Klasické zobrazení

Pokročilý průvodce dírami

    / 27. 2. 2017
             
50-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Novým prvkem v SOLIDWORKSu 2017 je Pokročilá díra, s níž snadněji navrhnete otvory ve formách a zápustkách. V tomto návodu si názorně ukážeme, jak vytvořit díry v hydraulickém bloku.

S použitím nástroje Pokročilá díra navrhnete otvory z blízkých a vzdálených ploch. Prvek Pokročilá díra (Pokročilý průvodce dírami) najdete v CommandManageru v menu po kliknutí na malou černou šipku pod příkazem Průvodce dírami

4-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

… nebo v menu VložitPrvkyPokročilá díra.

3-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Konstrukci děr usnadní plovoucí nabídka s výběrem elementů. Na výběr je z několika konstrukčních provedení části děr:

 • blízké válcové zahloubení,
 • vzdálené válcové zahloubení,
 • blízké kuželové zahloubení,
 • vzdálené kuželové zahloubení,
 • blízký kuželový závit,
 • vzdálený kuželový závit,
 • díra,
 • závit.

37-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Praktickou ukázku konstrukce děr prostřednictvím nástroje Průvodce dírami si ukážeme na modelu hydraulického bloku.

35-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

 

Postup modelování děr pomocí nástroje Průvodce dírami

Založte si nový díl a uložte jej jako 2017-02-22.SLDPRT (1). Do pole Popis (Description) uveďte název HYDRAULICKÝ BLOK (2). Dokument uložte do např. do složky Mujsolidworks.cz na disku C.

1-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Založte skicu v Pravé rovině a nakreslete obdélník s počátkem ve středu. Přidejte mezi svislou a vodorovnou přímku vazbu Stejná a zakótujte šířku čtverce kótou 76 mm. Příkazem Přidání vysunutím vysuňte skicu symetricky do vzdálenosti 197,4 mm.

2-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Ze záložky CommandManageru

4-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

… nebo z menu VložitPrvky vyberte příkaz Pokročilá díra.

3-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra vyberte do pole Plochy blízké a vzdálené plochy čelní plochu kvádru označenou červenou šipkou.

5-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

V plovoucím panelu Blízký klikněte na malou černou šipku vedle symbolu výchozího elementu Blízké válcové zahloubení a z nabídky vyberte element Díra.

6-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra specifikujte typ a rozměry elementu:

 • NormaISO,
 • TypVelikost vrtů,
 • klikněte na tlačítko Přepsání průměru a zvolte vlastní velikost 60 mm,
 • vyberte typ ukončení Naslepo,
 • hloubku zvolte 2,5 mm,
 • zatrhněte koncový tvar → Ploché dno.

7-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Specifikaci prvku vizuálně zkontrolujte na náhledu v grafické ploše.

V plovoucím panelu Blízký klikněte na tlačítko Vložit element pod aktivní element.

8-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Klikněte na malou černou šipku vedle symbolu druhého elementu a z nabídky vyberte element Rovný závit.

9-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra specifikujte prvek:

 • NormaGB,
 • TypDíra pro závitník na trubkový válcový závit,
 • vyberte velikost G1-1/4,
 • z roletové nabídky Vlastní velikost vyberte Průměr závitu s kosmetickým závitem,
 • vyberte typ ukončení Naslepo,
 • z roletové nabídky Rovnice vyberte Hodnota určená uživatelem,
 • do pole Hloubka zapište rovnici ve tvaru 25,4/2, SOLIDWORKS automaticky vypočítá hloubku 12,7 mm,
 • zatrhněte koncový tvar → Ploché dno.

10-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Specifikaci prvku vizuálně zkontrolujte na náhledu v grafické ploše.

Vložte pod díru třetí element Díra.

11-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra specifikujte typ a rozměry elementu:

 • NormaISO,
 • TypVelikost vrtů,
 • klikněte na tlačítko Přepsání průměru a zvolte vlastní velikost 30 mm,
 • vyberte typ ukončení Naslepo,
 • hloubku zvolte 31,8 mm,
 • zatrhněte koncový tvar → Ploché dno.

12-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Specifikaci prvku vizuálně zkontrolujte na náhledu v grafické ploše.

Vložte pod díru čtvrtý element Díra.

13-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra specifikujte typ a rozměry elementu:

 • NormaISO,
 • TypVelikost vrtů,
 • klikněte na tlačítko Přepsání průměru a zvolte vlastní velikost 34 mm,
 • vyberte typ ukončení Naslepo,
 • hloubku zvolte 3,2 mm,
 • zatrhněte koncový tvar → Ploché dno.

14-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Specifikaci prvku vizuálně zkontrolujte na náhledu v grafické ploše.

Vložte pod díru pátý element Díra.

15-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra specifikujte typ a rozměry elementu:

 • NormaISO,
 • TypVelikost vrtů,
 • klikněte na tlačítko Přepsání průměru a zvolte vlastní velikost 30 mm,
 • vyberte typ ukončení Naslepo,
 • hloubku zvolte 26 mm,
 • zatrhněte koncový tvar → Ploché dno.

16-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Specifikaci prvku vizuálně zkontrolujte na náhledu v grafické ploše.

Vložte pod díru šestý element Díra.

17-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra specifikujte typ a rozměry elementu:

 • NormaISO,
 • TypVelikost vrtů,
 • klikněte na tlačítko Přepsání průměru a zvolte vlastní velikost 25 mm,
 • vyberte typ ukončení Naslepo,
 • hloubku zvolte 22,5 mm,
 • zatrhněte koncový tvar → Ploché dno.

18-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Specifikaci prvku vizuálně zkontrolujte na náhledu v grafické ploše.

Obdobně by se pokračovalo v tvorbě díry až na druhou stranu kvádru. Jelikož se však jedná o symetrický tvar, použijeme příkaz Zrcadlit a díru ozrcadlíme. Nyní však dokončíme provedení díry.

Přejděte v PropertyManageru do záložky Polohy a deaktivujte v poli Možnosti skiciVytvořit instance na skicové energie. Tato možnost skici umožňuje vytvářet instance libovolných bodů nebo uzlů přiřazených ke konstrukční geometrii. Polohu středu díry na čelní ploše určete vazbami VodorovnáSvislá vůči středu díry a středovými body vodorovné a svislé hrany.

19-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz Pokročilá díra. Dokument uložte klávesovou zkratkou Ctrl + S.

21-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Předvýběrem entit (stiskněte klávesu Ctrl, vyberte rovinu Pravá (1) a prvek PokročiláDíra1 (2) ) ozrcadlete pokročilou díru. Příkaz Zrcadlit najdete v CommandManageru po kliknutí na malou černou šipku pod příkazem Lineární pole.

22-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Zkontrolujte náhled a dokončete zrcadlení.

Provedení pokročilé díry je nejzřetelnější v řezu, který provedete prostřednictvím příkazu Řez. Najdete jej v panelu Průhledné zobrazení, který je umístěný uprostřed v horní části grafické plochy. Na modelu si lze všimnout i kosmetických závitů.

23-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Úprava elementů prvku PokročiláDíra1

Chcete-li upravit parametry prvků Pokročilá díra, postupujte stejně jako v případě jiného prvku ve stromové historii. Klikněte pravým tlačítkem na prvek PokročiláDíra1 a z kontextového panelu vyberte příkaz Upravit prvek.

24-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

V plovoucím panelu Blízký vyberte symbol požadovaného elementu a v PropertyManageru Pokročilá díra proveďte úpravy podle potřeby. Provedené úpravy potvrďte potvrzovacím tlačítkem.

25-0-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Tip: Všimněte si, že lze nastavit i oblíbené tvary často používaných položek.

25-1-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Postup tvorby elementů z opačné strany

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Pokročilý průvodce dírami a vyberte horní plochu kvádru označenou červenou šipkou. V plovoucím panelu Blízký vyberte element Rovný závit.

26-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra specifikujte prvek:

 • NormaGB,
 • TypDíra pro závitník na trubkový válcový závit,
 • vyberte velikost G1/2,
 • z roletové nabídky Vlastní velikost vyberte Průměr závitu s kosmetickým závitem,
 • vyberte typ ukončení Naslepo,
 • z roletové nabídky Rovnice vyberte Hodnota určená uživatelem,
 • do pole Hloubka zapište rovnici ve tvaru 25,4/2, SOLIDWORKS automaticky vypočítá hloubku 12,7 mm,
 • zatrhněte koncový tvar → Ploché dno.

27-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Specifikaci prvku vizuálně zkontrolujte na náhledu v grafické ploše.

PropertyManageru Pokročilá díra zatrhněte v poli Plochy blízké a vzdálené plochy možnost Opačná strana a vyberte spodní stranu kvádru označenou červenou šipkou. V plovoucím menu Vzdálené vyberte element Díra.

28-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra specifikujte typ a rozměry elementu:

 • NormaISO,
 • TypVelikost vrtů,
 • z roletové nabídky vyberte průměr díry 4,5 mm,
 • typ ukončení ponechejte výchozí → Až po další element.

29-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Specifikaci prvku vizuálně zkontrolujte na náhledu v grafické ploše.

Klikněte v plovoucí nabídce Vzdálený na tlačítko Vložit element pod aktivní element.

30-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Vyberte element Rovný závit.

31-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

PropertyManageru Pokročilá díra specifikujte prvek:

 • NormaGB,
 • TypDíra pro závitník na trubkový válcový závit,
 • vyberte velikost G1/2,
 • z roletové nabídky Vlastní velikost vyberte Průměr závitu s kosmetickým závitem,
 • vyberte typ ukončení Naslepo,
 • z roletové nabídky Rovnice vyberte Hodnota určená uživatelem,
 • do pole Hloubka zapište rovnici ve tvaru 25,4/2, SOLIDWORKS automaticky vypočítá hloubku 12,7 mm.

32-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Specifikaci prvku vizuálně zkontrolujte na náhledu v grafické ploše.

Přepněte se do záložky Polohy a pomocí kót a vazeb určete polohu středu pokročilé díry. Dokončete díru potvrzovacím tlačítkem.

33-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Prvek PokročiláDíra2 ozrcadlete podle Pravé roviny.

34-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Hotový model hydraulického bloku. Na obrázku je vidět provedení v řezu.

35-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Příklad využití pokročilého průvodce děr na modelu hydraulického bloku.

36-SolidWorks-pokrocily-pruvodce-dirami

Líbil se vám tento článek?
ANO (2) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

  Přidejte komentář

  Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
  Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte