Model Mania 2020: Ověření návrhu pevnostní analýzou

Soutěžním úkolem Model Manie na uživatelském setkání 3DEXPERIENCE WORLD 2020 v Nashville bylo vymodelovat součást, provést patřičné úpravy a výsledný model podrobit pevnostní analýze. V posledním dílu si postup ověření návrhu pevnostní analýzou.

Pro ověření návrhu pevnostní analýzou je nutné znát a zadat okrajové podmínky. Než přistoupíte k simulaci, podívejte se na výkres, ze kterého jsou okrajové podmínky (uchycení a zatížení) zřejmé.

 

Ověření návrhu pevnostní analýzou

Otevřete si soubor MM-2020-F2.SLDPRT. Ze záložky Nástroje → Produkty Xpress vyberte simulační nástroj SimulationXpress, který je dostupný pro všechny licence SOLIDWORKSu.

100-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Tip: Pokud nemáte tento produkt aktivovaný, postupujte podle našeho návodu Jak spustit a zaregistrovat produkty Xpress.

V pravém panelu se zobrazí průvodce SOLIDWORKS SimulationXpress. Průvodce simulací zahájíte tlačítkem Další.

101-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

V následující záložce vyberte tlačítko Přidat uchycení.

102-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

PropertyManageru Uchycení vyberte do pole Norma (Fixní geometrie) tři plochy označené červenými šipkami. Výběr dokončete potvrzovacím tlačítkem.

103-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

V průvodci simulací pokračujte tlačítkem Další.

104-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Druhým krokem je definice zatěžující síly. Vyberte tlačítko Přidat sílu.

105-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

PropertyManageru Síla:

  • vyberte do pole Síla válcovou plochu hlavní části modelu (1),
  • vyberte možnost Vybraný směr (2),
  • malou černou šipkou v levém horním rohu grafické plochy (3) vyberte rozbalte FeatureManager a vyberte rovinu Horní (4),
  • vzhledem k tomu, že je vybrána pouze jedna plocha, je vybrána i volba Na položku(5),
  • do pole Síla zadejte velikost zatěžující síly 2000 Na zkontrolujte směr zatěžující síly (6),
  • v případě potřeby použijte volbu Opačný směr(7).

106-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Zkontrolujte v náhledu směr zatěžující síly (fialové šipky) a dokončete definici potvrzovacím tlačítkem. V průvodci simulací pokračujte tlačítkem Další.

107-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Vzhledem k tomu, že je již materiál zadaný z modelování první fáze (obyčejná uhlíková ocel s mezí kluzu 220 MPa), pokračujte v průvodci tlačítkem Další. Pokud materiál není vybraný, vyberte tlačítko Vybrat materiál.

108-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

V okně Materiál zadejte do vyhledávače prvních pár písmen materiálu Obyčejná uhlíková ocel a vyberte z databáze tento materiál. Pokračujte tlačítkem Použít a Zavřít.

109-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Pokračujte tlačítkem Další.

101-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Pokračujte tlačítkem Spustit simulaci.

111-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Na pozadí se spustí průběh simulace a za nedlouho můžete vidět průběh simulace zatížení.

112-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Zkontrolujte vizuálně, zda simulace probíhá podle předpokladů. Pokud se deformuje díl podle očekávání, pokračujte v průvodci simulací tlačítkem Ano, pokračovat.

113-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Podle zadaných parametrů je nejnižším koeficientem bezpečnosti nalezeném v modelu 2.97.

115-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Výsledky simulace si můžete prohlédnout stisknutím tlačítek Zobrazit napětí von Mises nebo Zobrazit posunutím.

  • Napětí dle von Mises:

116-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

  • Posunutí:

117-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Tip: Podrobný komentář k výsledkům, co znamenají barevné mapy na deformované geometrii a teorii ke statickým úlohám se dozvíte z Učebnice SOLIDWORKS.

Zapište do pole hodnotu větší než nejnižší nalezený koeficient bezpečnosti, například 4 a podívejte, ve kterých místech dojde k deformaci.

125-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Tip: Prostřednictvím tlačítka Přehrát animaci si můžete přehrát, jak se součást bude deformovat a podle barevné textury sledovat kritická místa.

Pokračujte tlačítkem Zobrazování výsledků bylo dokončeno.

Tip: Výsledky simulace můžete publikovat jako zprávu (tlačítko Generovat zprávu) nebo ve formě souboru eDrawings (tlačítko Generovat soubor eDrawings) – 1. Pokračujte tlačítkem Další (2).

Ukončete simulaci křížkem v pravém horním rohu okna SOLIDWORKS SimulationXpress.

118-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama