Klasické zobrazení

Model Mania 2019: Postup modelování #1

    / 18. 2. 2019
                
34-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Soutěž Model Mania letos oslavila 20. výročí. Princip spočívá v zadání dvou výkresů, přičemž první vychází z konstrukce modelu. Druhý výkres obsahuje změny a revize toho prvního. V poslední fázi je úkolem soutěžících ověřit návrh pevnostním výpočtem v SOLIDWORKSu Simulation nebo SOLIDWORKS SimulationXpress. Podívejme se, jaký je optimální a efektivní postup modelování soutěžního zadání Model Mania 2019.

Soutěžní zadání vychází z výkresové dokumentace. Než přistoupíte k modelování, nastudujte si všechny informace z výkresu.

Postup modelování

Založte si nový dokument dílu. Do složky C:\Mujsolidowkrs.cz\Model Mania (1) uložte díl pod názvem MM-2019-F1.SLDPRT a do pole Popis uveďte text MODEL MANIA 2019 F1. Dokončete uložení dokumentu tlačítkem Uložit (3).

1-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Založte si novou skicu v rovině Pravá.

2-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Panelu zkratek (klávesa S) vyberte příkaz Osa.

3-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Nakreslete svislou osu, jejíž dolní koncový bod leží v počátku souřadného systému.

4-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Pravým gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte doprava) vyberte příkaz Kružnice.

5-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Nakreslete tři kružnice, jejíž počátky leží v horním koncovém bodě osy.

6-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta. Zakótujte průměry kružnic 10 mm, 16 mm a 30 mm a zakótujte délku osy (vzdálenost počátků kružnic o počátku souřadného systému) 22 mm.

7-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte kóty průměrů 10 mm a 16 mm, stiskněte pravé tlačítko a z kontextového panelu nástrojů vyberte Možnosti zobrazeníZobrazit jako poloměr.

8-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Zkontrolujte skicu, zda je plně určená.

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka.

10-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Začněte skicovat přímku v místě označeném červenou šipkou a dbejte na automatické vytvoření vazby Sjednocená.

11-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Umístěte koncový bod přímky tak, aby ležel vodorovně od počátku souřadného systému.

12-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Pokračujte ve skicování vodorovné přímky.

13-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Pokračujte ve skicování přímky, která je tečná ke kružnici o poloměru 8 mm. Dbejte pozornost na vytvoření vazeb Tečná a Sjednocená.

14-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Proveďte hromadný výběr šikmých přímek a osy a…

15-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

… z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Symetrická.

16-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Zkontrolujte skicu zda je plně určená a uložte si dokument (Ctrl + S).

17-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Přidání vysunutím

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

18-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

PropertyManageru Přidat vysunutím:

 • v poli Směr č. 1 vyberte parametr vysunutí Symetricky,
 • zadejte vzdálenost vysunutí 70 mm,
 • do pole Vybrané obrysy vyberte obrysy ze skici podle obrázku.

19-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

 

Odebrání vysunutím

Ve FeatureManageru rozbalte prvek Přidat vysunutím1, vyberte skicu Skica1 a ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

20-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

PropertyManageru Odebrat vysunutím:

 • v poli Směr č. 1 vyberte parametr odebrání Symetricky,
 • zadejte vzdálenost odebrání 50 mm,
 • do pole Vybrané obrysy vyberte největší kružnici.

21-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

 

Úkos

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Úkos.

22-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

PropertyManageru Úkos:

 • vyberte v poli Typ úkosuNeutrální rovina (1),
 • do pole Úhel úkosu zadejte úhel 5 stupňů (2),
 • rozbalte FeatureManager malou černou šipkou v levém horním rohu grafické plochy (3),
 • do pole Neutrální rovina vyberte z FeatureManageru rovinu Horní (4),
 • do pole Plochy ke zkosení vyberte boční plochy modelu (5).

23-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Uložte si dokument (Ctrl + S).

 

Zaoblení

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit.

24-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

PropertyManageru Zaoblit nastavte poloměr zaoblení 2 mm a vyberte tři modře zvýrazněné plochy.

25-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Tip: Všimněte si, že pro výběr hran k zaoblení lze používat plochy.

 

Průvodce dírami

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Průvodce dírami.

26-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

PropertyManageru Průvodce dírami v záložce Typ:

 • vyberte Typ díryVálcové zahloubení (1),
 • zvolte normu → ISO (2),
 • vyberte TypHlava s vnitřním šestihranem (3),
 • v poli Specifikace díry vyberte velikost M6 (4),
 • vyberte možnost Zobrazit vlastní nastavení velikosti a nastavte parametry pro díru s Průměr díry6,6 mm, Průměr zavrtání11,5 mm, Hloubka zavrtání3,3 mm (5),
 • typ Ukončení vyberte Skrz vše (6),
 • vyberte záložku Polohy (7).

27-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

PropertyManageru Průvodce dírami v záložce Polohy vyberte tlačítko 3D skica.

28-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Umístěte díru na válcovou plochu. Stiskněte tlačítko Ctrl, vyberte bod polohy díry (1), počátek souřadného systému (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Vytvořit podél osy y (3).

29-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Zkontrolujte náhled a dokončete průvodce dírami.

 

Změna barvy prvku Zaoblit1

Vyberte prvek Zaoblit1 a v kontextovém panelu vyberte položku Zaobli1 pro změnu barvy prvku.

31-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

PropertyManageru barva změňte barvu prvku na červenou a dokončete úpravy potvrzovacím tlačítkem.

32-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

 

Přidání materiálu

Ve FeatureManageru klikněte pravým tlačítkem na Materiál a z kontextového panelu nástrojů vyberte obyčejnou uhlíkovou ocel.

33-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

První fáze modelování je hotová, zkontrolujte vizuálně model a uložte si dokument (Ctrl + S).

34-SolidWorks-World-2019-Model-Mania-Faze-1

Pokračujte v modelování druhé fáze úpravami modelu podle soutěžního zadání – postup je dostupný on-line.

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte