Klasické zobrazení

Model Mania 2018: Postup modelování #1

    / 9. 2. 2018
                
100-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Zadáním soutěže Model Mania 2018 není praktická úloha. Při konstrukci modelu se však naučíte zajímavé příkazy a nástroje, které pomáhají rozvíjet vaše zkušenosti a dovednosti s modelováním. Pokud jste si vyzkoušeli modelování sami nebo si nevíte rady, jak postupovat, podívejte se na náš návod krok za krokem.

Soutěžní zadání vychází z výkresové dokumentace. Než přistoupíte k modelování, nastudujte si všechny informace z výkresu.

Postup modelování

Založte si nový dokument dílu.

Do složky C:\Mujsolidowkrs.cz\Model Mania (1) uložte díl pod názvem MM-2018-F1.SLDPRT a do pole Popis uveďte text MODEL MANIA 2018 F1. Dokončete uložení dokumentu tlačítkem Uložit (3).

1-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Založte nový náčrt v rovině Přední.

2-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Panelu zkratek (klávesa S) vyberte příkaz Osa.

3-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Pravým tlačítkem umístěte počáteční bod osy do počátku souřadného systému a nakreslete svislou osu směrem nahoru.

4-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Pravým gestem myši (stiskněte pravé tlačítko myši a táhněte doprava) vyberte příkaz Kružnice.

5-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Nakreslete dvě kružnice, jejichž středy leží v koncovém bodě svislé osy.

6-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka.

7-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Umístěte počáteční bod přímky do úchopového bodu menší kružnice. Dbejte na to, aby se kurzoru zobrazily symboly vazeb SjednocenáVodorovná ve žlutém poli.

8-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Pokračujte ve skicování svislé přímky a její koncový bod umístěte tak, aby ležel ve vodorovném směru od počátku (viz modrá čerchovaná čára). Současně si všimněte, že se s přímkou vytvoří vazby Tečná (přímka je tečná ke kružnici) a Svislá.

9-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Pokračujte skicování vodorovné přímky, jejíž délka nesmí zasáhnout za okraj velké kružnice. Současně musí vzniknout automaticky vazby SjednocenáVodorovná jsou ve žlutém poli.

10-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Následně táhněte myší vpravo šikmo nahoru a kurzor myši umístěte do pozice, kde je červená šipka. U kurzoru se zobrazí vazby SjednocenáTečná ve žlutém poli. Pokud vidíte obě tyto vazby, umístěte v tomto místě koncový bod přímky.

11-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Horním gestem myši vyberte přímka Inteligentní kóta.

12-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Zakótujte:

 • délku osy 40 mm,
 • průměr malé kružnice 22 mm,
 • průměr velké kružnice 48 mm
 • … a úhel 7 stupňů.

13-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Výběrem zprava doleva vyberte tři přímky a…

14-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

… ze záložky Skica vyberte příkaz Zrcadlit entity.

17-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Po zrcadlení vypadá skica takto.

15-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

18-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Přidat vysunutím:

 • v poli Směr č. 1 vyberte z roletové nabídky možnost Symetricky,
 • zadejte vzdálenost vysunutí 40 mm,
 • do pole Vybrané obrysy vyberte obrysy označené šipkami.

20-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument (Ctrl + S).

Založte nový náčrt v rovině Pravá.

21-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Ve FeatureManageru klikněte pravým tlačítkem na skicu Skica2 a z kontextového panelu vyberte příkaz Kolmý k.

22-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Vyberte příkaz Přímka a umístěte její počáteční bod na obrysovou hranu modelu v místě, kde je červená šipka. Dbejte pozornost automatickému vytvoření vazby Sjednocená.

23-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Pokračujte skicování přímky směrem vpravo šikmo dolů.

24-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Klávesou A změňte skicování přímky ve skicování tečného oblouku a pravým tlačítkem umístěte koncový bod oblouku.

25-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Pokračujte ve skicování přímky a umístěte její koncový bod na obrysovou hranu modelu tak, aby se automaticky vytvořily vazby SjednocenáTečná (2). Současně si mžete všimnout, že se u první přímky a oblouku vytvořila automaticky vazba Tečná (1).

26-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Uzavřete obrys vodorovnou přímkou.

27-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Vyberte příkaz Osa a nakreslete osu, jejíž počáteční bod leží ve středu oblouku a koncový bod v polovině oblouku.

28-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Vyberte dolní body osy a tažením jej přesuňte do počátku souřadného systému.

29-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Vyberte příkaz Kružnice a nakreslete kružnici, jejíž střed leží ve středu oblouku.

30-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Příkazem Inteligentní kóta zakótujte:

 • poloměr oblouku 10 mm,
 • průměr kružnice 10 mm
 • … a úhel 2 stupně, který svírají přímky.

31-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

32-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Odebrat vysunutím:

 • v poli Směr č. 1 vyberte z roletové nabídky možnost Skrz vše – Oba,
 • vyberte možnost Odebrat opačnou stranu.

33-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem a uložte dokument (Ctrl + S).

Po odebrání vypadá model takto.

34-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Založte nový náčrt v rovině Horní.

40-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Nakreslete dvě kružnice, jejichž středy leží v počátku souřadného systému. Zakótujte průměry kružnic 18 mm26 mm.

41-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

PropertyManageru Přidat vysunutím:

 • v poli Od vyberte z roletové nabídky možnost Odsazení (1),
 • zadejte vzdálenost odsazení 67 mm (2),
 • v poli Směr č. 1 vyberte z roletové nabídky možnost K vrcholu (3)…
 • … a do pole Vrchol vyberte bod označený červenou šipkou.

42-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument.

Ve FeatureManageru otevřete prostřednictvím černé šipky prvek Přidat vysunutím1 a vyberte skicu Skica1.

43-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

PropertyManageru Odebrat vysunutím:

 • v poli Směr č. 1 vyberte z roletové nabídky Skrz vše – Oba,
 • do pole Vybrané obrysy vyberte obrys označený červenou šipkou (obrys kružnice o průměru 22 mm).

44-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument.

Porovnejte vizuálně model s modelem na obrázku, zda postupujete správně.

45-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Klikněte pravým tlačítkem na horní plochu modelu (mezikruží) a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnou skicu.

46-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Vyberte hranu modelu znázorněnou červenou šipkou a ze záložky Skica vyberte příkaz Převést entity.

47-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Prvkem Odebrání vysunutím odeberte kružnice skrz vše.

48-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit.

49-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Zaoblit:

 • změňte poloměr zaoblení 2 mm (1),
 • do pole Položky k zaoblení vyberte dvě plochy označené červenými šipkami (2).

50-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument.

Konstrukční část první fáze soutěžního zadání je hotová.

51-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Přidejte modelu materiál → Obyčejná uhlíková ocel.

52-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Klikněte pravým tlačítkem na prvek Zaoblit1 a z kontextového panelu vyberte příkaz VzhledZaoblit1.

53-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Barva změňte barvu zaoblených ploch. V poli Barva vyberte z roletové nabídky možnost Standardní a z palety barev vyberte červenou.

54-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Hotový model první fáze soutěžní zadání.

55-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Pokračujte modelováním druhé fáze soutěžního zadání.

74-SolidWorks-World-2018-Model-Mania-postup-tutorial-navod

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

  Přidejte komentář

  Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
  Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte