Klasické zobrazení

Plechový kryt: Postup modelování cvičného příkladu

    / 28. 1. 2016
                
35-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Modelování plechových dílů vyžaduje znalost tvorby skic, vazeb a základní povědomí o tvorbě prvků. V návodu uvádíme vhodný postup u cvičné součásti – plechového krytu.

Před začátkem modelování si prostudujte výkres součásti.

V novém dílu založte náčrt v Přední rovině.

1-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Nakreslete skicu, jež představuje základní profil plechu, a zakótujte ji tak, aby byla plně určená.

2-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Ze záložky Plechové díly vyberte příkaz Základní plech/ouško.

Tip: Chybí-li vám záložka Plechové díly, klikněte pravým tlačítkem na pás karet v CommandManageru a v plovoucím okně aktivujte její zobrazení.

3-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Vysuňte plech do vzdálenosti 40 mm a nastavte parametry plechu: Tloušťka 1 mm a Poloměr ohybu 1 mm.

4-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Vyberte ze záložky Plechové díly příkaz Lem z hrany.

6-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Označte zadní stranu modelu a nastavte velikost Poloměr ohybu na hodnotu 25 mm. V poli Délka lemu vyberte z roletového menu možnost K vrcholu a označte horní vrchol levé části modelu. V poli Umístění lemu zvolte možnost Ohyb vně a dokončete příkaz.

7-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Založte náčrt na boční ploše modelu.

8-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Nakreslete obrys boční části plechu. Všimněte si, že nejsou použity žádné kóty. Plně určený náčrt vytvoříte pomocí vazeb.

9-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Ze záložky Plechové díly vyberte příkaz Základní plech/ouško.

10-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Ponechte přednastavenou tloušťku plechu 1 mm a zkontrolujte, zda je aktivní pole Sloučit výsledek. Dokončete příkaz.

11-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Založte náčrt na protilehlé straně modelu.

12-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Ve Stromové historii vyberte poslední skicu a ze záložky Skica vyberte možnost Převést entity.

13-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Pomocí příkazu Základní plech/ouško vytvořte boční část plechového dílu.

14-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Založte náčrt na ploše zvýrazněné oranžovou barvou.

15-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Nakreslete obdélníky o rozměrech 16 × 15 mm. Pro plně určený náčrt je nutné definovat rozteč obdélníku – ta je rovna delší straně čtverce a můžete ji zakótovat ručně, nebo určit vazbou. Nakreslete osu mezi vrcholy obdélníků a přidejte mezi ně a delší hranu obdélníku vazbu Stejná.

16-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Ze záložky Plechové díly vyberte příkaz Základní plech/ouško.

17-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Ponechte přednastavenou tloušťku plechu 1 mm a zkontrolujte, zda je aktivní pole Sloučit výsledek. Dokončete příkaz.

18-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Vyberte ze záložky Plechové díly příkaz Lem z hrany.

19-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Do okna Parametry lemu označte postupně všechny hrany – mezery mezi přidanými částmi plechu. Nastavte úhel 90 stupňů a vysuňte lem do vzdálenosti 18 mm. V poli Umístění lemu zvolte možnost Ohyb vně a dokončete příkaz.

20-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Založte náčrt na ploše zvýrazněné oranžovou barvou.

21-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Nakreslete obdélníky o rozměrech 16 × 15 mm. Pro plně určený náčrt postupujte stejně jako v předchozím případu. Nakreslete osu mezi vrcholy obdélníku a přidejte mezi delší hranu obdélníku a osy vazbu Stejná.

22-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Ze záložky Plechové díly vyberte příkaz Základní plech/ouško.

23-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Ponechte přednastavenou tloušťku plechu 1 mm a zkontrolujte, zda je aktivní pole Sloučit výsledek. Dokončete příkaz.

24-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Ze záložky Plechové díly vyberte prvek Obruba.

25-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Označte delší hrany posledních vysunutých prvků a nastavte parametry poloměru zaoblení. V okně Hrany zvolte možnost Materiál uvnitř a vyberte hrany zvýrazněné na obrázku. V okně Typ a velikost vyberte možnost Válcová a nastavte parametry Úhel 320 stupňů a Poloměr zaoblení 4,5 mm.

26-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Založte náčrt na ploše zvýrazněné oranžovou barvou.

27-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Nakreslete kružnice o stejném průměru 6,4 mm, jejichž středy jsou od vnější hrany vzdáleny 7,5 mm a ve vodorovném směru leží uprostřed svislé hrany.

28-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Odeberte průchozí díry prvkem Odebrat vysunutím.

29-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Rozvinutý tvar plechu zobrazíte po kliknutí na příkaz Rozvinout v záložce Plechové díly.

30-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Přidejte modelu materiálové vlastnosti – např. 1060 Slitina hliníku.

31-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil

Hotový model plechového krytu.

31-sheet-metal-MujSolidWorks-SolidWorks-plechovy-dil-1

Líbil se vám tento článek?
ANO (2) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte