Karabina #2

Druhý díl karabiny navazuje na návod, ve kterém jsme popisovali postup modelování těla karabiny. V druhé části dokončujeme model komponent pro sestavu karabiny a popisujeme postup sestavy karabiny.

Část uzavírající karabinu

Založte nový dokument dílu.

Založte náčrt v Horní rovině.

Nakreslete kružnici se středem v počátku souřadného systému a zakótujte průměr kružnice o velikosti 3,5 mm.

Vyberte příkaz Přidání vysunutím ze záložky Prvky.

Vysuňte kružnici do vzdálenosti 19,2 mm.

Založte náčrt v Přední rovině.

Nakreslete tvar dle obrázku a zakótujte poloměr zaoblení hodnotou 1,75 mm.

Vyberte všechny entity a vyberte příkaz Zrcadlit entity.

Dále nakreslete kružnici o průměru 1 mm ve vzdálenosti 1 mm od počátku souřadného systému.

Vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

Odeberte skicu Symetricky do vzdálenosti 10 mm.

Založte náčrt v Přední rovině.

Nakreslete skicu dle obrázku.

Odeberte skicu Symetricky do vzdálenosti 1,5 mm.

Přidejte modelu texturu Leštěná ocel.

Model komponenty uzavírající karabinu je hotový.

Kolík

Založte nový dokument dílu.

V Přední rovině založte náčrt.

Nakreslete kružnici o průměru 1 mm se středem v počátku souřadného systému.

Vyberte příkaz Přidání vysunutím a vysuňte kružnici do vzdálenosti 3,5 mm.

Vyberte příkaz Kopule ze záložky Prvky.

Označte čelní plochy modelu, nastavte poloměr zaoblení na hodnotu 0,1 mm, zkontrolujte náhled a potvrďte příkaz.

Přidejte modelu texturu Leštěná ocel.

 

Sestava karabiny

Založte nový dokument sestavy.

Vyberte ze seznamu modelů model těla karabiny, přesuňte se s kurzorem myši do levého panelu. Model se zarovná s počátkem souřadného systému. Potvrďte vložení dílu.

Vyberte příkaz Vložit součást ze záložky Sestava.

Vyberte ze seznamu modelů model součásti uzavírající karabinu.

Stiskněte klávesu Ctrl, označte válcové plochy podle obrázku a vyberte příkaz Vazba ze záložky Sestava.

Zkontrolujte výběr vazby Soustředná, v případě potřeby změňte zarovnání vazby.

Dále označte vnitřní plochu součásti uzavírající karabinu podle obrázku.

Označte čelní plochy těla karabiny a zkontrolujte výběr vazby Sjednocená.

Vyberte příkaz Vložit součást ze záložky Sestava.

Vyberte ze seznamu modelů model kolíku.

Stiskněte klávesu Ctrl, označte válcové plochy podle obrázku a vyberte příkaz Vazba ze záložky Sestava.

Zkontrolujte výběr vazby Soustředná a potvrďte příkaz.

Přesuňte označením modelu kolíku a tažením myší kolík tak, aby horní část vyčnívala z otvoru.

Vyberte příkaz Vazba ze záložky Sestava.

Označte kopuli kolíku a válcovou plochu součástí uzavírající karabinu. Zkontrolujte zarovnání vazby Tečná a potvrďte příkaz.

Sestava karabiny je hotová.

Renderovaný snímek karabiny v aplikaci PhotoView.

Založte si nový díl sestavy. Vložte do sestavy sestavu karabiny a rozevřete si menu pro změnu barev na úrovni sestavy. Změňte barvy karabiny na úrovni sestavy, které se projeví změnou barevného trojúhelníku. Horní trojúhelník zobrazuje barvu modelu na úrovni sestavy, kdežto dolní trojúhelník zobrazuje barvu modelu na úrovni dílu.

Tip: Přečtěte si článek Změna barev a vzhledů v dílech a sestavách a dozvíte se jak lze měnit barvy na jednotlivých úrovních.

Renderovaný snímek sestavy karabin v aplikaci PhotoView.

Komentáře k článku (1)

Reklama