Klasické zobrazení

Postup modelování odšťavňovače #1

    / 8. 5. 2018
                
122-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Modelování odšťavňovače vyžaduje pokročilé znalosti ve skicování a tvorbě prvků. V tomto postupu se naučíte skicovat, ovládat a kótovat splajn, základní práce s plochami a odebrání spojením profilu. Vše je v tomto návodu popsáno krok za krokem.

Založení nového dílu

Založte si nový díl.

1-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Uložení dílu

Do složky C:\Mujsolidworks.cz\odstavnovac (1) uložte díl pod názvem 2018-04-04.SLDPRT (2) tlačítkem Uložit (3).

2-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

 

Skicování výchozího profilu

Pro skicování výchozího profilu použijeme netradiční způsob pro konstrukce zaoblené části a použijeme k tomu splajn. Tato entita umožnuje variabilní a velmi specifický způsob konstrukce, než je tomu u klasických oblouků. Postup skicování, ovládání a kótování splajny si ukážeme názorně.

Pravým nebo levým tlačítkem vyberte rovinu Pravá a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

3-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Levým gestem myši (v grafické ploše stiskněte levé tlačítko a táhněte doleva) vyberte příkaz Přímka.

4-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Vlevo od počátku pravým tlačítkem umístěte počáteční bod přímky.

5-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Pokračujte ve skicování vodorovné přímky a do počátku souřadného systému umístěte koncový bod od přímky. Dbejte pozornost při vytváření automatických vazeb VodorovnáSjednocená – symboly vazeb musí ležet ve žlutém poli.

6-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Pokračujte skicováním svislé přímky směrem od počátku souřadného systému. Dbejte pozornost při vytváření automatické vazby Svislá – symbol vazby musí ležet ve žlutém poli.

7-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Horním gestem myši (v grafické ploše stiskněte levé tlačítko a táhněte nahoru) vyberte příkaz Inteligentní kóta.

8-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Zakótujte délku vodorovné přímky 30 mm a délku svislé přímky 65 mm.

9-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Klávesou S zobrazte Panel nástrojů a vyberte z něj příkaz Splajn.

10-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Umístěte počáteční bod entity do levého počátečního bodu vodorovné přímky pravým tlačítkem.

11-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Pokračujte skicování entity a umístěte její koncový bod do koncového bodu svislé přímky.

12-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Klikněte pravým tlačítkem a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Vybrat. Tím ukončíte režim skicování splajny.

13-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Vyberte splajn, čímž se zobrazí inflexní body. Tyto body mění konkávnost splajny. Vyberte bod pro ovládání tečnosti splajny v její dolní části a potáhněte jej doleva.

14-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Vyberte bod splajny zvýrazněný červenou šipkou a přidejte ovladači vazbu Svislá z kontextového panelu nástrojů.

15-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Vyberte příkaz Inteligentní kóta horním gestem myši nebo ze záložky Skica. V grafické ploše zakótujte tzv. tečné zatížení výběrem inflexního bodu splajny a…

16-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

… zadejte velikost 75.

17-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Vyberte splajn (1), svislou přímku (2) a…

18-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

… zakótujte směr tečnosti.

19-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Zadejte hodnotu 69 stupňů.

20-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Zakótujte tečné zatížení 65.

21-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

 

Přidání rotací

Skica je hotová pro dokončení objemového těla rotací kolem svislé přímky. Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání rotací.

22-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Do PropertyManageru Přidat rotací vyberte do pole Osa rotace svislou přímku.

23-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v modelování podle dalšího dílu Postup modelování odšťavňovače #2.

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

    Přidejte komentář

    Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
    Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte