Postup modelování přední drátěné sítě větráku #3

Na modelu drátěné sítě se naučíte používat přidání tažením po křivce, skořepinu a žebro. Podívejte se na konstrukci krok za krokem.

Otevřete si díl 201810-06.SLDPRT a pokračujte podle návodu. Pokud model nemáte, postupujte podle prvního dílu návodu.

Postup modelování přední drátěné sítě větráku

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Referenční geometrieRovina.

60-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Ve PropertyManageru Rovina:

 • FeatureManageru vyberte rovinu Přední,
 • zadejte vzdálenost odsazení 2,5 mm.

61-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz KřivkyRozdělovací křivka.

62-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Rozdělovací křivka:

 • v poli Typ rozdělení vyberte Průsečík,
 • do pole Výběry vyberte rovinu Rovina2 a tři plochy označené šipkami.

63-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Úkos.

64-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Úkos1:

 • v poli Typ úkosu vyberte Neutrální rovina (1),
 • v poli Úhel úkosu zadejte hodnotu 2 stupně (2),
 • do pole Neutrální rovina vyberte z grafické plochy rovinu Rovina2 (3),
 • tlačítkem Opačný směr změňte směr úkosu (4),
 • do pole Plochy ke zkosení vyberte plochy označené červenými šipkami (5).

65-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem a uložte si dokument (Ctrl + S).

Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + mezerník a vyberte plochu krychle, za které bude zřejmý boční pohled na rámeček sítě.

91-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

V bočním pohledu zkontrolujte provedení úkosu na plochách rámečku sítě.

66-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Skryjte rovinu Rovina2.

67-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

V grafické ploše vyberte plochu označenou červenou šipkou a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

68-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica4 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k.

69-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Pravým gestem myši vyberte příkaz Kružnice. Naskicujte dvě kružnice, jejichž středy leží ve středech vybraných drážek.

70-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte obě kružnice (1 a 2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Stejná (3).

71-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte průměr kružnice 4,6 mm.

72-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

73-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Odebrat vysunutím vyberte Skrz vše – Oba. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

74-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Přímé analýzy vyberte příkaz Přesunout plochu.

75-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Přesunout plochu:

 • v poli Přesunout plochu vyberte možnost Odsadit,
 • vyberte plochu označenou červenou šipkou,
 • do pole Parametry zadejte vzdálenost přesunutí 1,5 mm.

76-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

V horním pohledu zkontrolujte vzdálenost přesunutí.

77-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Vyberte plochu podle obrázku a z kontextového panelu vyberte příkaz Načrtnout skicu.

78-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica5 a z kontextového panelu vyberte příkaz Kolmý k.

79-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

V této části návodu vytvoříme žebra, které zpevní plastový kryt větráku. Pro vytvoření žebra stačí skica přímky nebo přímek, kterým se přidá tloušťka. Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka a naskicujte přímku mezi obrysovou hranu oblouku a svislou hranu podle obrázku tak, aby vznikly vazby Sjednocená.

80-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Postupně naskicujte další přímky tak, aby vznikly vazby Sjednocená mezi obrysovými hranami modelu.

81-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Další přímku naskicujte tak, aby počáteční bod vznikl ve středovém bodu obrysové hrany oblouku…

82-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

… a koncový bod rovněž ve středovém bodu oblouku.

83-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Pokračujte ve skicování přímek v horní části pohledu a prostřednictvím příkazu Inteligentní kóta zakótujte skicu.

84-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Žebro.

85-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Žebro:

 • v poli parametry zadejte tloušťku žebra 1 mm (1),
 • zkontrolujte směr vysunutí (2) a směr šipky (3),
 • vyberte tlačítko Úkos (4) a ponechejte výchozí úhel 1 stupeň (5).

86-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem a uložte dokument (Ctrl + S).

V horním pohledu zkontrolujte provedení vytažení žeber a směr úkosu.

87-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Nyní odebere přesunutou část modelu. Ve FeatureManageru vyberte rovinu Horní a ze záložky VložitOdebrání vyberte příkaz Plochou/rovinou.

88-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte směr šipky a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

89-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte vizuálně model, uložte si dokument (Ctrl + S) a pokračujte v modelování podle další části návodu.

90-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama