Klasické zobrazení

Jak při skicování entit automaticky vytvořit kóty

    / 22. 3. 2016
                
10-SolidWorks-nacrt-skica-kota-automaticky

Zažitý a správný postup skicování plně určeného náčrtu vychází z kreslení entit, tvorby vazeb a kótování. V některých případech je žádoucí vytvořit během skicování entit kóty, jsou-li automaticky vytvářeny i vazby. Na jednoduchém náčrtu si ukážeme funkci, která při zadání velikosti entit vloží do náčrtu automaticky kóty.

Typickým příkladem je obdélník (např. Obdélník s počátkem ve středu), u kterého se již při skicování vytváří vazby mezi čarami automaticky. Umístíte-li jeho střed do počátku Skici, zbývá určit pouze jeho rozměry, aby byl náčrt Plně určený.

Nakreslíte-li obdélník,…

1-SolidWorks-nacrt-skica-kota-automaticky

… musíte jej po skicování ručně okótovat pomocí příkazu Inteligentní kóta. Ukážeme si efektivní způsob, kterým určíte velikost obdélníku během skicování.

2-SolidWorks-nacrt-skica-kota-automaticky

Vyvolejte nabídku Možnosti.

3-SolidWorks-nacrt-skica-kota-automaticky

V záložce Možnosti systému zvolte nastavení Skici a aktivujte položku Povolit číselný vstup na obrazovce během vytváření entity. Potvrďte změny.

4-SolidWorks-nacrt-skica-kota-automaticky

Vyberte příkaz Obdélník s počátkem ve středu, střed umístěte do Počátku skici a roztáhněte jej. V poli pro číselný vstup ve svislém směru zadejte hodnotu 25 mm.

5-SolidWorks-nacrt-skica-kota-automaticky

Stiskněte klávesu Tab nebo Enter a napište do pole pro číselný vstup ve vodorovném směru hodnotu 50 mm.

6-SolidWorks-nacrt-skica-kota-automaticky

Obdélník se nakreslí v měřítku, avšak bez kót, které musíte definovat ručně příkazem Inteligentní kóta.

7-SolidWorks-nacrt-skica-kota-automaticky

Otevřete nabídku Možnosti systému a v záložce Skica aktivujte položku Vytvořit kótu, jen když je zadána hodnota.

8-SolidWorks-nacrt-skica-kota-automaticky

Nakreslíte-li obdélník postupem popsaným výše, obdélník se po zadání hodnot zakótuje automaticky.

9-SolidWorks-nacrt-skica-kota-automaticky

Líbil se vám tento článek?
ANO (5) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (1)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

    Přidejte komentář

    Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
    Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte