Klasické zobrazení

Klikový mechanizmus: Model pístu

    / 5. 2. 2013
             
17-model-pístu-piston-SolidWorks-skica.jpg

První díl návodu pro sestavu klikového mechanizmu se zabývá modelováním pístu. V dalších dílech budeme postupně modelovat pístní čep, klikovou hřídel, ojnici a pístní kroužky. V tomto příspěvku jsou uváděny rozměry dle přiložené výkresové dokumentace.

Následující obrázek zobrazuje hotový model pístu v řezu a v plném náhledu.

Výkres pístu se všemi náležitostmi obsahuje rozměrový kóty včetně rozměrových a tvarových odchylek. Dále pak obsahuje značky drsností.

Detailní pohled na rozměry pístu.

Nakreslete v Pravé rovině náčrt dle obrázku nebo podle výkresu pístu.

Rozměry vrchní části pístu s drážkami pro pístní kroužky.

Spodní část pístu s drážkou pro vodící kroužek.

Nechte náčrt orotovat kolem svislé osy.

Vytvořte novou referenční rovinu ve vzdálenosti 30 mm od Pravé roviny. Směr odsazení nové roviny zadejte vpravo.

V nové referenční rovině založte skicu a načrtněte kružnici o průměru 75 mm. Její střed leží v počátku souřadného systému.

Náčrt vysuňte s definicí Po plochu. Nechtě sloučit výsledky a nastavte úkos vně na hodnotu 5 °.

Načrtněte další skicu v nové rovině nebo rovinu náčrtu definujte označením vysunuté plochy. Načrtněte kružnici o průměru 56H7 mm.

Odeberte kružnicí vše.

V rovině Přední načrtněte skicu podle obrázku. Odebereme rotací drážku pro pojistný kroužek, který brání vysunutí pístní čepu z hlavy pístu.

Odeberte rotací náčrt.

Nyní zrcadlete přechozí tři operace — vysunutí uložení pístního čepu, odebrání otvoru pro pístní čep a drážku pro pojistný kroužek. Rovinou zrcadlení je rovina Pravá.

Zaoblete přechody mezi uložením pístního čepu a hlavou pístu tak, jak je uvedeno na obrázku. Poloměry zaoblení jsou 5 mm. Překontrolujte náhled a potvrďte příkaz.

Dále zaoblete tři hrany dle obrázku. Poloměry zaoblení jsou 2 mm. Pro názornost je model pístu zobrazen v řezu.

Nyní je model pístu hotový. Překontrolujte svůj model s modelem v řezu a s modelem v plném zobrazení.

Nejpřesnější kontrolu provedete pomocí materiálových a fyzikálních vlastností. Definujte modelu materiál hliníkové slitiny 1060. Jestliže jste postupovali správně, pak vám pro hustotu materiálu 2700 kg/m3 aplikace spočítá hmotnost, která je pro tento model 11,06 kg, přičemž objem materiálu je 4 097 603 mm3. Těžiště v ose Y leží od počátku ve vzdálenosti 19,45 mm.

Vytvořte výkres pístu dle přiloženého obrázku.

Líbil se vám tento článek?
ANO (10) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (8)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

    Přidejte komentář

    Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
    Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte