Klasické zobrazení

Postup modelování lopatkového kola #2

    / 25. 1. 2019
                
66-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Lopatkové kolo větráku má geometrii lopatek přizpůsobenou tak, aby optimálně rozvádělo vzduch do okolí. Při modelování využijete základní a pokročilé metody konstruování včetně promítání křivek a konstruování povrchů. Podívejte se náš návod a postupujte při tvorbě modelu krok za krokem.

Otevřete si model 201810-01-04.SLDPRT a pokračujte v modelování podle návodu.

Tip: Pokud model nemáte, postupujte podle prvního dílu návodu nebo podle poslední fáze modelu, u které jste s konstruováním skončili. Zadání k modelování sestavy větráku je dostupné on-line.

 

Konstrukce křivky profilu lopatkového kola

Lopatkové kolo vymodelujeme pomocí ploch. Pro konstrukci plochy budeme potřebovat profil lopatky – prostorovou křivku, kterou vytvoříme promítáním křivek ze skic kreslených v rovinách.

Vytvořte skicu v rovině Přední.

25-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

26-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Pravým gestem myši vyberte příkaz Kružnice.

27-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Nakreslete kružnici ze středem v počátku souřadného systému.

28-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte obrysovou hranu modelu (1), kružnici (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Koradiální (3).

29-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

30-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

PropertyManageru Odebrat vysunutím:

 • v poli Směr č. 1 vyberte parametr Skrz vše (1) a tlačítkem Obrátit směr obraťte směr odebrání (2),
 • vyberte volbu Odebrat opačnou stranu (3) – odebere vše, co je vně kružnice,
 • stiskněte tlačítko Úkos (5) a zadejte úhel úkosu 3 stupně.

31-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Uložte dokument (Ctrl + S).

Zkontrolujte vizuálně model.

32-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Skořepina.

33-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

PropertyManageru Skořepina:

 • zadejte do pole Parametr tloušťku stěny 2 mm,
 • do pole Plochy k odstranění vyberte plochy označené červenými šipkami.

34-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Úkos.

35-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

PropertyManageru Úkos1:

 • vyberte záložku Ručně (1),
 • v poli Typ úkosu vyberte volbu Dělicí křivka (2),
 • v poli Úhel úkosu zadejte úhel 20 stupňů (3),
 • v levém horním rohu grafické plochy stiskněte malou černou šipku (4), kterou zobrazíte FeatureManager,
 • do pole Směr otevření vyberte z FeatureManageru rovinu Pravá (5),
 • tlačítkem Opačný směr změňte směr úkosu (6),
 • do pole Dělicí křivka vyberte hranu označenou červenou šipkou (7).

36-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Uložte dokument (Ctrl + S).

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Úkos a proveďte druhý úkos podle hodnot a instrukcí na obrázku.

37-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Úkos a proveďte třetí úkos podle hodnot a instrukcí na obrázku.

38-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Vytvořte skicu v rovině Přední. Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

41-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Nakreslete a zakótujte skicu podle obrázku.

42-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Panelu zkratek (klávesa S) nebo ze záložky Skica vyberte příkaz Splajn a začněte kreslit splajnu. Ve střední části umístěte jeden bod.

43-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Ukončete skicování splajny v pravém koncovém bodě konstrukční přímky.

44-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Vyberte bod splajny a upravte její tvar.

45-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Vyberte ovládací prvek splajny a upravte její tvar.

46-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Zakótujte bod splajny podle kót na obrázku.

47-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Stiskněte klávesu D a potvrzovacím tlačítkem ukončete skicu.

48-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Ze záložky PrvkyReferenční geometrie vyberte příkaz Rovina.

49-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

PropertyManageru Rovina:

 • do pole První odkaz vyberte hranu označenou červenou šipkou,
 • do pole Druhý odkaz vyberte roh (vrchol) označený červenou šipkou.

50-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Ze záložky PrvkyReferenční geometrie vyberte příkaz Rovina.

PropertyManageru Rovina:

 • do pole První odkaz vyberte rovinu Přední,
 • do pole Druhý odkaz vyberte konstrukční přímku ze skici Skica4.

51-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Uložte si dokument (Ctrl + S).

Vytvořte skicu v rovině Rovina2. Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

52-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

V panelu Průhledné zobrazeníStyl zobrazení vyberte zobrazení Skryté hrany viditelné.

53-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Nakreslete svislou konstrukční přímku.

54-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte koncový bod skici Skica4 (1), vyberte koncový bod konstrukční přímky (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Průnik (3).

55-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Zakótujte délku přímky 9,65 mm.

56-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Vyberte příkaz Splajn a nakreslete splajnu.

57-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte vrchol modelu (1), vyberte koncový bod splajny (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Sjednocená (3).

58-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte hranu modelu (1), vyberte splajnu (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Tečná (3).

59-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Nakreslete vodorovnou konstrukční čáru, jejíž koncový bod leží v počátečním bodu splajny (1). Přidejte tečnou vazbu mezi konstrukční čáru a splajnu (2).

60-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Zakótujte bod splajny podle obrázku.

61-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Ukončete skicu a změňte styl zobrazení → Stínovaný s hranami.

62-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Ze záložky PrvkyKřivky vyberte příkaz Promítnutá křivka.

63-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

PropertyManageru Promítnutá křivka:

 • vyberte v poli VýběryTyp promítání možnost Skica na skice,
 • vyberte skici Skica4Skica5.

64-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

65-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Uložte si dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v modelování podle třetího dílu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (1) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

  Přidejte komentář

  Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
  Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte