Klasické zobrazení

Model Mania: Modelování dílu podle zadání z roku 2005

    / 30. 12. 2014
                
52-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Než začnete postupovat podle návodu, prostudujte si důkladně výkresovou dokumentaci.

Součást se bude modelovat pomocí příkazů Přidání vysunutím, Odebrání rotací, Přidání spojením profilů a Zaoblit. Ve druhé fázi bude použit příkaz Skořepina.

Zadání dílu a související výkresovou dokumentaci naleznete v příspěvku Model Mania: Zadání soutěže z roku 2005.

Fáze 1 — modelování dílu podle zadané výkresové dokumentace

Založte nový dokument Dílu.

1-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Vytvořte nový náčrt v Horní rovině.

2-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Vyberte příkaz Úsečka podle středu (pozn.: tento příkaz je pouze v SolidWorksu 2015; pokud nepoužíváte nejnovější verzi, použijte příkaz Osa).

3-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Aktivujte parametr Jako konstrukční v záložce Možnosti. Pomocí příkazu Úsečka podle středu nakreslete osy procházející počátkem souřadného středu. Střed úseček leží vždy v počátku souřadného systému.

4-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Vyberte příkaz Středový oblouk a nakreslete část oblouku o poloměru 10 mm, jehož střed leží v pravém koncovém bodě vodorovné osy. Aktivujte parametr Přidat kóty.

5-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Stiskněte klávesu Ctrl, označte osu a koncové body oblouku a přidejte vazbu Symetrická.

6-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Vyberte příkaz Zrcadlit a zrcadlete oblouk podle svislé osy.

7-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Označte vodorovnou osu a aktivujte funkci Dynamicky zrcadlit entity.

8-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Aktivovaná funkce se projeví dvěma rovnoběžnými čárkami kolmými na vodorovnou.

9-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Vyberte příkaz Tečný oblouk.

10-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Nakreslete tečný oblouk tak, aby jeho koncové body ležely v koncových bodech oblouků.

11-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Zakótujte poloměr tečného oblouku o velikosti 90 mm. Stiskněte a držte klávesu Shift a zakótujte vzdálenost oblouků o velikosti 75 mm. Pokud jste nedrželi klávesu Shift, zakótovali jste rozteč oblouků.

12-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Vyberte příkaz Přidání vysunutím a vysuňte náčrt do vzdálenosti 12 mm. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

13-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Založte nový náčrt v Přední rovině.

14-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Vyberte příkaz Oblouk třemi body.

15-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Nakreslete oblouk tak, aby jeho konce ležely na obrysových svislých hranách modelu. Stiskněte a držte klávesu Ctrl, označte oblouk a horní hranu modelu a přidejte vazbu Tečná.

16-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte koncové body oblouku a přidejte vazbu Vodorovná.

17-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Klikněte pravým tlačítkem myši na oblouk a z plovoucí nabídky vyberte příkaz Vybrat středový bod.

18-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Stiskněte klávesu Ctrl, označte počátek souřadného systému a přidejte vazbu Svislá.

19-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Zakótujte poloměr oblouku o velikosti 250 mm.

20-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Nakreslete vodorovnou osu a zakótujte vzdálenost osy od horní hrany modelu o velikosti 75 mm. Ukončete náčrt.

21-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Vyberte příkaz Odebrání rotací ze záložky Prvky.

22-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Označte uzavřený náčrt a po zobrazení hlášení pokračujte tlačítkem Ne.

23-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Odeberte horní tvar modelu pomocí Tenkostěnného prvku. Nastavte tloušťku prvku 20 mm a obraťte směr prvku tak, aby se odebrala horní část modelu. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

24-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Vyberte příkaz Rovina ze záložky Referenční geometrie. Vytvořte odsazenou rovinu o 15 mm od roviny Horní. Nezapomeňte převrátit směr odsazení. Dokončete příkaz.

25-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Založte náčrt v nové rovině a nakreslete kružnici o průměru 27 mm se středem v počátku souřadného systému. Uzavřete náčrt.

28-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Označte náčrt ve stromové historii a vyberte příkaz Přidání spojením profilů ze záložky Prvky.

29-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Do výběrového pole Profily označte spodní plochu modelu, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

30-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Označte náčrt, který je v úrovni prvku Spojení profilů, a vyberte příkaz Přidání vysunutím. Vysuňte kružnici do vzdálenosti 5 mm.

31-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Model dílu v první fázi je hotový.

32-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Fáze 2 — provedení konstrukčních změn prvního modelu

Ve druhé fázi se musejí provést konstrukční změny na předešlém modelu podle výkresové dokumentace. Z tohoto důvodu si vytvořte kopii modelu a změňte její název na MM-2005-faze-2. Otevřete model.

Upravte první modelovaný prvek.

33-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Mimo vysunutí náčrtu je nutné aktivovat úkos o velikosti tři stupně. Zkontrolujte směr úkosu a dokončete úpravy.

34-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Přesuňte ve stromové historii poslední prvek Přidat vysunutím na prvek Spojit profily.

36-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Po přesunutí prvku vznikly v modelu dvě objemová těla.

38-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Skryjte spodní část modelu.

39-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Vyberte příkaz Skořepina, nastavte tloušťku stěny na hodnotu 5 mm a vyberte plochy podle obrázku.

40-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Zobrazte spodní část modelu.

41-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Založte náčrt na ploše znázorněné červenou šipkou na obrázku.

42-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Označte plochu a vyberte příkaz Převést entity.

43-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Vyberte příkaz Přidání vysunutím. V okně Směr č. 1 nastavte parametr vysunutí K dalšímu, aktivujte úkos, nastavte velikost úkosu na tři stupně a nastavte správně směr úkosu. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

44-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Nastavte úkos u spodní části modelovaného prvku.

45-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Vyberte příkaz Zaoblit.

46-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Nastavte poloměr zaoblení na hodnotu jeden milimetr a zaoblete hrany výběrem patřičných ploch. Měly byste označit celkem sedm ploch. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

47-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Model s potlačenou viditelností tečných hran.

48-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Model se zobrazenými tečnými hranami.

49-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Porovnání obou modelů s viditelnými tečnými hranami.

50-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Porovnání obou modelů s potlačenou viditelností tečných hran.

51-SolidWorks-Model-Mania-postup-tutorial-2005

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte