Klasické zobrazení

Klikový mechanizmus: Těleso ojnice

    / 5. 3. 2013
             
47-SolidWorks-ojnice-piston-výkres-drawing.jpg

První díl návodu pro sestavu klikového mechanizmu se zabýval modelováním pístu. Druhý díl se věnoval postupu modelování klikové hřídele. V dnešním díle se budeme zabývat modelováním tělesa ojnice a na něj navážeme modelováním víka ojnice.

U modelu tělesa ojnice budeme využívat mnoha efektivních nástrojů jako je např. vytažení obrysů, vytažení a odebrání po konstrukční plochu a jelikož se jedná o osově symetrickou součást, tak ještě zrcadlení. Věřím, že uvedený způsob modelování ojnice bude pro vás přínosný.

Čtěte návody pro modelování komponentů sestavy klikového mechanizmu:

Na prvním obrázku můžete vidět hotový model těla ojnice.

Na druhém obrázku je zobrazen výkres ojnice včetně těla a víka.

V rovině Horní načrtněte uvedenou skicu. Jelikož je skica osově souměrná, postačí náčrt pouze horní nebo spodní části.

Zrcadlete skicu podle vodorovné osy.

Nyní vysuňte první část obrysu do vzdálenosti 30 mm. Oblast vyberte pomocí parametru Vybrané obrysy.

Ve stromové historii modelu klikněte pravým tlačítkem myši na náčrt a nechejte jej zobrazit. Všimněte si, že se změnilo vyobrazení skici — tento obrázek značí skicu, skládající se z několika obrysů.

Vyberte příkaz Přidat vysunutím z panelu Prvky.

Vysuňte další část podle obrázku do vzdálenosti 23 mm.

V této chvíli máme vysunuté dva obrysy.

Pro vysunutí dalšího obrysu si načrtneme konstrukční (pomocnou plochu). V rovině Přední načrtněte uvedenou skicu.

Tento náčrt vysuňte příkazem Vysunutý povrch. Velikost vysunutí není důležitá, pro ukázku je však vysunuta do takové vzdálenosti, aby v horním pohledu překryly celý poslední obrys k vysunutí (střední část těla ojnice). Tato plocha bude sloužit jako pomocná plocha, po kterou je nutné střední část ojnice vysunout.

Vyberte příkaz Přidat vysunutím z panelu Prvky. Parametr ukončení vyberte Po plochu a označte pomocnou plochu. Dále vyberte poslední obrys a dokončete příkaz Přidat vysunutím.

Skryjte pomocnou plochu. V této chvíli je hrubý tvar těla ojnice téměř hotov.

Vyberte příkaz Úkos. Neutrální rovinu vyberte rovinu spodní části, ležící na rovině Horní nebo vyberte rovinu Horní. Nastavte velikost úkosu na hodnotu 7 stupňů. Podle obrázku vyberte plochy k úkosu — jedná se o všechny vnější plochy kolmé k rovině Horní s výjimkou ploch u velkého oka ojnice a průchozích otvorů, zde jsou plochy bez úkosu.

Dále odebereme vnitřní vybrání ve střední části těla ojnice. Opět použijeme k odebrání pomocnou plochu. Proveďte náčrt dle obrázku.

Vysuňte plochu příkazem Vysunutý povrch. Velikost vysunutí opět není důležitá.

Načrtněte novou skicu. Rovinu náčrtu zvolte dle obrázku — na horní části velkého oka těla ojnice.

Načrtněte uvedenou skicu. Využívejte při skicování oblouků vzájemné tečnosti a kótování vzdálenosti oblouků s klávesou Shift. Dále využijte symetrie a příkazu Zrcadlit.

Vyberte příkaz Odebrat vysunutím. Parametrem ukončení bude pomocná plocha. Označte plochu a dokončete příkaz.

Zaoblete přechodové hrany středové části těla ojnice. Velikost zaoblení je 40 mm.

Dále zaoblete horní hranu vybrání ve střední části těla ojnice. Poloměr zaoblení je 2 mm.

Zaoblete spodní hranu vybrání ve střední části těla ojnice. Poloměr zaoblení je 2 mm.

Zaoblete vnější hrany střední části vybrání. Poloměr zaoblení volte 4 mm.

Zaoblete přechodové hrany mezi oky ojnice a střední části těla ojnice. Velikost zaoblení je 10 mm.

Vyberte příkaz Zrcadlit v panelu Prvky.

Ze stromové historie vyberte pouze objemová těla. Naleznete je v horní části, kde si můžete všimnout, že model těla ojnice obsahuje jedno objemové tělo a dvě povrchová těla. Ověřte náhled a dokončete příkaz.

Nyní srazíme hrany na větším oku ojnice. Vyberte příkaz Zkosení a nastavte parametry na Úhel — délka. Vzdálenost nastavte na 7 mm a velikost úhlu zvolte 60 °. Označte nejdříve první hranu a ověřte si, zda je hrana sražena správně. Pokud není, změňte směr sražení zaškrtnutím pole Obrátit směr.

Vyberte zbývající dvě hrany, kde je právě volba Obrátit směr velmi důležitá. Dokončete příkaz sražení hran.

Založte nový náčrt v Přední rovině. Načrtněte skicu dle obrázku.

Odeberte skicu příkazem Odebrat rotací.

Zkontrolujte provedený příkaz a další předcházející operace příkazem Řez.

V rovině Horní založte nový náčrt a načrtněte uvedenou skicu.

Odeberte příkazem Odebrat rotací náčrt.

Pozn.: Otvor je možné odebrat i příkazem Odebrat vysunutím.

Na vnitřní ploše otvoru založte nový náčrt.

Proveďte náčrt dle obrázku.

Vyberte příkaz Odebrat vysunutím. Parametr ukončení vyberte K dalšímu. Jak je vidět v náhledu, příkaz odebere z těla pouze objem do takové vzdálenosti, dokud nenarazí na další změnu.

Vytvořte náčrt v rovině Horní dle obrázku.

Odeberte rotací uvedený náčrt.

Zaoblete hran podle obrázku. Poloměr zaoblení volte 1,6 mm.

Srazte hrany otvoru příkazem Zkosení. Velikost zkosení zvolte 1 x 45 °.

Zrcadlete podle roviny Přední posledních pět prvků.

Srazte hranu menšího otvoru procházející od velkého oka ojnice k malému oku.

Definujte modelu materiál. Z nabídky vyberte Obyčejná uhlíková ocel.

V panelu Analýzy vyberte Fyzikální vlastnosti. Zkontrolujte, zda jste postupovali správně, pomocí materiálových a fyzikálních vlastností. Jestliže ano, pak vám pro hustotu materiálu 7800 kg/m3 aplikace SolidWorks spočítá hmotnost, která je v tomto případě 4,27 kg, přičemž objem materiálu je 546 916,33 mm3. Jelikož je součást podle osy Y a Z symetrická, v těchto souřadnicích leží těžiště v počátku. Pokud jste volili počátek souřadného systému nebo konstrukční roviny jinak než v tomto návodu, nemusí těžiště odpovídat vašemu výsledku. Hmotnost a objem však musí být stejný.

Nyní je model těla ojnice hotový.

Renderovaný snímek modelů tělesa a víka ojnice.

V dalším díle budeme modelovat víko ojnice. Jakmile bude hotové víko, můžete vytvořit výkres ojnice podle obrázku.

Líbil se vám tento článek?
ANO (16) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (15)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte