. Nastavte rozteč na 90 stupňů a počet instancí nastavte na hodnotu dvě.

V pohledu Skryté hrany viditelné překontrolujte model kostky. Jsou hotové čtyři strany kostky.

V záložce Referenční geometrie vyberte příkaz Osa.

Označte parametr Dvě roviny a dále vyberte Přední a Pravou rovinu.

Vyberte příkaz Kruhové pole ze záložky Prvky.

Označte osu a modelované prvky Odebrat rotací a Zrcadlit. Nastavte rozteč na 90 stupňů a počet instancí nastavte na hodnotu dvě. Změňte směr kruhového pole na opačný — ve směru hodinových ručiček.

Vyberte příkaz Zrcadlit. Označte dvě kopírované plochy a Přední rovinu. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

V pohledu Skryté hrany viditelné překontrolujte model kostky. Je hotovo pět stran kostky.

Vyberte příkaz Zrcadlit. Označte dvě plochy na straně kostky, kde jsou čtyři body a vyberte Pravou rovinu. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

V záložce Referenční geometrie vyberte příkaz Osa. Označte Pravou a Horní rovinu a zkontrolujte v náhledu budoucí osu. Dokončete příkaz.

Vyberte příkaz Kruhové pole ze záložky Prvky. Označte novou osu a modelovaný bod na horní stěně kostky. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

V pohledu Skryté hrany viditelné překontrolujte model kostky.

Nyní zaoblíme pokročilým způsobem vrcholy kostky. Vyberte příkaz Zaoblit v záložce Prvky.

V parametrech ponechejte volbu Konstantní poloměr. Zadejte poloměr o velikosti 10 mm a označte všechny hrany kostky. Dokončete příkaz.

Při pohledu na kostku jsou hrany zaobleny, ale z hlediska dizajnového pohledu pozměníme tvar zaoblení na vrcholech kostky.

Klikněte pravým tlačítkem myši na prvek Zaoblit a vyberte možnost Upravit prvek.

Rozevřete nabídku Parametry přechodu.

Označte všechny vrcholy kostky.

Nastavte parametr přechodu na hodnotu 40 mm a klikněte na pole Zadat vše.

Nyní je pohled na kostku určitě působivější.

Změňte barvu kostky tak, že označíte pole Upravit barvu.

Vyberte libovolnou barvu kostku, pro náš případ volíme barvu červenou.

Označte všechny plochy výběrem se stisknutou klávesou Ctrl vyznačují body kostky, klikněte pak na jednu z ploch pravým tlačítkem a vyberte možnost Upravit barvu.

Vyberte bílou barvu.

Model kostky včetně definových barev je hotov.

Vytvořte sestavu kostek a postupně změňte barvu kostek na úrovni sestavy. Pak můžete vytvořit renderovaný snímek kostek.

Rendertovaný snímek hrací kostky v aplikací PhotoView.

 

 

 

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte