Jak změnit nastavení izometrického pohledu

Pokud se vymodelovaný nebo importovaný objekt nezobrazuje v izometrickém pohledu podle vaší představy, lze nastavení pohledu velmi snadno změnit. V tomto krátkém návodu se dozvíte, jak na to.

Příklad demonstrujeme na jednoduchém dílu, kde z izometrického pohledu není zcela zřetelné, co se ukrývá na zadní straně modelu.

1-izometricky-pohled-jak-zmenit-pohled-SolidWorks

Pohled modelu je vhodné nastavit tak, aby se po kliknutí na příkaz Izometrický v nabídce Standardní pohledy zobrazoval se všemi důležitými konstrukčními prvky.

2-izometricky-pohled-jak-zmenit-pohled-SolidWorks

Při nastavení se  nám budou hodit znalosti souřadného systému, základy axonometrického promítání a představivost. V tomto případě chceme zaměnit pohled Přední za Zadní.

3-izometricky-pohled-jak-zmenit-pohled-SolidWorks

Natočte model do jakéhokoli libovolného pohledu a z nabídky Standardní pohledy vyberte možnost Zadní.

4-izometricky-pohled-jak-zmenit-pohled-SolidWorks

Klikněte pravým tlačítkem kdekoli v prostoru modelovacího prostředí a v plovoucí nabídce zvolte Nastavit aktuální pohled na… > Přední. Tímto jednoduchým krokem se zaměnil pohled Přední za Zadní.

5-izometricky-pohled-jak-zmenit-pohled-SolidWorks

Provedení změny potvrďte tlačítkem Ano.

6-izometricky-pohled-jak-zmenit-pohled-SolidWorks

Změnu orientace pohledu vyzkoušejte na izometrickém pohledu (Standardní pohledy > Izometrický). Změnou nastavení izometrického pohledu jsou konstrukční prvky zřetelnější.

Tip: Pro volbu pohledů používejte Volič pohledů.

7-izometricky-pohled-jak-zmenit-pohled-SolidWorks

Tento způsob změny orientace pohledu využijete zejména po importu cizích dat.

8-izometricky-pohled-jak-zmenit-pohled-SolidWorks

Komentáře k článku (1)