Klasické zobrazení

Pokročilý průvodce dírami

    / 27. 2. 2017
                
50-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Novým prvkem v SOLIDWORKSu 2017 je Pokročilá díra, s níž snadněji navrhnete otvory ve formách a zápustkách. V tomto návodu si názorně ukážeme, jak vytvořit díry v hydraulickém bloku.

S použitím nástroje Pokročilá díra navrhnete otvory z blízkých a vzdálených ploch. Prvek Pokročilá díra (Pokročilý průvodce dírami) najdete v CommandManageru v menu po kliknutí na malou černou šipku pod příkazem Průvodce dírami

4-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

… nebo v menu VložitPrvkyPokročilá díra.

3-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Konstrukci děr usnadní plovoucí nabídka s výběrem elementů. Na výběr je z několika konstrukčních provedení části děr:

 • blízké válcové zahloubení,
 • vzdálené válcové zahloubení,
 • blízké kuželové zahloubení,
 • vzdálené kuželové zahloubení,
 • blízký kuželový závit,
 • vzdálený kuželový závit,
 • díra,
 • závit.

37-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Praktickou ukázku konstrukce děr prostřednictvím nástroje Průvodce dírami si ukážeme na modelu hydraulického bloku.

35-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

 

Postup modelování děr pomocí nástroje Průvodce dírami

Založte si nový díl a uložte jej jako 2017-02-22.SLDPRT (1). Do pole Popis (Description) uveďte název HYDRAULICKÝ BLOK (2). Dokument uložte do např. do složky Mujsolidworks.cz na disku C.

1-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Založte skicu v Pravé rovině a nakreslete obdélník s počátkem ve středu. Přidejte mezi svislou a vodorovnou přímku vazbu Stejná a zakótujte šířku čtverce kótou 76 mm. Příkazem Přidání vysunutím vysuňte skicu symetricky do vzdálenosti 197,4 mm.

2-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Ze záložky CommandManageru

4-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

… nebo z menu VložitPrvky vyberte příkaz Pokročilá díra.

3-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra vyberte do pole Plochy blízké a vzdálené plochy čelní plochu kvádru označenou červenou šipkou.

5-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

V plovoucím panelu Blízký klikněte na malou černou šipku vedle symbolu výchozího elementu Blízké válcové zahloubení a z nabídky vyberte element Díra.

6-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra specifikujte typ a rozměry elementu:

 • NormaISO,
 • TypVelikost vrtů,
 • klikněte na tlačítko Přepsání průměru a zvolte vlastní velikost 60 mm,
 • vyberte typ ukončení Naslepo,
 • hloubku zvolte 2,5 mm,
 • zatrhněte koncový tvar → Ploché dno.

7-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Specifikaci prvku vizuálně zkontrolujte na náhledu v grafické ploše.

V plovoucím panelu Blízký klikněte na tlačítko Vložit element pod aktivní element.

8-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Klikněte na malou černou šipku vedle symbolu druhého elementu a z nabídky vyberte element Rovný závit.

9-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra specifikujte prvek:

 • NormaGB,
 • TypDíra pro závitník na trubkový válcový závit,
 • vyberte velikost G1-1/4,
 • z roletové nabídky Vlastní velikost vyberte Průměr závitu s kosmetickým závitem,
 • vyberte typ ukončení Naslepo,
 • z roletové nabídky Rovnice vyberte Hodnota určená uživatelem,
 • do pole Hloubka zapište rovnici ve tvaru 25,4/2, SOLIDWORKS automaticky vypočítá hloubku 12,7 mm,
 • zatrhněte koncový tvar → Ploché dno.

10-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Specifikaci prvku vizuálně zkontrolujte na náhledu v grafické ploše.

Vložte pod díru třetí element Díra.

11-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra specifikujte typ a rozměry elementu:

 • NormaISO,
 • TypVelikost vrtů,
 • klikněte na tlačítko Přepsání průměru a zvolte vlastní velikost 30 mm,
 • vyberte typ ukončení Naslepo,
 • hloubku zvolte 31,8 mm,
 • zatrhněte koncový tvar → Ploché dno.

12-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Specifikaci prvku vizuálně zkontrolujte na náhledu v grafické ploše.

Vložte pod díru čtvrtý element Díra.

13-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra specifikujte typ a rozměry elementu:

 • NormaISO,
 • TypVelikost vrtů,
 • klikněte na tlačítko Přepsání průměru a zvolte vlastní velikost 34 mm,
 • vyberte typ ukončení Naslepo,
 • hloubku zvolte 3,2 mm,
 • zatrhněte koncový tvar → Ploché dno.

14-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Specifikaci prvku vizuálně zkontrolujte na náhledu v grafické ploše.

Vložte pod díru pátý element Díra.

15-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra specifikujte typ a rozměry elementu:

 • NormaISO,
 • TypVelikost vrtů,
 • klikněte na tlačítko Přepsání průměru a zvolte vlastní velikost 30 mm,
 • vyberte typ ukončení Naslepo,
 • hloubku zvolte 26 mm,
 • zatrhněte koncový tvar → Ploché dno.

16-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Specifikaci prvku vizuálně zkontrolujte na náhledu v grafické ploše.

Vložte pod díru šestý element Díra.

17-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra specifikujte typ a rozměry elementu:

 • NormaISO,
 • TypVelikost vrtů,
 • klikněte na tlačítko Přepsání průměru a zvolte vlastní velikost 25 mm,
 • vyberte typ ukončení Naslepo,
 • hloubku zvolte 22,5 mm,
 • zatrhněte koncový tvar → Ploché dno.

18-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Specifikaci prvku vizuálně zkontrolujte na náhledu v grafické ploše.

Obdobně by se pokračovalo v tvorbě díry až na druhou stranu kvádru. Jelikož se však jedná o symetrický tvar, použijeme příkaz Zrcadlit a díru ozrcadlíme. Nyní však dokončíme provedení díry.

Přejděte v PropertyManageru do záložky Polohy a deaktivujte v poli Možnosti skiciVytvořit instance na skicové energie. Tato možnost skici umožňuje vytvářet instance libovolných bodů nebo uzlů přiřazených ke konstrukční geometrii. Polohu středu díry na čelní ploše určete vazbami Vodorovná a Svislá vůči středu díry a středovými body vodorovné a svislé hrany.

19-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz Pokročilá díra. Dokument uložte klávesovou zkratkou Ctrl + S.

21-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Předvýběrem entit (stiskněte klávesu Ctrl, vyberte rovinu Pravá (1) a prvek PokročiláDíra1 (2) ) ozrcadlete pokročilou díru. Příkaz Zrcadlit najdete v CommandManageru po kliknutí na malou černou šipku pod příkazem Lineární pole.

22-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Zkontrolujte náhled a dokončete zrcadlení.

Provedení pokročilé díry je nejzřetelnější v řezu, který provedete prostřednictvím příkazu Řez. Najdete jej v panelu Průhledné zobrazení, který je umístěný uprostřed v horní části grafické plochy. Na modelu si lze všimnout i kosmetických závitů.

23-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Úprava elementů prvku PokročiláDíra1

Chcete-li upravit parametry prvků Pokročilá díra, postupujte stejně jako v případě jiného prvku ve stromové historii. Klikněte pravým tlačítkem na prvek PokročiláDíra1 a z kontextového panelu vyberte příkaz Upravit prvek.

24-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

V plovoucím panelu Blízký vyberte symbol požadovaného elementu a v PropertyManageru Pokročilá díra proveďte úpravy podle potřeby. Provedené úpravy potvrďte potvrzovacím tlačítkem.

25-0-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Tip: Všimněte si, že lze nastavit i oblíbené tvary často používaných položek.

25-1-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Postup tvorby elementů z opačné strany

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Pokročilý průvodce dírami a vyberte horní plochu kvádru označenou červenou šipkou. V plovoucím panelu Blízký vyberte element Rovný závit.

26-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra specifikujte prvek:

 • NormaGB,
 • TypDíra pro závitník na trubkový válcový závit,
 • vyberte velikost G1/2,
 • z roletové nabídky Vlastní velikost vyberte Průměr závitu s kosmetickým závitem,
 • vyberte typ ukončení Naslepo,
 • z roletové nabídky Rovnice vyberte Hodnota určená uživatelem,
 • do pole Hloubka zapište rovnici ve tvaru 25,4/2, SOLIDWORKS automaticky vypočítá hloubku 12,7 mm,
 • zatrhněte koncový tvar → Ploché dno.

27-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Specifikaci prvku vizuálně zkontrolujte na náhledu v grafické ploše.

PropertyManageru Pokročilá díra zatrhněte v poli Plochy blízké a vzdálené plochy možnost Opačná strana a vyberte spodní stranu kvádru označenou červenou šipkou. V plovoucím menu Vzdálené vyberte element Díra.

28-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra specifikujte typ a rozměry elementu:

 • NormaISO,
 • TypVelikost vrtů,
 • z roletové nabídky vyberte průměr díry 4,5 mm,
 • typ ukončení ponechejte výchozí → Až po další element.

29-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Specifikaci prvku vizuálně zkontrolujte na náhledu v grafické ploše.

Klikněte v plovoucí nabídce Vzdálený na tlačítko Vložit element pod aktivní element.

30-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Vyberte element Rovný závit.

31-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra specifikujte prvek:

 • NormaGB,
 • TypDíra pro závitník na trubkový válcový závit,
 • vyberte velikost G1/2,
 • z roletové nabídky Vlastní velikost vyberte Průměr závitu s kosmetickým závitem,
 • vyberte typ ukončení Naslepo,
 • z roletové nabídky Rovnice vyberte Hodnota určená uživatelem,
 • do pole Hloubka zapište rovnici ve tvaru 25,4/2, SOLIDWORKS automaticky vypočítá hloubku 12,7 mm.

32-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Specifikaci prvku vizuálně zkontrolujte na náhledu v grafické ploše.

Přepněte se do záložky Polohy a pomocí kót a vazeb určete polohu středu pokročilé díry. Dokončete díru potvrzovacím tlačítkem.

33-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Prvek PokročiláDíra2 ozrcadlete podle Pravé roviny.

34-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Hotový model hydraulického bloku. Na obrázku je vidět provedení v řezu.

35-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Příklad využití pokročilého průvodce děr na modelu hydraulického bloku.

36-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte