Model Mania 2019: Ověření návrhu pevnostní analýzou

Ve druhé fází soutěžního zadání Model Mania 2019 je úkolem soutěžících provést pevnostní analýzu modelu. Podívejte se na návod, jak lze rychle ověřit záměr návrhu prostřednictvím nástroje SOLIDWORKS SimulationXpress.

Pevnostní analýza vychází ze zadání výkresu, kde je uvedený směr a velikost působící síly. Podívejte se na výkres, jaké okrajové podmínky je nutné do záměru návrhu zahrnout.

Postup provedení pevnostní analýzy

Otevřete si model MM-2019-F2.SLDPRT.

Z nabídky Nástroje → Produkty Xpress vyberte nástroj SimulationXpress.

150-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Tip: Pokud nemáte tento produkt aktivovaný, postupujte podle našeho návodu Jak spustit a zaregistrovat produkty Xpress.

V pravém panelu se zobrazí průvodce SOLIDWORKS SimulationXpress. Průvodce simulací zahájíte tlačítkem Další. V následujícím panelu vyberte tlačítko Přidat uchycení.

151-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

PropertyManageru Uchycení vyberte do pole Norma (Fixní geometrie) spodní plochu. Výběr dokončete potvrzovacím tlačítkem.

152-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

V průvodci simulací pokračujte tlačítkem Další.

153-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Druhým krokem je definice zatěžující síly. Vyberte tlačítko Přidat sílu.

154-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

PropertyManageru Síla:

  • vyberte do pole Sílaválcové plochy (oka) označené červenými šipkami (1),
  • vyberte možnost Vybraný směr (2),
  • FeatureManageru vyberte rovinu Přední (3),
  • vyberte volbu Na položku (4),
  • do pole Síla zadejte velikost zatěžující síly 1000 N a zkontrolujte směr zatěžující síly (5),
  • vyberte volbu Opačný směr (6).

155-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Zkontrolujte v náhledu směr zatěžující síly (fialové šipky) a dokončete definici potvrzovacím tlačítkem.

V průvodci simulací pokračujte tlačítkem Další.

156-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Vzhledem k tomu, že je již materiál zadaný z modelování první fáze (obyčejná uhlíková ocel s mezí kluzu 220 MPa), pokračujte v průvodci tlačítkem Další. Pokud materiál není vybraný, vyberte tlačítko Vybrat materiál.

157-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

V okně Materiál vyberte Obyčejná uhlíková ocel. Pokračujte tlačítkem Použít a Zavřít.

158-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Pokračujte tlačítkem Další.

159-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Pokračujte tlačítkem Spustit simulaci.

160-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Na pozadí se spustí průběh simulace a za nedlouho můžete vidět průběh simulace zatížení.

161-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Zkontrolujte vizuálně, zda simulace probíhá podle předpokladů.

162-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Pokud se deformuje díl podle očekávání, pokračujte v průvodci simulací tlačítkem Ano, pokračovat.

163-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Podle zadaných parametrů je nejnižším koeficientem bezpečnosti nalezeném v modelu 4.05.

164-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Zapište do pole hodnotu větší než 4.05, například 5 a podívejte, ve kterých místech dojde k deformaci → válcové plochy (oka) konzole.

165-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Prostřednictvím tlačítka Přehrát animaci si můžete přehrát, jak se součást bude deformovat a podle barevné textury sledovat kritická místa.

Výsledky simulace si můžete prohlédnout stisknutím tlačítek Zobrazit napětí von Mises nebo Zobrazit posunutím.

166-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Napětí dle von Mises:

167-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Posunutí:

168-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Pokračujte tlačítkem Zobrazování výsledků bylo dokončeno.

169-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Výsledky simulace můžete publikovat jako zprávu (tlačítko Generovat zprávu) nebo ve formě souboru eDrawings (tlačítko Generovat soubor eDrawings) – 1. Pokračujte tlačítkem Další (2).

170-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Ukončete simulaci křížkem v pravém horním rohu okna SOLIDWORKS SimulationXpress.

171-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama