Jak vymodelovat bit do aku vrtačky #8

Postup modelování bitu zahrnuje základní i pokročilé modelování. Pomocí toho postupu se naučíte vytvářet roviny, používat prvky Přidání rotací, Přidání vysunutím, Zrcadlit, Kruhové pole. Pro tvorbu tvarově komplikovanějších ploch si ukážeme práci s plochami. Podívejte se na tento návod krok za krokem.

Otevřete si model 20190818.SLDPRT a pokračujte v modelování podle návodu.

Tip: Pokud model nemáte, postupujte podle prvního dílu návodu nebo podle poslední fáze modelu, u které jste s konstruováním skončili.

Před tím, než sloučíme těla, zkopírujeme tělo z povrchů pomocí kruhového pole, jelikož umožňuje snadné kopírování těl. Ze záložky Prvky vyberte příkaz Kruhové pole.

116-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Kruhové pole:

  • do pole Směr 1 vyberte zaoblenou hranu modelu (1),
  • zkontrolujte úhel 360 stupňů a počet instancí 4 (2),
  • vyberte pole Těla (3) a do tohoto pole vyberte tělo Povrch-Sešít1 (4).

117-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Kombinovat.

118-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Kombinovat:

  • v poli Typ operace vyberte možnost Sečíst,
  • do pole Těla ke spojení vyberte z FeatureManageru všechna objemová těla.

119-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Přední a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

120-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici (příkaz Kolmý k).

121-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Stiskněte klávesu S a z Panelu zkratek vyberte příkaz Osa a nakreslete vodorovnou osu, jejíž počáteční bod umístěte do počátku souřadného systému.

122-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Levým gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte myší doleva) vyberte příkaz Přímka.

123-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Nakreslete trojúhelník podle obrázku.

124-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Ze záložky Skica vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte skicu podle obrázku. Popotáhněte spodní část trojúhelníku blíže k ose.

125-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte spodní přímku (1), horní přímku (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Kolmá.

126-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Vyberte příkaz Osa (z Panelu zkratek nebo ze záložky Skica) a nakreslete svislou osu.

127-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání rotací.

128-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Odebrat rotací:

  • do pole Osa rotace vyberte svislou osu,
  • zkontroluje v poli Směr 1 parametry Naslepo a 360 stupňů.

129-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Zkontrolujte vizuálně model a pokračuje v modelování podle devátého dílu návodu (připravujeme). V poslední části návodu si ukážeme, jak nabalit na plochu modelu označení bitu PZ2.

Komentáře k článku (0)

Pozvánka

Reklama

Pozvánka