Klasické zobrazení

Postup modelování kuželového kola s přímými zuby (parametricky) #2

    / 30. 5. 2018
                
40-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Kuželová soukolí slouží k přenosu krouticího momentu mezi dvěma hřídeli s různoběžnými osami a vyrábí se s přímým a šikmým ozubením. V tomto návodu si ukážeme pokročilý postup modelování, ve kterém použijeme rovnice, globální proměnné a parametrizaci pro konstrukci kuželová kola s přímými zuby.


Postup modelování kuželového kola:


Skicování profilu kuželového kola

Otevřete si díl 20180326-01.SLDPRT.

Tip: Pro konstrukci kuželového kola budete potřebovat rozpracovaný model 20180326-01.SLDPRT z předchozího postupu. Pokud model nemáte, přistupte nejdříve k první části našeho seriálu.

Založte novou skicu v rovině Přední.

30-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Nakreslete skicu podle obrázku a vycházejte ze stejného předpokladu umístění koncových bodů entit do počátku souřadného systému.

31-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Zakótujte úhel mezi osou a vodorovnou přímkou prostřednictvím rovnice =“delta_2@Skica1″.

32-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Zakótujte nižší vrchol prostřednictvím rovnice =“D2@Skica1″ a změňte název kóty → de2@Skica2.

33-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Zakótujte vyšší vrchol prostřednictvím rovnice =“de2@Skica2″+“m_et“*“ha“*cos( „delta_2@Skica1“)*2 a změňte název kóty → dae1@Skica2.

34-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte osu (1), druhou osu (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Kolmá (3).

35-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Vyberte příkaz Přímka a nakreslete uzavřený profil kuželového kola. V průběhu skicování využívejte automatickou tvorbu vazeb, zejména u přímek, které jsou rovnoběžné. V případě, že se vazba nevytvoří, proveďte tvorbu ručně.

36-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte přímku (1), druhou přímku (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Stejná (3).

37-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Zakótujte průměr průsečíku 50 mm a šířku kola 6 mm. Tyto rozměry zpravidla vycházejí ze zkušeností konstruktéra a nejsou upravovány empirickými vztahy. Rovně by bylo možné tyto kóty zadat prostřednictvím globální proměnné a v případě potřeby, kdy je nutné udělat úpravu rozměrů, pak je možné použít tabulku Rovnice.

38-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání rotací.

39-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

PropertyManageru Rotovat vyberte do pole Osa rotace osu, zkontrolujte náhled a dokončete rotaci potvrzovacím tlačítkem.

40-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Uložte dokument (Ctrl + S).

Vizuálně zkontrolujte současný stav modelu.

41-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

 

Tvorba konstrukční roviny

Ze záložky PrvkyReferenční geometrie vyberte příkaz Rovina.

42-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

PropertyManageru Rovina:

  • vyberte malou černou šipku v levém horním rohu grafické plochy (1),
  • do pole První odkaz vyberte z FeatureManageru rovinu Přední (2)…
  • … a z grafické plochy vyberte do pole Druhý odkaz fialovou kuželovou plochu (3).

43-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Zkontrolujte náhled a dokončete vytvoření referenční (konstrukční) roviny potvrzovacím tlačítkem.

44-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Vizuálně zkontrolujte současný stav modelu. Uložte dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v konstrukci kuželového kola podle třetího dílu návodu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte