Klasické zobrazení

Klikový mechanizmus: Závlačka a kolík

    / 23. 4. 2013
                
23-podsestava-ojnice-řez.jpg

Tento díl se zabývá modelem závlačky a kolíku, které slouží jako bezpečností prvky podsestavy ojnice a zabraňují uvolnění matice a šroubu.

Na prvním obrázku můžeme vidět závlačku zasunutou v korunové matici a kolík, které leží u hlavy šroubu.

Kolík 4×10

Založte nový díl. V rovině Přední načrtněte kružnici o průměru 4 mm a vysuňte ji do vzdálenosti 10 mm.

Na jedné straně kolíku vytvořte kopuli příkazem Kopule. Poloměr zaoblení nastavte na 0,5 mm.

Na druhé straně kolíku srazte ostrou hranu zkosením o velikosti 0,5 mm.

Model kolíku je hotový.

Čtěte také:

Závlačka

V rovině Horní načrtněte následující skicu. Pamatujte na konstrukční prvky, které už znáte. Oblouky mají mezi sebou tečnou návaznost. Náčrt musí být plně určený.

Vytvořte novou konstrukční rovinu kolmou na předchozí koncový bod skici.

V nové konstrukční rovině načrtněte uzavřený obrys skládající se z oblouku a přímky. Uzavřete skicu.

Vyberte příkaz Přidaní tažením po křivce. Označte uzavřený obrys a skicu, která je vodící křivkou. Zkontrolujte náhled a potvrďte příkaz.

Model závlačky je hotový.

Na dalším snímku můžete vidět řez ojnicí a uložení závlačky s kolíkem. Obě tyto komponenty svými vlastnostmi zabraňují samovolnému pootočení nebo uvolnění šroubu nebo matice.

Líbil se vám tento článek?
ANO (3) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (1)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

    Přidejte komentář

    Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
    Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte