Klasické zobrazení

Postup modelování kuželového kola s přímými zuby (parametricky) #3

    / 4. 6. 2018
                
65-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Kuželová soukolí slouží k přenosu krouticího momentu mezi dvěma hřídeli s různoběžnými osami a vyrábí se s přímým a šikmým ozubením. V tomto návodu si ukážeme pokročilý postup modelování, ve kterém použijeme rovnice, globální proměnné a parametrizaci pro konstrukci kuželová kola s přímými zuby.


Postup modelování kuželového kola:


Konstrukce rozměrů zubové mezery

Otevřete si díl 20180326-01.SLDPRT.

Tip: Pro konstrukci kuželového kola budete potřebovat rozpracovaný model 20180326-01.SLDPRT z předchozího postupu.

Ve FeatureManageru rozbalte složku Rotovat1, klikněte pravým tlačítkem na skicu Skcia2 a z kontextového panelu nástrojů vyberte tlačítko Zobrazit.

50-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Založte novou skicu v rovině Přední.

51-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Vyberte entitu zvýrazněnou červenou šipkou a z panelu Skica vyberte příkaz Převést entity.

52-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Stiskněte klávesu D a ukončete skicu potvrzovacím tlačítkem.

53-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Založte novou skicu v rovině Rovina1.

54-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica4 a z kontextového panelu nástrojů vyberte tlačítko Kolmý k. Orientace skici se automaticky změní do pohledu kolmého na rovinu skici.

55-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Nakreslete kružnici vlevo od počátku.

56-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Natočte pohled skici, stiskněte klávesu Ctrl, vyberte střed kružnice (1), osu (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Průnik (3).

57-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Z panelu Průhledné zobrazení vyberte příkaz Předchozí pohled. Orientace pohledu se automaticky vrátí do pohledu kolmého na rovinu skici.

58-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Využijte vazby průnik pro skicování dalších kružnic. Všech pět kružnic má společný střed.

59-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Zakótujte největší kružnici (hlavová kružnice) prostřednictvím rovnice =“dve2@Skica1″ + „m_et“ * „ha*“ * 4.

60-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Zakótujte druhou největší kružnici prostřednictvím rovnice =“dveb2@Skica1″ a změňte její název → dveb2@Skica4.

61-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Zakótujte třetí největší kružnici prostřednictvím rovnice =“dve2@Skica1″ a změňte její název → dve2@Skica4.

62-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Zakótujte další kružnici prostřednictvím rovnice =“dve2@Skica4″+“ha“*“m_et“*2 a změňte její název → dvae2@Skica4.

63-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Zakótujte patní kružnici prostřednictvím rovnice =“dve2@Skica4″-„m_et“*(„ha*“+“c*“)*2.

64-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Zkontrolujte rozměry kružnic podle rozměrů na obrázku a v případě potřeby proveďte korekci.

65-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Skryjte skicu Skica1.

66-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Skryjte rovinu Rovina1.

67-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Ze záložky Skica vyberte příkaz Bod a umístěte jej na kružnici dveb2@Skica4.

69-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Zakótujte délku oblouku tak, že stisknete klávesu Ctrl, vyberte bod a počátek a umístěte kótu do grafické plochy. Hodnotu kóty zadejte prostřednictvím rovince =180 / „zve2@Skica1“.

70-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Vyberte příkaz osa a nakreslete osu, jejíž počátek leží v počátku souřadného systému a konec v právě naskicovaném a zakótovaném bodě.

71-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Ze záložky Skica vyberte příkaz Bod a naskicujte dva body (1 a 2) na kružnici dveb2@Skica4 tak, aby zakótovaný a zavazbený bod ležel mezi těmito body. Zakótujte délku oblouku (vzdálenost po oblouku mezi těmito body) a hodnotu definujte rovnicí =“m_et“*pi/2 (3).

72-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Zakótujte vzdálenost (délku oblouku) mezi body tak, že do pole Upravit vyberte existující kótu D3@Skica4 a vydělíte ji dvěma. Zápis této hodnoty vypadá takto → =“D3@Skica4″/2.

73-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Vizuálně zkontrolujte současný stav modelu. Uložte dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v konstrukci kuželového kola podle čtvrtého dílu návodu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

    Přidejte komentář

    Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
    Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte