Maltézský kříž #2: Hnací člen – Maltézský kříž

V minulém díle jste modelovali komponenty hnacího členu a rámu. V tomto díle se seznámíte s modelování hnaného členu, který je nezbytný pro model sestavy s pohybovou simulací.

V Přední rovině načrtněte skicu podle obrázku. Všimněte si, že jsme do jedné skici načrtli i drážku a kruhové vybrání. Jejich obrysové hrany jsou však tvořeny Konstrukční čárou.

Detail kótovaných rozměrů drážky a kruhového vybrání.

Vysuňte skicu šestihranu do vzdálenosti 10 mm.

Na zadní straně šestihranu načrtněte kružnici o průměru 40 mm. Po vysunutí tento člen poslouží k uchycení hnaného členu – Maltézského kříže do rámu.

Vysuňte kružnici do vzdálenosti 40 mm.

Zobrazte si skicu z prvního náčrtu.

Příkazem Převést hrany z panelu Skica převeďte obrysového hrany kruhového vybrání a skici. Doplňte náčrt přímkami tak, aby byl náčrt uzavřený.

Odeberte skicu. Směr a vzdálenost orientujte k dalšímu prvku. Zkontrolujte odebrání v náhledu a potvrďte příkaz.

Příkazem Kruhové pole odeberte zbývajících šest drážek a kruhových vybrání. Abyste uvedli směr, označte vytažený prvek kružnice o průměru 40 mm.

Změňte barvu dílu například na žlutou.

Model hnaného členu – Maltézského kříže je hotov.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama