Jak v sestavách izolovat díly a podsestavy

Součásti můžete izolovat během jejich upravování v kontextu sestavy. Funkci lze použít také u vícetělových dílů a podsestav.

Izolace součástí pomůže při práci se sestavami, které obsahují větší množství dílů. V sestavě můžete izolovat díly nebo podsestavy. Lze je izolovat jejich výběrem, nebo podle sdílené vazby. Postup obou typů izolací je znázorněn na modelu planetové převodovky.

Izolace upravovaných dílů (podsestav) v kontextu sestavy

V sestavě klikněte pravým tlačítkem myši na díl (podsestavu) a vyberte možnost Upravit díl nebo Upravit sestavu.

1-SolidWorks-izolace-soucasti-vazby-sestava

Klikněte pravým tlačítkem na součást (podsestavu) a vyberte možnost Izolovat.

2-SolidWorks-izolace-soucasti-vazby-sestava

Tímto dojde ke skrytí všech ostatních součástí. Izolaci ukončíte tlačítkem Ukončit izolaci.

3-SolidWorks-izolace-soucasti-vazby-sestava

Izolovat lze i několik součástí najednou pomocí hromadného výběru. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte součásti, které chcete ponechat viditelné, klikněte pravým tlačítkem na jednu z nich a vyberte příkaz Izolovat.

6-SolidWorks-izolace-soucasti-vazby-sestava

Izolaci ukončíte tlačítkem Ukončit izolaci.

7-SolidWorks-izolace-soucasti-vazby-sestava

Izolace upravovaných součástí výběrem vazby

Součásti můžete izolovat podle sdílené vazby. Klikněte pravým tlačítkem na danou vazbu ve stromu FeatureManageru a vyberte možnost Izolovat.

4-SolidWorks-izolace-soucasti-vazby-sestava

Izolaci ukončíte tlačítkem Ukončit izolaci.

5-SolidWorks-izolace-soucasti-vazby-sestava

Komentáře k článku (0)