Klasické zobrazení

Model Mania: Postup modelování dle zadání z roku 2014

    / 11. 5. 2015
                
55-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

V soutěži Model Mania je úkolem zpracovat zadání podle výkresové dokumentace. Podívejte se na postup vypracování zadání z roku 2014.

Zadání soutěže (výkresovou dokumentaci) naleznete v příspěvku Model Mania: Soutěžní zadání z roku 2014.

Fáze 1 — modelování dílu podle výkresové dokumentace

Založte nový dokument Dílu.

1-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Vytvořte nový náčrt v Horní rovině.

2-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Vyberte příkaz Kružnice a aktivujte parametr Přidat kóty. Nakreslete a zakótujte kružnice podle obrázku. Středy kružnic o průměrech 48 a 100 mm leží v počátku souřadného systému. U kružnice o průměru 48 aktivujte parametr Jako konstrukční.

3-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Nakreslete dvě soustředné kružnice, jejichž středy leží v horní části (pomyslném vrcholu) kružnice o průměru 48 mm. Zakótujte menší kružnici velikostí průměru 26 mm.

4-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Klikněte pravým tlačítkem na druhou kružnici a z plovoucího menu vyberte položku Možnosti zobrazení > Zobrazit jako poloměr.

5-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Změňte velikost poloměru na hodnotu 18 mm.

6-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Vyberte příkaz Kruhové pole skici z panelu Skica.

7-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Zkopírujte obě kružnice tak, aby vytvořily tři instance.

8-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Příkazem Přímka nakreslete tečné přímky ke kružnicím. Pozor, musí vzniknout tečná vazba. Vznikne tehdy, pokud se u kurzoru zobrazí symbol tečné vazby.

9-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náčrt.

10-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Vyberte příkaz Přidání vysunutím ze záložky Prvky.

11-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Nastavte velikost vysunutí na hodnotu 15 mm. Do pole Vybrané obrysy vyberte kružnice označené červenými šipkami. Změňte směr vysunutí a dokončete příkaz.

12-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Z panelu Prvky vyberte příkaz Skořepina.

13-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Nastavte velikost skořepiny na 3 mm a označte spodní plochu modelu. Aktivujte parametr Zobrazit náhled, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

14-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Ve FeatureManageru rozbalte první modelovaný prvek Přidat vysunutím1 a označte náčrt Skica1. Stiskněte klávesu S a vyberte příkaz Přidání vysunutím.

15-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

V poli Směr č. 1 z roletového menu vyberte možnost Ekvidistantně od plochy a označte spodní plochu modelu. Vyberte obrys náčrtu určený k vysunutí a nastavte velikost vysunutí na hodnotu 35 mm.

16-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Deaktivujte parametr Sloučit výsledek, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

17-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Jelikož se model skládá ze dvou objemových těl, všimněte si, že se ve FeatureManageru objevila složka Objemová těla (2).

18-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Vyberte příkaz Skořepina a nastavte tloušťku na hodnotu 3 mm.

19-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Klikněte pravým tlačítkem na horní plochu modelu a z plovoucího menu vyberte možnost Vybrat jiný.

20-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Z menu vyberte plochu označenou červenou šipkou a dokončete příkaz Skořepina.

21-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Ve FeatureManageru označte obě objemová těla, klikněte na jedno z nich pravým tlačítkem a z plovoucího menu vyberte příkaz Kombinovat.

22-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Vyberte parametr Sečíst a dokončete příkaz.

23-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Z panelu Prvky vyberte příkaz Zaoblit. Nastavte velikost poloměru 3 mm a označte spodní plochu modelu.

24-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Označte horní plochu modelu.

25-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Vyberte přechodovou hranu znázorněnou červenou šipkou. Po zobrazení plovoucího menu vyberte první symbol. Tato funkce automaticky vybere ostatní hrany k zaoblení. Dokončete příkaz Zaoblit.

26-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Opakujte příkaz Zaoblit a označte vnější hranu modelu. Dokončete příkaz.

27-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Klikněte pravým tlačítkem ve FeatureManageru na první modelovaný prvek Zaoblit a vyberte možnost Upravit prvek. Přidejte k vybraným plochám a hraně ještě vnější hranu znázorněnou červenou šipkou. Dokončete úpravy.

28-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Definujte materiál modelu z Knihovny materiálů. Pravým tlačítkem klikněte na Materiál ve FeatureManageru a z plovoucího menu vyberte Obyčejná uhlíková ocel (Plain Carbon Steel). Pokud tento materiál v menu není, naleznete jej v záložce Upravit materiál.

27-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

První část soutěžního zadání je hotová.

30-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

 

Fáze 2 — provedení konstrukčních změn prvního modelu a pevnostní analýza

Ve druhé fázi soutěže bylo úkolem provést konstrukční změny, pevnostní analýzu, určit koeficient bezpečnosti a maximální posunutí.

Klikněte ve FeatureManageru na první modelovaný prvek tak, aby se zobrazil náčrt.

31-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Klikněte dvakrát na kótu 100 mm a změňte její hodnotu na velikost 84 mm.

32-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Pokud se neprovedou změny ihned, klikněte na tlačítko Aktualizovat.

33-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Po provedení změny se zobrazila chyba u prvku Zaoblit.

34-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Chytněte tento prvek kurzorem myši a přesuňte jej za prvek Kombinovat.

35-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Klikněte pravým tlačítkem na prvek Zaoblit se symbolem znázorňující chybu a vyberte příkaz Upravit prvek.

37-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Označte vnější hranu a dokončete úpravy.

38-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Po zobrazení varovného hlášení pokračujte tlačítkem Ano.

39-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Změny modelu jsou hotové. Přistoupíme k pevnostní analýze. Ze záložky Analýzy vyberte příkaz Průvodce analýzou SimulationXpress.

40-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Pokračujte tlačítkem Další.

41-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Stiskněte tlačítko Přidat uchycení.

42-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Do pole Fixní geometrie vyberte dvě válcové plochy a dokončete definici.

43-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Pokračujte tlačítkem Další.

44-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Vyberte tlačítko Přidat sílu.

45-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Označte Přední rovinu a aktivujte možnost Vybraný směr. Označte válcovou plochu, na níž má síla působit. Změňte velikost působící síly na hodnotu 10 000 N a dokončete definici zatěžující síly.

46-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Pokračujte tlačítkem Další.

47-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte přiřazený materiál a pokračujte tlačítkem Další.

48-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Pokračujte tlačítkem Spustit simulaci.

49-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Nyní se přehrává animace zatížení. Zkontrolujte, zda zatížení probíhá podle předpokladů, a pokračujte tlačítkem Ano, pokračovat.

50-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Podle zadaných parametrů pevnostní analýzy je nejnižším koeficientem bezpečnosti nalezeném v modelu hodnota 3,35.

51-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Nyní si zobrazte oblasti, kde je koeficient bezpečnosti větší než 5 (5 > 3,35).  Na modelu se vyskytuje jedna oblast, ve které by se začala součást deformovat.

52-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Stiskněte tlačítko Zobrazit napětí von Mises pro zobrazení hodnot maximálního napětí.

53-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Stiskněte tlačítko Zobrazit posunutí pro zobrazení výsledných hodnot maximálního posunutí.

54-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Porovnání modelovaných dílů.

55-SolidWorks-Model-Mania-2014-postup-tutorial-navod

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte