Klasické zobrazení

Klikový mechanizmus: Sestava ojnice

    / 21. 5. 2013
                
0-ojnice-řez-sestavou-2.jpg

Další díl seriálu Klikový mechanizmus popisuje sestavu ojnice, která bude současně podsestavou sestavy klikového mechanizmu. Tvorba sestavy není příliš náročná a naučíte se současně využívat standardní a upřesňující vazby.

Pro tvorbu sestavy budete potřebovat modely jednotlivých komponentů. Vymodelujte si díly pro sestavu ojnice podle návodů:

 

Založte nový díl sestavy.

Připněte příkazový panel pomocí symbolu připínáčku.

Vložte nejprve díl ojnice. Vložte ji do sestavy tak, že se kurzor myši bude vyskytovat v poli příkazového panelu. Takto se ojnice zarovná s počátkem.

Dále vložte do sestavy ostatní díly: víko ojnice, horní a dolní část pánve ojnice, pouzdro ojnice, kolík, vložku, ojniční šroub, korunovou matici a závlačku.

Vyberte příkaz Vazby.

Vazbou Sjednocená zarovnejte víko ojnice a tělo ojnice podle obrázku. Abyste správně orientovali zarovnání, použijte příkaz Zarovnání vazeb.

Zarovnejte vazbou Sjednocená víko ojnice a tělo ojnice podle obrázku. Abyste správně orientovali zarovnání, použijte opět příkaz Zarovnání vazeb.

Další vazba Sjednocená zarovná poslední stupeň volnosti.

Soustřednou vazbou zavazběte pouzdro ojnice s ojnicí.

V seznamu upřesňujících vazeb vyberte vazbu Vystředění.

Do parametru Výběr šířky vyberte horní a dolní plochu pouzdra.

Do parametru Nos vyberte horní a dolní plochu ojnice.

Vyberte soustřednou vazbu a označte průměr ojničního šroubu a plochu otvoru.

Vazbou Sjednocená zarovnejte šroub.

Vyberte vnitřní plochu matice a dřík šroubu, program automaticky přiřadí vazbu Soustředná.

Vazbou Sjednocená zarovnejte matici.

Vyberte válcovou plochu korunové matice a plochu otvoru pro závlačku v dříku ojničního šroubu. Zkontrolujte přiřazení vazby Soustředná a potvrďte výběr vazby.

Vazbou Rovnoběžná zarovnejte plochu na hlavě ojničního šroubu s plochou hlavy ojnice.

Nyní je zapotřebí zavazbit kolík zabraňující pootočení šroubu.

Použijte vazbu Soustředná. Nutné je správně definovat zarovnání vazeb. Část kolíku s kulovou plochou musí směřovat s ven s otvoru.

Tečnou vazbou zarovnejte kulovou část kolíku k ploše hlavy šroubu tak, jak je uvedeno na obrázku.

Soustřednou vazbou zarovnejte vložku s otvorem procházející celou střední částí ojnice.

Sjednocenou vazbou zarovnejte horní a dolní část pánve.

Sjednocenou vazbou zarovnejte pánve. Dodržujte správný výběr ploch a hlídejte směr zarovnání parametrem Zarovnání vazeb.

Soustřednou vazbou zarovnejte horní a dolní část pánve.

Soustřednou vazbou zarovnejte pánev ojnice s větším otvorem ojnice.

Soustřednou vazbou zarovnejte pánev s otvorem procházející celou střední částí ojnice.

Nyní zarovnejte tečnou vazbou vložku s pánví ojnice. Výběr ploch proveďte podle obrázku.

Soustřednou vazbou zarovnejte závlačku s otvorem v dříku ojničního šroubu.

Vyberte v panelu Vazby vazbu Rovnoběžná. Rozklikněte strom sestavy, poté strom dílu závlačky a vyberte rovinu Horní. Dále označte plochu kolmou k ose ojničního šroubu a potvrďte definici vazby.

Vyberte stěnu korunové matice a plochu rovnoběžnou s plochou závlačky. Vyberte možnost Určit vzdálenost. Nastavte hodnotu 3,5 mm, zkontrolujte směr vzdálenosti a v případě potřeby použijte příkaz Obrátit kótu.

Dále příkazem Zrcadlit součásti zrcadlete závlačku, korunovou matici, kolík a ojniční šroub. Vyberte příkaz Zrcadlit součásti, označte součásti k zrcadlení a přejděte pomocí šipky v horní části panelu k dalšímu kroku.

Software je intuitivní a ve většině případů zvolí optimální variantu zrcadlení. Pokud se to v některých případech nepovede, slouží pro správné definovaní možnost Změnit orientaci součástí a parametr Vytvořit opačnou verzi. Zkontrolujte náhled a potvrďte příkaz.

Jako poslední součást, která zabezpečuje uvolnění nebo pootočení pánve, je vložení kolíku. Vložte do sestavy ještě jeden kolík.

Zarovnejte kolík s pánví vazbou Soustředná. Správné otočení kolíku nastavte zarovnáním vazby.

Vazbou Tečná zarovnejte kulovou část kolíku s pánví ojnice.

Sestava a ojnice, která bude zároveň podsestavou sestavy klikového mechanizmu, je hotová.

Renderovaný snímek ojnice v řezu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (1)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte