Jak rychle vytvořit novou konstrukční rovinu

Vytváříte často novou konstrukční rovinu, která má být závislá k již existující rovině? Pak se podívejte, jak lze rovinu vytvořit rychleji a efektivněji.

Novou konstrukční rovinu vytvoříte standardním způsobem pomocí příkazu Rovina, který se nachází v záložce Referenční geometrie.

0-SolidWorks-tipy-trik-rovina-kopie

K vytváření rovin, které mají mít závislost k již existující rovině, se naučte používat rychlejší a efektivnější způsob. Označte rovinu, ke které má být nová konstrukční rovina jakýmkoli způsobem závislá, a kurzorem myši najeďte na rovinu tak, aby se zobrazil nitkový kříž.

1-SolidWorks-tipy-trik-rovina-kopie

Stiskněte klávesu Ctrl a táhněte kurzorem myši za nitkový kříž do libovolné vzdálenosti. Poté ručně upravte parametry závislosti nové roviny k existující rovině. Pro názornost je uvedena odsazená rovina, charakteristická svou vzdáleností od existující roviny.

2-SolidWorks-tipy-trik-rovina-kopie

Komentáře k článku (0)