Klasické zobrazení

Model Mania: Postup modelování dle zadání z roku 2013

    / 20. 4. 2015
                
3-Model-Mania-SolidWorks-soutez-zadani-2013

V soutěži Model Mania je úkolem zpracovat zadání podle výkresové dokumentace. Podívejte se na postup modelování podle zadání z roku 2013.

Zadání dílu a související výkresovou dokumentaci naleznete v příspěvku Model Mania: Soutěžní zadání z roku 2013.

Fáze 1 — modelování dílu podle zadané výkresové dokumentace

Založte nový dokument Dílu.

1-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Vytvořte nový náčrt v Horní rovině.

2-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Vyberte příkaz Kružnice a aktivujte parametr Přidat kóty. Nakreslete a zakótujte kružnice podle obrázku. Středy kružnic o průměrech 30 a 40 mm leží v počátku souřadného systému.

3-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Vyberte středy levých kružnic, stiskněte a držte klávesu Ctrl, označte počátek souřadného systému a přidejte vazbu Vodorovná.

4-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Zakótujte náčrt tak, aby byl plně určený.

5-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Vyberte příkaz Oblouk třemi body.

6-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Spojte oblouky kružnice tak, jak je uvedeno na obrázku.

7-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Zakótujte poloměr oblouků. Pro určení poloměru oblouků můžete použít vazbu Stejná.

8-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Mezi oblouky a kružnice přidejte tečné vazby.

9-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Pokud je náčrt plně určený, náčrt zčerná a informace o plně určeném náčrtu můžete vidět na spodní liště.

10-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Vyberte příkaz Odsadit entity.

11-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Odsaďte oblouky směrem dovnitř do vzdálenosti 3 mm.

12-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Vyberte příkaz Přidání vysunutím ze záložky prvky a vysuňte všechna mezikruží přes okno Vybrané obrysy do vzdálenosti 20 mm.

13-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Všimněte si, že ve FeatureManageru přibyla složka Objemová těla.

14-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Otevřete složku Přidat vysunutím ve FeatureManageru, označte náčrt a vyberte příkaz Přidání vysunutím.

15-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Do okna Vybrané obrysy vyberte uzavřené obrysy podle obrázku a velikost vysunutí změňte na hodnotu 12 mm.

16-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Opakujte postup, vyberte další uzavřené obrysy a vysuňte je do vzdálenosti 3 mm.

17-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Vyberte příkaz Zaoblit a zaoblete přechodové hrany. Poloměr zaoblení nastavte na 1,5 mm.

18-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Změňte materiál modelu na Plain Carbon Steel (Obyčejná uhlíková ocel).

19-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

V záložce Analýzy vyberte příkaz Fyzikální vlastnosti a porovnejte model podle hmotnosti, objemu, plošného obsahu nebo podle těžiště.

20-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

První část soutěžního zadání je hotová.

21-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Fáze 2 — provedení konstrukčních změn prvního modelu a pevnostní analýza

Ve druhé fázi soutěže bylo úkolem provést konstrukční změny, pevnostní analýzu, určit koeficient bezpečnosti a maximální posunutí.

Srolujte stromovou historii po první prvek Přidání vysunutím.

22-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Přejděte do záložky Vložit > Prvky a vyberte příkaz Přesunout/kopírovat.

23-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Ve spodní části stiskněte na tlačítko Posunout/Otočit.

24-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Vyberte největší část a posuňte ji do vzdálenosti 4 mm v ose Y.

25-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Vyberte příkaz Přesunout plochu.

26-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Aktivujte funkci Přesunout a označte horní a spodní plochu pravé části modelu. Nastavte hodnotu posunutí na velikost 8 mm.

27-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Uvolněte prvek Přidání vysunutím ve FeatureManageru posunutím modré linky.

28-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Zkontrolujte model.

29-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Srolujte další prvek ve FeatureManageru.

30-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Klikněte pravým tlačítkem na prvek Přidání vysunutím a vyberte příkaz Upravit prvek.

31-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

V okně Vybrané obrysy ponechejte pouze pravou část.

32-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Označte náčrt ve FeatureManageru a vyberte příkaz Přidání vysunutím.

33-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

V okně Od vyberte parametr Vrchol. V okně Směr č. 1 změňte směr vysunutí a nastavte vzdálenost 3 mm.

34-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Uvolněte poslední prvek Zaoblit. Jelikož chybí některé hrany, je nutné prvek upravit.

35-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Označte plochu z dolního pohledu.

36-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Označte další dvě hrany naznačené na obrázku a dokončete příkaz.

37.0-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Změny modelu jsou hotové. Přistoupíme k pevnostní analýze.

37.1-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Ze záložky Analýzy vyberte příkaz Průvodce analýzou SimulationXpress.

38-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Pokračujte tlačítkem Další.

39-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Stiskněte tlačítko Přidat uchycení.

40-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Do pole Fixní geometrie vyberte vnitřní válcovou plochu a dokončete výběr.

41-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Pokračujte tlačítkem Další.

42-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Vyberte tlačítko Přidat sílu.

43-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Označte Přední rovinu a aktivujte možnost Vybraný směr. Změňte velikost působící síly na hodnotu 500 N a dokončete definici síly.

44-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Pokračujte tlačítkem Další.

45-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Zkontrolujte přiřazený materiál a pokračujte tlačítkem Další.

46-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Pokračujte tlačítkem Spustit simulaci.

47-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Nyní se přehrává animace zatížení. Zkontrolujte, zda zatížení probíhá podle předpokladů, a pokračujte tlačítkem Ano, pokračovat.

48-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Podle zadaných parametrů pevnostní analýzy je nejnižším koeficientem bezpečnosti nalezeným v modelu hodnota 3,11. Nyní si zobrazte oblasti, kde je koeficient bezpečnosti větší než 5 (5 > 3,11).  Na modelu se vyskytuje jedna oblast, ve které by se součást začala deformovat.

49-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Stiskněte tlačítko Zobrazit posunutí pro zobrazení hodnot maximálního posunutí.

50-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Stiskněte tlačítko Zobrazit napětí von Mises pro zobrazení výsledných hodnot maximálního napětí.

51-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Porovnání modelovaných dílů.

52-Model-Mania-SolidWorks-2015-tutorial-postup-navod

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte