Klasické zobrazení

Klikový mechanizmus: Kliková hřídel

    / 19. 2. 2013
             
42-SolidWorks-klikový-hřídel-crankshaft-materiál.jpg

První díl návodu pro sestavu klikového mechanizmu se zabýval modelováním pístu. V tomto díle navážeme na model pístu modelováním klikové hřídele. Postup modelování klikové hřídele vychází z přiložené výkresové dokumentace. Vymodelujeme nejdříve části, u kterých lze využít symetrie. Pak odebereme drážky pro těsné a Woodrufovo pero. Odebereme otvory pro mazání. Na závěr zaoblíme a zkosíme ostré hrany.

Čtěte 1. díl návodu pro modelování sestavy klikového mechanizmu:

První obrázek zobrazuje hotový model klikové hřídele v řezu a v plném náhledu.

Výkres klikové hřídele se všemi náležitostmi obsahující kóty včetně rozměrových a tvarových odchylek. Dále pak obsahuje značky drsností.

Detailní náhled nárysu.

Detailní pohled bokorysu.

Pohled na řez a detaily klikové hřídele.

Nakreslete v Pravé rovině kružnici o průměru 71 mm.

Vysuňte naslepo kružnici do vzdálenosti 38 mm.

Na zadní rovině vysunutého povrchu načrtněte kružnici o průměru 90 mm. Vysuňte ji do vzdálenosti 2 mm.

Na zadní straně druhého vysunutého povrchu načrtněte tvar dle obrázku. Střed oblouku leží na vodorvné ose. Dbejte na plné určení skici.Vysuňte načrtnutý tvar do vzdálenosti 30 mm.

Na zadní straně vysunutého povrchu načrtněte kružnici o průměru 70 mm. Střed kružnice leží ve svislém směru 55 mm od počátku souřadného systému.

Vysuňte kružnici do vzdálenosti 4 mm.

V rovině Přední nakreslete přímku. Pomocí bodu zakótujte vzdálenost sražené hrany.

Prvkem Odebrat vysunutím odeberte sražení. Zkontrolujte směr šipek a potvrďte příkaz.

Nyní můžeme přejít k operaci Zrcadlení. Vyberte všechny prvky ve stromové historii, zkontrolujte náhled a potvrďte příkaz.

Máme hrubou část modelu, u které se dle tvaru součásti využilo prvku Zrcadlit.

Načrtněte v Přední rovině zbývající rotační části klikové hřídel podle obrázku. Okótujte skicu dle výkresové dokumentace.

Náčrt rotujte okolo horizontální osy příkazem Rotovat.

Založte novou referenční rovinu tečnou k válcové části o průměru 55 mm. Nová rovina bude sloužit pro vytvoření náčrtu k odebrání drážky pro pero.

V nové rovině načrtněte skicu pro odebrání drážky těsného pero. Použijte příkaz Drážka.

Tip: Kóta vztahující se k oblouku se vytvoří stisknutou klávesou Shift.

Odeberte drážku do vzdálenosti 6,2 mm.

Založte novou rovinu ve vzdálenosti 55 mm od roviny Horní.

V této rovině načrtněte kružnici o průměru 40 mm tak, aby její část zasahovala 10 mm za hranu válcového konce hřídele.

Odeberte symetricky drážku. Tloušťka odebrané vrstvy je 8 mm.

Na čelní straně hřídele, tam kde se nachází drážka pro těsné pero, nakreslete do středu válcového konce hřídele bod.

Vyberte příkaz Průvodce dírami.

Zvolte díru se závitem. Průměr vrtaného otvoru volte dle závitu M20, tedy 20 mm. Hloubku díry volte 30 mm. Délku závitu definujte na 25 mm.

Definuje kuželové zahloubení.

Přejděte do záložky Polohy. Po stisknutí příkazu 3D Skica vyberte načrtnutý bod a potvrďte příkaz.

Všimněte si, že si vytvořený prvek nese vlastnost závitu při označení plochy vrtaného otvoru a zobrazí se v informativní tabulce.

Stejným postupem odeberte mazací drážku, která leží z druhé strany válcového konce hřídele.

Průměr otvoru je 8mm. Hloubka otvoru je 70 mm.

Stejně jak se zobrazuje popis v případě závitu, zobrazuje se popis i v případě vrtaného otvoru.

Načrtněte v Přední rovině přímku. Pomocí dvou bodů, využití osové souměrnosti a vazby Sjednocení zakótujte a plně určete náčrt. Koncové body přímky není nutné plně určit.

Vytvořte novou referenční rovinu kolmou k načrtnuté přímce. Pro definování nové roviny vyberte přímku a její koncový bod.

V nové rovině načrtněte kružnici o průměru 8 mm se středem v koncovém bodě přímky, který se stal v nové rovině i novým počátkem souřadného systému.

Příkazem Odebrat tažením odeberte díru mazací drážky.

Zrcadlete podle roviny Pravá vytvořený mazací otvor.

Srazte dvě ostré hrany, které leží na válcových koncích klikové hřídele. Velikost sražení volte 1,5×45 ° mm.

Zaoblete hranu dle obrázku poloměrem 1,5 mm.

Zaoblete další dvě hrany. Velikost poloměru volte 1,5 mm.

Zaoblete další dvě hrany poloměrem 1 mm.

Dále zaoblete ostré hrany vahadel klikové hřídele, které jsou rovnoběžné s osou klikové hřídele. Poloměr zaoblení volte 10 mm.

Zaoblete hrany, které jsou ve směru kolmém na osu hřídele. Poloměr zaoblení volte 5 mm.

Definujte klikové hřídeli materiálovou vlastnost lité slitinové oceli.

Zkontrolujte, zda jste postupovali správně, pomocí materiálových a fyzikálních vlastností. Jestliže ano, pak vám pro hustotu materiálu 7300 kg/m3 aplikace SolidWorks spočítá hmotnost, která je v tomto případě 24,09 kg, přičemž objem materiálu je 3 299 391,75 mm3. Těžiště v ose X leží 6,79 mm od počátku souřadného systému. Těžiště v ose Y leží 65,29 mm pod počátkem souřadného systému. Pokud jste volili počátek souřadného systému nebo konstrukční roviny jinak než v tomto návodu, nemusí těžiště odpovídat vašemu výsledku. Hmotnost a objem však musí být stejný.

Nyní je model klikové hřídele hotový. Překontrolujte svůj model s modelem v řezu a s modelem v plném zobrazení.

Vytvořte výkres klikové hřídele podle přiloženého výkresu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (10) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (3)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

    Přidejte komentář

    Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
    Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte