Jak vybrat středový bod dynamickým zvýrazněním

Kótujete-li výkres, v některých případech se vyplatí používat namísto kót geometrické vazby. Pro definici vazby často potřebujete vybrat středový bod entity. Zcela novou funkcí v SOLIDWORKSu 2016 je dynamické zvýraznění středových bodů.

Dynamický výběr středového bodu můžete uplatnit na entity skici a hrany modelu v rovině aktivní skici. Můžete tak přidávat geometrické vazby. Výběr středového bodu lze aplikovat i při použití kót ve skice.

V SOLIDWORKSu 2015 a starších verzích bylo možné vybrat středový bod pouze při využití funkce Vybrat středový bod z plovoucí nabídky po kliknutím pravým tlačítkem na příslušnou entitu. Při výběru druhého středového bodu však došlo ke zrušení výběru první entity. I tento způsob výběru je ve verzi 2016 zachovaný.

0-vyber-stredoveho-bodu-jak-vybrat-stredovy-bod-SolidWorks-2016-1

Jak vybrat středový bod s dynamickým zvýrazněním

Umístěte ukazatel na středový bod entity nebo hranu modelu v aktivním náčrtu. Entita a její středový bod se zvýrazní.

1-vyber-stredoveho-bodu-jak-vybrat-stredovy-bod-SolidWorks-2016-1

Vyberte středový bod skici.

2-vyber-stredoveho-bodu-jak-vybrat-stredovy-bod-SolidWorks-2016-1

Chceme-li přidat vazbu Svislá mezi středový bod přímky a středový bod hrany modelu, stiskněte klávesu Ctrl a pomocí dynamického zvýraznění vyberte oba středové body. Přidejte vazbu Svislá.

3-vyber-stredoveho-bodu-jak-vybrat-stredovy-bod-SolidWorks-2016-1

Výběr středových bodů s dynamickým zvýrazněním lze aplikovat na čáry, oblouky a hrany modelu v aktivní skice.

4-vyber-stredoveho-bodu-jak-vybrat-stredovy-bod-SolidWorks-2016-1

Komentáře k článku (1)