Klasické zobrazení

Postup modelování sklenice #6: Konstrukce formy

    / 28. 4. 2020
                
142-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Na modelu sklenice si můžete vyzkoušet jeden z možných postupů, jak vytvořit formu, která obsahuje dutinu s negativním profilem a tzv. jádrem. V dutině formy ztuhne odlitá tavenina v odlitek. Pokračujte v našem seriálu a naučte se efektivně používat Booleovské operace.

Otevřete si díl 20200401-1.SLDPRT.

 

Vytvoření negativního profilu

Ve FeatureManageru si můžete všimnout, že díky odebrané možnosti Sloučit výsledek vzniklo nové tělo.

90-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Pomocí Booleovské operace vytvoříme negativní profil sklenice. Ze záložky Přímé úpravy vyberte příkaz Kombinovat.

91-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

PropertyManageru Kombinovat1:

  • vyberte typ operace → Odečíst,
  • do pole Hlavní tělo vyberte část formy,
  • do pole těla ke spojení vyberte jádro.

92-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Nyní zkontrolujeme, zda byl negativní profil provedený správně. Ve FeatureManageru klikněte ve složce Objemová těla (4) na tělo Kombinovat1 pravým tlačítkem a z kontextového panelu nástrojů vyberte možnost Izolovat.

93-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Zkontrolujte formu a ukončete izolaci pohledu tlačítkem Ukončit izolaci.

94-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

 

Modelování vodících kolíků

Vytvořenou skicu na ploše označené červenou šipkou.

95-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica6 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k.

96-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Stiskněte klávesu S, kterou zobrazíte Panel zkratek a z vyberte z něj příkaz Obdélník s počátkem v rohu.

97-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Tip: Příkaz najdete i mezi ostatními příkazy na záložce Skica.

Nakreslete obdélník podle obrázku a ponechejte jej vybraný. V PropertyManageru Obdélník vyberte možnost Jako konstrukční.

98-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Horním gestem myši nebo ze záložky Skica vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte polohu obdélníku od obrysových hran ve vzdálenosti 20 mm.

99-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Pravým gestem myši nebo z Panelu zkratek (klávesa S) vyberte příkaz Kružnice.

3-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

Do rohů obdélníku nakreslete kružnice.

100-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

S klávesou Ctrl proveďte hromadný výběr kružnic a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Stejná. Tímto zabezpečíte, že všechny kružnice budou míst stejný průměr.

101-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte průměr kružnice 15 mm.

102-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Klávesovou zkratkou Ctrl + 7 změňte orientaci pohledu do pohledu izometrického.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

20-Mujsolidworks-ModelMania-2020-Nashville-postup-tutorial-step-by-step

PropertyManageru Přidat vysunutím nastavte vzdálenost vysunutí na hodnotu 8 mm, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

103-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit.

23-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

PropertyManageru Zaoblit nastavte poloměr zaoblení 6 mm, vyberte čtyři kruhové hrany označené červenými šipkami, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

104-SOLIDWORKS-mold-forma-formovani-postup-modelovani-sklenice

Pokračujte v modelování podle dalšího dílu návodu (připravujeme).

Líbil se vám tento článek?
ANO (3) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte