Klasické zobrazení

Model Mania: Postup modelování dle zadání z roku 2007

    / 21. 1. 2015
                
36-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

V roce 2007 bylo soutěžním zadáním připravit součást, kterou lze modelovat dvěma rozdílnými způsoby. V následujícím návodu vám ukážeme způsob, který je u uživatelů k vidění jen zřídka. 

Dle zadaného výkresu lze modelovat součást tradičními a nejpoužívanějšími příkazy, jako jsou Přidání vysunutím, Odebrání vysunutímZaoblit. V následujícím návodu vám však ukážeme netradiční způsob. Podstatou celého modelování je jedna skica složená z více uzavřených obrysů. V druhé fázi bude použit příkaz Přesunout plochu, který bývá začátečníky používaný velmi zřídka.

Zadání dílu a související výkresovou dokumentaci naleznete v příspěvku Model Mania: Zadání soutěže z roku 2007.

Fáze 1 — modelování dílu podle zadané výkresové dokumentace

Založte nový dokument Dílu a vytvořte nový náčrt v Pravé rovině.

1-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Nakreslete uvedený náčrt složený z přímek a osy, která prochází počátkem souřadného systému. Skicu okótujte.

2-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Nakreslete dvě soustředné kružnice o průměrech 30 a 50 mm a zakótujte střed kružnic.

3-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Nakreslete dva oblouky příkazem Tečný oblouk. Označte delší oblouk a větší kružnici a přidejte vazbu Tečná.

4-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Vyberte příkaz Tečný oblouk.

5-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Nakreslete oblouk ve spodní části náčrtu tak, aby jeho druhý koncový bod ležel na kružnici o průměru 50 mm. Stiskněte klávesu Ctrl, označte oblouk a kružnici a přidejte vazbu Tečná. Uzavřete náčrt.

6-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Vyberte příkaz Přidání rotací.

7-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Označte náčrt a vyberte uzavřený obrys tak, aby vznikl model dutého válce. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

8-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Zobrazte náčrt, který je ve stromové historii u prvku Rotovat. Vyberte příkaz Přidání vysunutím a označte náčrt.

9-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Vyberte obrys střední části modelu včetně části, kterou jste vybírali při rotaci dutého válce.  Nastavte parametr vysunutí Symetricky a změňte velikost vysunutí na hodnotu 20 mm. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

10-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Stejným způsobem vysuňte symetricky poslední část modelu do vzdálenosti 50 mm.

11-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Založte náčrt na čelní ploše dutého válce a pomocí příkazu Obdélník s počátkem v rohu nakreslete tvar drážky. Vyberte příkaz Odebrání vysunutím, nastavte parametr Skrz vše a dokončete příkaz.

12-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Vyberte příkaz Zaoblit a vytvořte zaoblení o poloměru 25 mm na přechodových hranách válce a žebra.

13-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Příkazem zaoblit vytvořte zaoblení o poloměru 4 mm na vnějších ostrých hranách. Pro výběr hran určených k zaoblení použijte výběr dvou ploch podle obrázku. Dokončete příkaz.

14-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Model dílu v první fázi je hotový.

15-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Model s červeně zvýrazněnými plochami. Tyto plochy jsou zaobleny velikostí poloměru 4 mm.

16-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Fáze 2 — provedení konstrukčních změn prvního modelu

Ve druhé fázi se dle výkresové dokumentace musí provést konstrukční změny na předešlém modelu. Z tohoto důvodu si vytvořte kopii modelu a změňte její název na MM-2007-faze-2. Otevřete model.

Klikněte pravým tlačítkem myši ve stromové historii na první prvek Přidat vysunutím a vyberte příkaz Srolovat.

17-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Ze záložky Referenční geometrie vyberte příkaz Rovina.

18-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Ve stromové historii označte Pravou rovinu a vyberte v okně První odkaz možnost Rovnoběžný. Následně označte válcovou plochu a dokončete příkaz.

19-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Srolujte modrou linku o jeden prvek.

20-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Klikněte pravým tlačítkem na prvek Přidat vysunutím ve stromové historii a vyberte možnost Upravit.

21-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

V prvním okně Od vyberte z roletového menu možnost Povrch/plocha/rovina a označte novou rovinu. V okně Směr č. 1 vyberte v roletovém menu možnost Naslepo a v okně Vybrané obrysy vyberte obrys znázorněný červenou šipkou. Dokončete úpravy v prvku Přidání vysunutím.

22-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Po provedených úpravách vznikl přesah vysunutého povrchu, který zasahuje do otvoru. Stiskněte klávesu Ctrl, označte obě plochy, klikněte pravým tlačítkem myši a z plovoucí nabídky vyberte příkaz Odstranit.

23-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

V pravém panelu nastavte možnost Odstranit a opravit a dokončete příkaz.

24-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Vyberte v kartě Vložit, ze záložky Plocha příkaz Přesunout.

25-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

V pravém panelu vyberte možnost Přesunout a vyberte plochu znázorněnou šipkou. V okně Parametry vyberte v roletové nabídce možnost Po plochu a označte válcovou plochu modelu. Dokončete úpravy.

26-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Uvolněte další prvek, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte možnost Upravit prvek.

27-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

V prvním okně Od vyberte z roletového menu možnost Vrchol a označte vrchol znázorněný šipkou. V okně Směr č. 1 vyberte v roletovém menu možnost Naslepo. Dokončete úpravy.

28-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Vyberte v kartě Vložit, ze záložky Plocha příkaz Přesunout. V pravém panelu vyberte možnost Otočit a označte plochy drážky.

29-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

V průhledné nabídce, která se nachází v horní části modelovacího prostředí, vyberte příkaz Zobrazit pomocné osy a označte osu znázorněnou šipkou.

30-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Nastavte velikost otočení na hodnotu 40 stupňů, aktivujte položku Obrátit směr a dokončete směr.

31-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Srolujte prvek Zaoblit a vyberte možnost Upravit prvek. Vyberte jednu hranu, která se smazala provedenými úpravami, a změňte velikost poloměru zaoblení na velikost 25 mm.

33-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Srolujte poslední prvek Zaoblit, kterým jsou zaobleny hrany o velikosti 4 mm. Druhá fáze — provedení konstrukčních změn je hotová.

34-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Model se zvýrazněnými plochami zaoblení.

35-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Porovnání obou modelů s viditelnými tečnými hranami.

36-SolidWorks-model-mania-2007-postup-tutorial

Postup modelování oběma způsoby (standardní způsob modelováním vysunutím a odebíráním i výše uvedený) s anglickým komentářem naleznete také na videu SolidWorks World: Model Mania 2007.

Líbil se vám tento článek?
ANO (1) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte