Klasické zobrazení

Model Mania 2020: Postup modelování #1

    / 12. 3. 2020
                
62-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Soutěžním úkolem Model Manie na uživatelském setkání 3DEXPERIENCE WORLD 2020 v Nashville bylo vymodelovat součást, provést patřičné úpravy a výsledný model podrobit pevnostní analýze. V prvním dílu si ukážeme, jak připravit sdílenou skicu.

Soutěžní zadání vychází z výkresové dokumentace. Než přistoupíte k modelování, nastudujte si všechny informace z výkresu a případně podle něj kontrolujte průběhu modelování.

 

Postup modelování #1

Skicování

Založte si nový dokument dílu. Do složky C:\Mujsolidowkrs.cz\ModelMania2020 (1) uložte díl pod názvem MM-2020-F1.SLDPRT a do pole Popis uveďte text MODEL MANIA 2020 F1. Dokončete uložení dokumentu tlačítkem Uložit (3).

1-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Založte si novou skicu v rovině Horní → vyberte rovinu HorníFeatureManageru a z kontextového panelu vyberte příkaz Načrtnout skicu.

2-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Pravým gestem myši, držte pravé tlačítko myši a táhněte doprava, vyberte příkaz Kružnice.

3-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Tip: Příkaz Kružnice najdete mezi ostatními příkazy v záložce Skica.

Nakreslete dvě kružnice se středem v počátku. Horním gestem myši (držte pravé tlačítko a táhněte nahoru) vyberte příkaz Inteligentní kóta. Zakótujte průměry 1622 mm.

4-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka.

5-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Nakreslete přímku, jejíž počáteční bod leží v počátku a koncový bod vlevo. Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte délku přímky 35 mm.

6-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Vyberte v grafické ploše přímku (1) v kontextovém panelu vyberte příkaz Konstrukční geometrie (2).

7-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Pravým gestem myši vyberte příkaz Kružnice. Umístěte střed kružnice do koncového bodu přímky a zakótujte její průměr 12 mm.

8-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka. Najeďte kurzorem na kružnici vlevo do místa, kde je červená šipka. Jakmile se zobrazí vazba Sjednocená ve žlutém poli, umístěte počáteční bod přímky. Pozor, ať nevyberte některý z úchopových bodů.

9-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Nakreslete přímku ve směru jako je uvedeno na obrázku.

10-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte přímku (1) a osu (2)…

12-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

… a ze záložky Skica vyberte příkaz Zrcadlit entity. V tomto případe jsme použili tzv. předvýběr a SOLIDWORKS automaticky ozrcadlí přímku vůči ose a přidá vazbu Symetrická.

13-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta.

14-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Tip: Tento příkaz naleznete i v Panelu zkratek, který v místě kurzoru v grafické ploše vyvoláte klávesou S.

16-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Vyberte první přímku (1), druhou přímku (2) a umístěte úhlovou kótu (3). Zadejte hodnotu podle výkresu 22°.

17-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka a naskicujte přímku mezi koncovými body mimoběžných přímek jak ukazuje červená šipka.

18-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte svislou přímku (1), počátek (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Střední bod.

19-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Uložte si dokument (Ctrl + S) a pokračujte podle druhého dílu našeho návodu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (6) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

    Přidejte komentář

    Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
    Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte