Klasické zobrazení

Klikový mechanizmus: Víko ojnice

    / 12. 3. 2013
             
46-SolidWorks-ojnice-piston-PhotoView.jpg

Tento díl ze seriálu klikového mechanizmu navazuje na modelování tělesa ojnice. Pro tvorbu víka využijeme skici z modelu tělesa ojnice. Jestliže tento model ještě nemáte, bude nutné začít s novým náčrtem. U modelu víka ojnice využijeme vytažení obrysu, se jedná o osově symetrickou součást, tak použijeme zrcadlení.

Čtěte návody pro modelování komponentů sestavy klikového mechanizmu:

Model víka ojnice bude vycházet z výrobního výkresu sestavy ojnice.

Otevřete si dokument tělesa ojnice.

Odstraňte v historii modelu všechny prvky, ponechejte pouze první prvek Vysunutí.

Klikněte pravým tlačítkem myši skicu a vyberte možnost Upravit skicu.

Změňte poloměr zaoblení a zkontrolujte tečnou vazbu mezi obloukem a přímkou. Ukončete náčrt.

Zkontrolujte vzdálenost vysunutí obrysu, která by měla být 30 mm.

Vyberte příkaz Úkos. Neutrální rovinu vyberte rovinu spodní části, ležící na rovině Horní nebo vyberte rovinu Horní. Nastavte velikost úkosu na hodnotu 7 stupňů. Podle obrázku vyberte plochy k úkosu — jedná se o všechny vnější plochy kolmé k rovině Horní s výjimkou ploch rovnoběžných ploch a plochy průchozího otvoru, zde jsou plochy bez úkosu.

Vyberte příkaz Zrcadlit v panelu Prvky. Vyberte vysunutý prvek, ověřte náhled a dokončete příkaz.

Vyberte opět příkaz Úkos a zkoste hrany pod úhlem 7 stupňů na spodní částí víka ojnice.

Vyberte příkaz Zkosení a nastavte parametry na Úhel — délka. Vzdálenost nastavte na 7 mm a velikost úhlu zvolte 60 °. Označte nejdříve první hranu a ověřte si, zda je hrana sražena správně. Pokud není, změňte směr sražení zaškrtnutím pole Obrátit směr.

Založte nový náčrt v Horní rovině. Načrtněte skicu dle obrázku.

Odeberte skicu příkazem Odebrat rotací.

Pozn.: Otvor je možné odebrat i příkazem Odebrat vysunutím.

Na vnitřní ploše otvoru založte nový náčrt.

Proveďte náčrt dle obrázku.

Vyberte příkaz Odebrat vysunutím. Parametr ukončení vyberte Skrz vše.

Zaoblete hran podle obrázku. Poloměr zaoblení volte 1,6 mm.

Zrcadlete podle roviny Přední posledních tři prvky.

Načrtněte zobrazenou skicu v rovině Horní a odeberte ji příkazem Odebrat rotací.

Model víka ojnice je hotový.

Jelikož jsme upravovali dokument tělesa ojnice, materiál tělesa je definován. Jestliže jste zakládali nový dokument, definujte modelu materiál Obyčejná uhlíková ocel.

V panelu Analýzy vyberte Fyzikální vlastnosti. Zkontrolujte, zda jste vymodelovali víko ojnice správně, pomocí materiálových a fyzikálních vlastností. Jestliže ano, pak vám pro hustotu materiálu 7800 kg/m3 aplikace SolidWorks spočítá hmotnost, která je v tomto případě 1,69 kg, přičemž objem materiálu je 216 270,23 mm3. Jelikož je součást podle osy Y a Z symetrická, v těchto souřadnicích leží těžiště v počátku. Pokud jste volili počátek souřadného systému nebo konstrukční roviny jinak než v tomto návodu, nemusí těžiště odpovídat vašemu výsledku. Hmotnost a objem však musí být stejný.

Renderovaný snímek sestavy ojnice.

Výrobní výkres ojnice.

Líbil se vám tento článek?
ANO (1) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte