Klasické zobrazení

Plechové díly: Postup modelování objímky #1

    / 15. 7. 2020
             
93-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Plechové díly se v SOLIDWORKSu modelují pomocí speciálních příkazů, které najdete na záložce Plechové díly. Pokud jste začínajícím uživatelem SOLIDWORKSu, chcete si osvojit skicování a naučit se postup modelování plechových dílů, pak se podívejte na náš návod krom za krokem.

Před zahájením modelování si prostudujte výkres objímky, kde jsou uvedeny rozměry objímky a rozvinutý tvar s čárami ohybu a vymezovacím rámečkem.

 

Postup modelování objímky (plechový díl)

Založte si nový dokument Díl.SLDPRT.

1.0-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Do složky C:\Mujsolidworks.cz\sheet metal (1) uložte díl pod názvem 20200705.SLDPRT a do pole Popis uveďte PLECHOVÝ DÍL (2). Uložte díl tlačítkem Uložit (3).

1.1-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Pravá a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

2-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Panelu zkratek, který se zobrazí po stisknutí tlačítka S, vyberte příkaz Středový oblouk.

4-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Levým tlačítkem umístěte střed oblouku do Počátku (1).

5-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Umístěte počáteční bod oblouku (2),…

6-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

… kurzorem upisujte tvar oblouku a umístěte koncový bod oblouku (3).

7-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte počáteční bod oblouku (1), koncový bod oblouku (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Vodorovná.

8-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Levým gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte doleva) vyberte příkaz Přímka.

3-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Tip: Příkaz Přímka najdete i na záložce Skica nebo v Panelu zkratek (klávesa S) mezi ostatními příkazy.

Umístěte počáteční bod přímky do počátečního bodu oblouku.

9-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Pokračujte ve skicování svislé přímky. Dbejte pozornost na automatické vytvoření vazby Svislá. Ta se vytvoří, pokud je symbol vazby u kurzoru myši ve žlutém poli.

10-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Stejným způsobem naskicujte přímku vpravo.

11-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

S klávesou Ctrl vyberte koncové body přímek (1 a 2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Vodorovná.

12-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta.

13-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Vyberte oblouk (1), vytáhněte a umístěte kótu poloměru. V okně Upravit definujte poloměr oblouku hodnotou 30 mm (2) a potvrďte úpravy tlačítkem (3). Režim kótování neukončujte.

14-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Vyberte svislé přímky (1 a 2) a umístěte kótu. V okně Upravit zadejte hodnotu 35 mm (3).

15-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Vyberte jeden z koncových bodů přímek (1), počátek (2) nebo oblouk a umístěte poslední kótu. Změňte hodnotu na 70 mm (3). Klávesou Esc ukončete kótování.

16-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Informace o stavu skici se zobrazují v dolním panelu. Všimněte si, že je nyní skica plně určená.

Zobrazte si Panel zkratek (klávesa S) a vyberte příkaz Zaoblit skicu.

17-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

PropertyManageru Zaoblit skicu, v poli Parametry zaoblení nastavte poloměr zaoblení 30 mm.

18-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Vyberte levý průsečík přímky a oblouku.

19-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Pokračujte ve výběru druhé průsečíku. Zkontrolujte náhled a potvrďte zaoblení entit. Klávesou Esc ukončete příkaz Zaoblit skicu.

20-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Skica je plně určená a připravena pro modelování plechového dílu.

21-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Tip: Všimněte si, že poslední obrázek se skicou neobsahuje vazby. Některé náročnější skici mohou obsahovat příliš mnoho vazeb a skica se stává nepřehlednou. Skrýt nebo zobrazit vazby můžete prostřednictvím panelu Průhledné zobrazení a tlačítka Skrýt vazby skici/Zobrazit vazby skici.

22-Mujsolidworks-plechove-dily-tutorial-postup-navod-sheet-metal

Uložte si dokument (Ctrl + S) a pokračujte v modelování podle druhého dílu návodu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (3) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte