Klasické zobrazení

Jak vymodelovat Kleinovu láhev #1

    / 15. 3. 2019
                
53-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Kleinova láhev je zajímavý geometrický model, jehož konstrukce vyžaduje pokročilé znalosti konstruování. Při návrhu designu budeme vyházet z modelování ploch, tažení povrchu, povrchu spojeného z profilů, oříznutí ploch, sešívání a přidání tloušťky. Podívejte se, jak vytvořit model, krok za krokem.

Co je Kleinova láhev

Kleinova láhev je plošný geometrický útvar, který si lze zjednodušeně představovat jako uzavřenou nádobu, která nemá vnitřek ani vnějšek. Nelze ji realizovat v trojrozměrném prostoru, aniž by se protínala – to je možno v prostoru nejméně čtyřrozměrném. Pro Kleinovu láhev nelze rozhodnout, který bod prostoru je „venku“ a který „uvnitř“ (tato vlastnost se v topologii nazývá neorientovatelnost). Z toho přímo plyne, že tato plocha má jen jeden povrch. Byla pojmenována po německém matematikovi Felixi Kleinovi, který ji roku 1882 jako první popsal.

 

Postup modelování Kleinovy láhve

Vytvořte si nový díl a uložte jej do složky C:\Mujsolidowkrs.cz\Kleinova lahev (1) pod názvem 20190315.SLDPRT (2). Do pole Popis uveďte KLEINOVA LAHEV a dokončete uložení dokumentu tlačítkem Uložit (3).

9-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Klikněte pravým tlačítkem na rovinu Přední a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

1-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Panelu zkratek (tlačítko S) vyberte příkaz Osa. Nakreslete svislou osu tak, aby koncový bod ležel v počátku souřadného systému. Horním gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte nahoru) vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte délku osy 160 mm.

2-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Panelu zkratek (tlačítko S) vyberte příkaz Splajn.

3-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Začněte skicování splajny umístěním počátečního bod spljany do koncového bodu osy.

4-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Dokončete skicování splajny umístěním koncového bodu do počátku souřadného systému.

5-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Vyberte splajnu a táhněte za horní ovladač směrem doprava.

6-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Tutéž úpravu křivosti proveďte spodním ovladačem.

7-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Ponechejte aktivní výběr spodního ovladače a v PropertyManageru Splajn vyberte vazbu Vodorovná.

8-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Horním gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte nahoru) vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte ovladače tečného zatížení (300 mm200 mm) a směr radiální tečnosti (45°).

10-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Panelu zkratek (tlačítko S) vyberte příkaz Osa. Nakreslete dvě vodorovné osy, jejichž koncové body leží na svislé ose a na splajně. Horním gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte nahoru) vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte délky os 30 mm (nahoře) a 40 mm.

11-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Vyberte splajnu a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Konstrukční geometrie. Ukončete skicu a uložte si dokument (Ctrl + S).

12-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Založte novou skicu v rovině Přední.

13-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Stiskněte klávesu Ctrl a vyberte v grafické ploše všechny entity. Poté vyberte z kontextového panelu nástrojů příkaz Převést entity.

14-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Ze záložky Skica vyberte příkaz Oříznout entity a ořízněte horní a dolní část splajny.

15-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Vyberte zvýrazněné entity a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Konstrukční geometrie.

16-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Rotační povrch.

17-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

PropertyManageru Rotační povrch vyberte do pole Osa rotace svislou přímku. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

18-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Vyberte skicu a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Skrýt. Uložte si dokument (Ctrl + S).

19-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Založte novou skicu v rovině Přední. Z Panelu zkratek (tlačítko S) vyberte příkaz Oblouk třemi body.

20-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Nakreslete oblouk ve stejném místě jako je uvedeno na obrázku.

21-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte počáteční bod, střed a koncový bod oblouku a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Vodorovná.

23-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte koncový bod oblouku, vyberte počátek souřadného systému a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Svislá.

23-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Zakótujte vzdálenost (polohu) oblouku vůči souřadnému systému a vzdálenost (poloměr) oblouku.

24-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Panelu zkratek (tlačítko S) vyberte příkaz Splajn. Nakreslete splajn podle obrázku.

25-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte koncový bod (1), počátek souřadného systému (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Svislá.

26-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Zakótujte vzdálenost koncového bodu k počátku 35 mm.

27-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Vyberte splajnu a natočte horní ovladač směrem doleva. V PropertyManageru Splajn vyberte vazbu Svislá.

28-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Tentýž krok opakujte i pro dolní ovladač.

29-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte ovladače tečného zatížení (2 × 150 mm).

30-SOLIDWORKS-otvirak-bootle-opener-model-postup-navod-tutorial-3D-print-3D-tisk

Ukončete skicu a uložte si dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v modelování podle druhého dílu návodu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (1) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

    Přidejte komentář

    Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
    Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte