Postup: Jak modelovat potrubí s přepadem

Postupů, jak vymodelovat potrubí s přepadem podle zadané výkresové dokumentace, je hned několik. V tomto návodu vám ukážeme efektivní způsob modelování, který začíná vhodně umístěným počátkem souřadného systému s ohledem na zrcadlení a kopírování opakujících se prvků.

Než začnete postupovat podle návodu, prostudujte si prosím zadání výkresové dokumentace.

Postup modelování potrubí s přepadem

Založte náčrt v Horní rovině.

1-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Nakreslete kružnici o průměru 120 mm se středem v počátku souřadného systému.

2-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Ze záložky prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím a vysuňte kružnici do vzdálenosti 128 mm.

3-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Založte náčrt v Přední rovině.

4-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Nakreslete entity, jež budou tvořit trasu pro tažení profilu (kružnice). Abyste dodrželi základní zásady skicování, nastavte mezi oblouky a přímky tečné vazby. Pak náčrt zakótujte.

5-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Ze záložky Prvky > Referenční geometrie vyberte příkaz Rovina.

6-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Vytvořte rovinu kolmou na přímku – označením přímky a jejího koncového bodu. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

7-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Založte v rovině náčrt a nakreslete kružnici se středem v počátku souřadného systému o průměru 104 mm.

8-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Ukončete náčrt.

9-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání tažením po křivce.

10-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Označte Profil skici (kružnici) a trasu (náčrt složený z přímek a oblouků). Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

11-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Založte náčrt v Přední rovině a nakreslete nový náčrt složený z oblouků a přímek. Nezapomeňte dodržet zásady skicování – nejdříve vytvořte vazby, pak kótujte.

12-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Vytvořte rovinu kolmou na přímku procházející koncovým bodem.

13-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

V nové rovině nakreslete kružnici a pro definici průměru použijte vazbu Stejná. Držte klávesu Ctrl, označte kružnici a hranu vyznačenou šipkou a v PropertyManageru aktivujte vazbu Stejná.

14-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Po přidání vazby je náčrt plně určený (zčernal), aniž by obsahoval kóty.

15-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Příkazem Přidání tažením po křivce vytvořte druhou část potrubí.

16-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Založte náčrt v Přední rovině a nakreslete uvedený náčrt.

17-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání rotací.

18-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Po kontrole náhledu dokončete příkaz.

19-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Založte náčrt na vnitřní stěně rotované části modelu.

20-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

V počátku souřadného systému nakreslete kružnici o průměru 26 mm.

21-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Prvkem Odebrání vysunutím odeberte otvor.

22-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zkosit.

23-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Upravte přechodové hrany otvoru zkosením o velikost 1,5 mm × 45 stupňů.

24-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Kruhové pole.

26-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Označte kruhovou hranu rotovaného útvaru a zadejte počet instancí. Aktivujte pole Stejná rozteč a označte prvek Odebrání vysunutím a Zkosení ze Stromové historie – nebo výběrem prvků na modelu. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

27-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zrcadlit.

28-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Ve Stromové historii vyberte Pravou rovinu a prvky k zrcadlení – rotovaný útvar, odebraný otvor, zkosení a kruhové pole. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

29-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Založte náčrt na horní vodorovné ploše.

30-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Ze záložky Skica vyberte příkaz Obdélník s počátkem ve středu.

31-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Nakreslete obdélník, jehož střed leží v počátku souřadného systému. Zakótujte pouze jednu stranu o velikosti 225 mm.

32-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Jelikož se ve skutečnosti jedná o čtverec, přidejte mezi svislou a vodorovnou stranu vazbu Stejná. Nezapomeňte, že pro hromadný výběr přímek musíte držte klávesu Ctrl.

33-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Nakreslete kružnici o průměru 230 mm se středem v počátku souřadného systému a aktivujte možnost Jako konstrukční. Do průsečíku, který vznikl křížením kružnice o průměru 230 mm a úhlopříčky čtverce, nakreslete kružnici o průměru 26 mm.

34-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Příkazem Kruhové pole zkopírujte tři kružnice (jedná se celkem o čtyři instance).

35-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Skica je připravena k vysunutí.

36-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Vysuňte profil do vzdálenosti 30 mm. Směr změníte kliknutím na šipku vedle výběru možnosti tažení.

37-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Založte náčrt v Přední rovině, nakreslete uvedený náčrt…

38-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

… a odeberte jej rotací.

39-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Nyní odebereme průchozí otvor pomocí příkazu Odebrání tažením po křivce. Pro tyto účely je vhodné model rozříznout. Příkaz Řez se nachází v transparentní nabídce uprostřed horní části modelovacího okna a provedete jej mj. výběrem jedné z konstrukčních rovin. Pro tento případ použijte rovinu Přední.

40-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Jelikož je trasa stejná, jako v případě modelování tvaru levé části potrubí, aplikujeme příkaz Převést entity. Ve Stromové historii rozbalte první příkaz Přidání tažením po křivce, označte skicu znázorňující trasu a převeďte entity.

41-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Dokreslete přímku, aby byla trasa pro odebrání tažením kompletní.

42-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

V existující rovině založte nový náčrt.

43-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Nakreslete kružnici o průměru 64 mm se středem v počátku souřadného systému a ukončete náčrt.

44-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Aktivujte příkaz Odebrání tažením po křivce.

45-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Vyberte kružnici, trasu, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

46-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Postup opakujte i pro druhou stranu potrubí. Založte náčrt, převeďte entity a ukončete náčrt.

47-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Založte náčrt na čelní ploše,…

48-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

… nakreslete kružnici, vytvořte vazbu Stejná mezi kružnicí a označenou hranou, ukončete náčrt.

49-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Odeberte tažením po křivce průchozí otvor na druhé straně modelu.

Tip: V SOLIDWORKSu 2016 přibyla pokročilá funkce, která umožňuje táhnout profil po křivce oběma směry, i když se profil nenachází v jednom z koncových bodů trasy. Více se dozvíte v příspěvku Jak táhnout profil po křivce oběma směry.

50-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Zbývá provést technologické úpravy – zaoblení a zkosení hran. Zaoblení přechodových hran budeme provádět postupně. Vyberte příkaz Zaoblit ze záložky Prvky, nastavte poloměr zaoblení 5 mm a vyberte zvýrazněné hrany. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

51-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Opakujte postup pro vnitřní hrany. Poloměr zaoblení je stejný – 5 mm.

52-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Opakujte výběr prvku Zaoblit, nastavte poloměr zaoblení na hodnotu 40 mm a označte rohy vysunutého kvádru.

53-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Dalším zaoblením upravte přechodovou hranu mezi taženým a rotovaným prvkem. Poloměr zaoblení zvolte 25 mm.

54-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Poloměrem zaoblení o velikosti 10 mm upravte označené přechodové hrany.

55-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Zaoblete hrany rotovaných částí a přechodové hrany poloměrem zaoblení o velikosti 5 mm.

56-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Poslední zaoblení upraví přechodovou hranu mezi potrubím a vysunutým kvádrem. Velikost zaoblení zvolte 15 mm.

57-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Zkoste hrany průchozích oděr velikostí 1,5 mm × 45 stupňů.

58-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Ve Stromové historii klikněte pravým tlačítkem na Materiál a z plovoucí nabídky vyberte litou slitinovou ocel.

59-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Model potrubí s přepadem je hotový.

60-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Skryjte tečné hrany.

61-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Model se skrytými tečnými hranami působí fotorealisticky.

62-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Přesnost modelování si ověřte prostřednictvím tabulky fyzikálních vlastností. Tabulku spustíte příkazem v záložce Analýza > Fyzikální vlastnosti.

63-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Možností, jak ověřit přesnost modelu, je hned několik: hmotnost, těžiště a plošný obsah.

64-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Izometrický pohled na hotový model s přidanou texturou a změněným prostředím.

65-model-potrubi-SolidWorks-tutorial-navod-postup

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama