Klasické zobrazení

Klikový mechanizmus: Sestava klikového mechanizmu

    / 4. 6. 2013
                
46-solidworks-sestava-klikovy-mechanizmus.jpg

Seriál Klikový mechanizmus se blíží do finále. Dnešní díl popisuje tvorbu sestavy. Pro sestavu je nutné mít vymodelované všechny komponenty, jejichž postup byl uveden v devíti návodech.

Pro tvorbu sestavy budete potřebovat modely jednotlivých komponentů. Vymodelujte si díly pro sestavu klikového mechanizmu podle návodů:

Založte nový dokument sestavy. Jako první vložte díl Osa rotace.

Klikněte ve stromové hierarchii na model dílu Osa rotace a zkontrolujte, zda je tento díl umístěn pevně (projeví se tak, že budeme mít možnost kliknout na příkaz Volné).

Dále vložte díl klikové hřídele.

Vyberte Pravou rovinu sestavy a Pravou rovinu ve stromu modelu klikové hřídele. Vyberte příkaz Vazba. Zkontrolujte výsledek vazby a potvrďte.

Vyberte válcovou část klikové hřídele. Vyberte vazbu Soustředná a dále vyberte vodorovnou osu dílu Osa rotace.

Nyní můžete zkontrolovat, že má hřídel jeden stupeň volnosti a to rotační.

Vložte do sestavy sestavu ojnice, která nyní bude považována jako podsestava. Výběr sestavy změníte typem souboru.

Vyberte válcovou část hřídele a vnitřní část pánve. Vyberte vazbu Soustředná a potvrďte výběr vazby.

Upřesňující vazbou Vystředění vystřeďte podsestavu ojnice mezi vahadla klikové hřídele.

Vložte do sestavy model pístu.

Označte válcovou část pístu a svislou osu dílu Osa rotace. Vyberte vazbu Soustředná a potvrďte výběr vazby.

Označte vnitřní část pouzdra a vnitřní část pístu pro uložení pístního čepu. Vyberte vazbu Soustředná a potvrďte příkaz.

Když nyní zkontrolujeme otáčivý pohyb klikové hřídele, zjistíme, že by kliková hřídel vytvořila kolizi s pístem.

Otevřete díl ojnice.

Proveďte úpravu v prvním prvku modelu ojnice. Změňte osovou vzdálenost malého a velkého oka ojnice na hodnotu 350 mm. Potvrďte provedenou změnu.

Dále proveďte úpravu prvku, ve kterém se odebíralo středové vybrání. Potvrďte změnu.

Změna kóty se projevila na celém modelu i výkresu. Tyto výhody jsou v aplikacích CAD nazývány parametrizace a asociativita.

Nyní jsme jednoduše opravili velikost ojnice tak, aby byla eliminována kolize klikové hřídele s pístem.

Vložte do sestavy pístní čep. Soustřednou vazbou zarovnejte pístní čep s otvorem v hlavě pístu.

Upřesňující vazbou Vystředění vystřeďte pístní čepy v hlavě pístu.

V pravé části uživatelského rozhraní se nalézá Knihovna prvků. V její úvodní části se nalézá záložka Toolbox. Klikněte na ní a klikněte na zelený text Přidat nyní.

Z knihovny návrhů vyberte normu ANSI Metric a v dolní části vyberte složku Pojistné kroužky.

Vyberte Pojistné kroužky vnitřní.

Klikněte pravým tlačítkem na pojistný kroužek a zvolte možnost Vložit do sestavy.

V konfigurační tabulce vyberte hodnotu průměru vrtu 60 mm. Potvrďte výběr.

Jelikož se pojistný kroužek orientoval do počátku, klikněte na pojistný kroužek ve stromu sestavy a vyberte možnost Izolovat.

Pojistný kroužek zůstane jako jediný viditelný. Označením a tažením myši se současným držením tlačítka myši přesuňte pojistný kroužek mimo rozpracovanou sestavu.

Zarovnejte vazbou Sjednocená pojistný kroužek s vnitřní drážkou pro pojistný kroužek.

Dále vyberte vazbu Soustředná a zarovnejte pojistný kroužek s vnitřní válcovou částí pro umístění pístního čepu.

Vyberte příkaz Zrcadlit součásti. Vyberte rovinu zrcadlení Pravá a označte pojistný kroužek. Přesuňte se šipkou o krok vpřed.

Nastavte parametry zrcadlení tak, aby došlo ke správnému zrcadlení pojistného kroužku.

Vložte do sestavy model těsnícího kroužku. Použijte vazbou Soustředná s válcovou částí kroužku a pístu. Dále zarovnejte horní plochu kroužku s horní plochou drážky.

Vyberte v záložce Vložit součást příkaz Kopírovat s vazbami.

Označte těsnící kroužek. V poli Vazby definujte válcovou plochu pístu a horní plochu druhé drážky. Potvrďte příkaz.

Vazbou Rovnoběžná můžete otočit druhý kroužek o 180 stupňů.

Změnu zarovnání provedete příkazem Zarovnání vazeb.

Stejným způsobem proveďte vazby stíracího kroužku.

Vazbou Sjednocená ukotvěte hranu těsnícího kroužku na plochou v drážce pro stírací kroužek.

Těsnící a stírací kroužky v hlavě pístu.

Pootočte stíracím kroužkem tak, aby vzniklo mezi stíracím a těsnícím kroužkem k přesazení.

Sestava klikového mechanizmu je hotová.

Můžete nastavit pozadí sestavy.

Zkontrolujte model sestavy řezem.

Renderovaný snímek klikového mechanizmu v celku a v řezu v aplikaci PhotoView360.

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (5)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

    Přidejte komentář

    Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
    Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte