Novinky SOLIDWORKSu 2016: Díl 2.

Nahlédněme podruhé pod pokličku SOLIDWORKSu 2016 a podívejme se, jak si usnadnit práci s hromadným ukládáním virtuálních dílů v podsestavách či s přepínáním viditelnosti těl nebo dílů. Začněme však efektivní funkcí, se kterou hromadně odstraníte z historie modelu nepotřebné prvky.

Vyčistění nepotřebných prvků

Nová funkce snadno odstraní prvky a součásti potlačené ve všech konfiguracích. Umí smazat selektivně nevyužitou geometrii nebo skici, které v modelu nemají žádné potomky. Příkaz naleznete v kontextovém menu stromu prvků – to se zobrazí po kliknutí pravého tlačítka na vrcholovém prvku modelu ve FeatureManageru.

4-Purge-Unused-Features-SolidWorks-2016

Hromadné ukládání virtuálních dílů v podsestavách

Chcete-li ve vrcholové sestavě převést existující podsestavu na virtuální, můžete tak učinit včetně převodu součástí zahrnutých v podsestavě. Naopak, chcete-li virtuální podsestavu uložit do externího souboru, můžete uložit do externích souborů i součásti této podsestavy. Volba – jak chcete podsestavu uložit – se zobrazí automaticky při převodu podsestavy na virtuální či při jejím uložení do externího souboru.

5-Virtual-Subassemblies-SolidWorks-2016

Přepínání viditelnosti těl nebo dílů

Přepínání viditelnosti objemových a plošných modelů provedete přesunutím ukazatele myši nad vybrané tělo nebo díl a stisknutím klávesy Tab. Pro návrat na původní zobrazení opakujte postup a stiskněte kombinaci kláves Shift + Tab. Tyto klávesové povely byly k dispozici v sestavách – a nyní jsou dostupné i v režimu vícetělových dílů.

Jednu nebo více skrytých položek v dílech zobrazíte tak, že přesunete ukazatel myši do grafické oblasti a stisknete kombinaci kláves Ctrl + Shift + Tab. Skrytá objemová těla nebo plochy se přechodně zobrazí jako transparentní. Změnu na původní zobrazení provedete výběrem myši.

6-Toggling-the-Visibility-of-Bodies-or-Components-SolidWorks-2016

Zdroj obrázků: SOLIDWORKS Tech Blog

Komentáře k článku (0)